Due Diligence

Sprzedaż na rynku aptecznym rośnie, mimo spadku liczby aptek

Rynek apteczny odnotował w ostatnich latach istotne wzrosty. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii w 2020 r. i była umacniana przez jej kolejne fale. Wpłynęło na nią także włączenie do systemu opieki zdrowotnej uchodźców z Ukrainy.

Rynek apteczny odnotował w ostatnich latach istotne wzrosty. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii w 2020 r. i była umacniana przez jej kolejne fale. Wpłynęło na nią także włączenie do systemu opieki zdrowotnej uchodźców z Ukrainy.


Etapy sprzedaży biznesu – co powinien wiedzieć sprzedający?

Sprzedaż biznesu, czyli transakcja, należąca do kategorii tzw. fuzji i przejęć (M&A) to kilkuetapowy proces, który trwa zwykle kilka miesięcy - niezależnie od tego, czy przybiera formę zbycia udziałów lub akcji, czy sprzedaży przedsiębiorstwa. W ramach tego procesu pojawia się kilka istotnych kamieni milowych: NDA, LOI, due diligence, SPA, SHA, signing, czy closing.

Sprzedaż biznesu, czyli transakcja, należąca do kategorii tzw. fuzji i przejęć (M&A) to kilkuetapowy proces, który trwa zwykle kilka miesięcy - niezależnie od tego, czy przybiera formę zbycia udziałów lub akcji, czy sprzedaży przedsiębiorstwa. W ramach tego procesu pojawia się kilka istotnych kamieni milowych: NDA, LOI, due diligence, SPA, SHA, signing, czy closing.


Rynek fuzji i przejęć w dobie zawirowań geopolitycznych i rynkowych

Pomimo poważnych przeszkód geopolitycznych oraz finansowych, globalny rynek fuzji i przejęć w IV kwartale 2022 r. będzie charakteryzowała relatywnie wysoka aktywność w porównaniu do przeszłych…

Pomimo poważnych przeszkód geopolitycznych oraz finansowych, globalny rynek fuzji i przejęć w IV kwartale 2022 r. będzie charakteryzowała relatywnie wysoka aktywność w porównaniu do przeszłych…


Due diligence to nie audyt

Śmiało można stwierdzić, że rzadko kiedy spotykamy w obecnych czasach transakcje M&A, które przeprowadzane są bez badania due diligence. Podstawą takiego badania jest analiza ksiąg…

Śmiało można stwierdzić, że rzadko kiedy spotykamy w obecnych czasach transakcje M&A, które przeprowadzane są bez badania due diligence. Podstawą takiego badania jest analiza ksiąg…


Wpływ pandemii na due diligence finansowe oraz wycenę przedsiębiorstwa. Cz. I Analiza EBITDA i wyniki operacyjne

Ogłoszenie pandemii koronawirusa i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych przez większość rozwiniętych krajów spowodowało, iż światowa gospodarka stanęła w miejscu. Na rynku fuzji i przejęć zapanowała niepewność.…

Ogłoszenie pandemii koronawirusa i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych przez większość rozwiniętych krajów spowodowało, iż światowa gospodarka stanęła w miejscu. Na rynku fuzji i przejęć zapanowała niepewność.…


Wpływ pandemii na due diligence finansowe oraz wycenę przedsiębiorstwa. Cz. II Analiza długu netto

Zdecydowana większość transakcji M&A jest oparta na formule „debt free cash free”. W ramach tego ujęcia wartość przedsiębiorstwa ustalana jako iloczyn znormalizowanej EBITDA oraz mnożnika…

Zdecydowana większość transakcji M&A jest oparta na formule „debt free cash free”. W ramach tego ujęcia wartość przedsiębiorstwa ustalana jako iloczyn znormalizowanej EBITDA oraz mnożnika…


Wpływ pandemii na due diligence finansowe oraz wycenę przedsiębiorstwa. Cz. III Analiza KON

Analiza kapitału obrotowego netto (KON) w ramach due diligence dostarcza informacji na temat efektywności cyklu konwersji gotówki i zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Inwestor jest…

Analiza kapitału obrotowego netto (KON) w ramach due diligence dostarcza informacji na temat efektywności cyklu konwersji gotówki i zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Inwestor jest…