Due Diligence

Etapy sprzedaży biznesu – co powinien wiedzieć sprzedający?

Sprzedaż biznesu, czyli transakcja, należąca do kategorii tzw. fuzji i przejęć (M&A) to kilkuetapowy proces, który trwa zwykle kilka miesięcy - niezależnie od tego, czy przybiera formę zbycia udziałów lub akcji, czy sprzedaży przedsiębiorstwa. W ramach tego procesu pojawia się kilka istotnych kamieni milowych: NDA, LOI, due diligence, SPA, SHA, signing, czy closing.

Sprzedaż biznesu, czyli transakcja, należąca do kategorii tzw. fuzji i przejęć (M&A) to kilkuetapowy proces, który trwa zwykle kilka miesięcy - niezależnie od tego, czy przybiera formę zbycia udziałów lub akcji, czy sprzedaży przedsiębiorstwa. W ramach tego procesu pojawia się kilka istotnych kamieni milowych: NDA, LOI, due diligence, SPA, SHA, signing, czy closing.


Rynek fuzji i przejęć w dobie zawirowań geopolitycznych i rynkowych

Pomimo poważnych przeszkód geopolitycznych oraz finansowych, globalny rynek fuzji i przejęć w IV kwartale 2022 r. będzie charakteryzowała relatywnie wysoka aktywność w porównaniu do przeszłych…

Pomimo poważnych przeszkód geopolitycznych oraz finansowych, globalny rynek fuzji i przejęć w IV kwartale 2022 r. będzie charakteryzowała relatywnie wysoka aktywność w porównaniu do przeszłych…


Due diligence to nie audyt

Śmiało można stwierdzić, że rzadko kiedy spotykamy w obecnych czasach transakcje M&A, które przeprowadzane są bez badania due diligence. Podstawą takiego badania jest analiza ksiąg…

Śmiało można stwierdzić, że rzadko kiedy spotykamy w obecnych czasach transakcje M&A, które przeprowadzane są bez badania due diligence. Podstawą takiego badania jest analiza ksiąg…


Wpływ pandemii na due diligence finansowe oraz wycenę przedsiębiorstwa. Cz. III Analiza KON

Analiza kapitału obrotowego netto (KON) w ramach due diligence dostarcza informacji na temat efektywności cyklu konwersji gotówki i zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Inwestor jest…

Analiza kapitału obrotowego netto (KON) w ramach due diligence dostarcza informacji na temat efektywności cyklu konwersji gotówki i zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Inwestor jest…


Wpływ pandemii na due diligence finansowe oraz wycenę przedsiębiorstwa. Cz. II Analiza długu netto

Zdecydowana większość transakcji M&A jest oparta na formule „debt free cash free”. W ramach tego ujęcia wartość przedsiębiorstwa ustalana jako iloczyn znormalizowanej EBITDA oraz mnożnika…

Zdecydowana większość transakcji M&A jest oparta na formule „debt free cash free”. W ramach tego ujęcia wartość przedsiębiorstwa ustalana jako iloczyn znormalizowanej EBITDA oraz mnożnika…


Wpływ pandemii na due diligence finansowe oraz wycenę przedsiębiorstwa. Cz. I Analiza EBITDA i wyniki operacyjne

Ogłoszenie pandemii koronawirusa i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych przez większość rozwiniętych krajów spowodowało, iż światowa gospodarka stanęła w miejscu. Na rynku fuzji i przejęć zapanowała niepewność.…

Ogłoszenie pandemii koronawirusa i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych przez większość rozwiniętych krajów spowodowało, iż światowa gospodarka stanęła w miejscu. Na rynku fuzji i przejęć zapanowała niepewność.…


Liczba aptek spada coraz szybciej

W czerwcu 2017 roku znowelizowano ustawę Prawo farmaceutyczne (tzw. reforma „Apteka dla aptekarza”). Do tego czasu, liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nieprzerwanie rosła. Dzisiaj…

W czerwcu 2017 roku znowelizowano ustawę Prawo farmaceutyczne (tzw. reforma „Apteka dla aptekarza”). Do tego czasu, liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nieprzerwanie rosła. Dzisiaj…