Na koniec marca przypada termin złożenia przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników informacji CIT-N1/PIT-N1 raz CIT-N2/PIT-N2. Obowiązki w ww. zakresie nadal budzą szereg wątpliwości – począwszy od definicji spółki nieruchomościowej aż po sposób wypełnienia informacji podatkowych.

We wtorek Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące tego, kto ma obowiązek składać informacje. Niestety – nie jest to interpretacja korzystna dla podatników, szczególnie podmiotów zagranicznych.

Treść interpretacji ogólnej dot. spółek nieruchomościowych

28 lutego 2023 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dot. spółek nieruchomościowych, w której rozwiał część wątpliwości (zaledwie ułamek) związanych z obowiązkami sprawozdawczymi spółek nieruchomościowych.

Minister Finansów wyjaśnia, że zdecydował się na wydanie interpretacji z uwagi na fakt, że powstały wątpliwości co do kręgu podmiotów obowiązanych do składania ww. informacji Szefowi KAS. W szczególności, czy dla zaistnienia obowiązku informacyjnego wystarczy sam fakt posiadania udziałów (akcji) lub innych praw w spółce nieruchomościowej, czy też konieczne jest istnienie obowiązku podatkowego w Polsce z jakiegokolwiek tytułu w roku podatkowym, którego dotyczy ta informacja.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Z interpretacji wynika, że skoro celem przepisów dot. sprawozdawczości spółek nieruchomościowych jest pozyskanie przez administrację skarbową informacji o podmiotach, które mogą być zobowiązane do zapłaty podatku w Polsce w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej, to obowiązkiem w ww. zakresie objęte są podmioty, które choćby potencjalnie mogą być podatnikami. Nawet jeżeli w roku, na koniec którego składana jest informacja, nie uzyskały żadnego przychodu i nie uzyskały statusu podatnika.

Moim zdaniem powyższa teza kłóci się z brzmieniem przepisu, który wprost przecież wskazuje, że informację składać powinni podatnicy podatku dochodowego. Nie sposób zgodzić się z taką rozszerzającą interpretacją przepisów.

Ważny fragment

Co więcej, Minister Finansów w interpretacji wskazuje również, że obowiązek informacyjny dotyczy zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Powyższe jest o tyle problematyczne, że zagraniczne podmioty co do zasady nie posiadają numeru NIP, co w praktyce uniemożliwia złożenie informacji podatkowej.

Interpretacja ogólna nie jest korzystna i w sposób rozszerzający określa obowiązki sprawozdawcze wspólników spółek nieruchomościowych.

Z uwagi na zbliżający się termin złożenia informacji podatkowych przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników, należy jak najszybciej przeanalizować obowiązki w tym zakresie. Informacje wymagane przepisami ustawy CIT oraz PIT są bowiem bardzo złożone, a ich przygotowanie – czasochłonne.

Czytaj więcej: Termin na składanie przez spółki nieruchomościowe informacji o ich strukturze – bez zmian

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.