Rynek fuzji i przejęć w Polsce mocno się rozpędził, a na horyzoncie trudno dostrzec przeszkody, które mogłyby wyhamować ten impet. W 2023 r. z sukcesem zrealizowano 350 transakcji, a najbardziej aktywna pod tym względem okazała się branża TMT (technologie, media i telekomunikacja) – wynika z analizy Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Transakcje fuzji i przejęć w 2023 r.

Po pandemicznym roku 2020 na rynku M&A w Polsce można było zaobserwować znaczne ożywienie, w efekcie czego w 2021 r. liczba zrealizowanych transakcji zbliżyła się do poziomu 300 zakończonych procesów, a w 2022 r. z impetem go przebiła. Mimo, że pierwsze miesiące 2023 r. zapowiadały odwrócenie tego trendu, a na rynku pojawiły się wówczas głosy, że zawirowania geopolityczne oraz gospodarcze odbiją się w końcu także na rynku fuzji i przejęć, ubiegły rok zakończyliśmy na poziomie 350 zrealizowanych transakcji, co jest wynikiem nieco lepszym do roku poprzedniego.

Warto zaznaczyć, że wzrosty na rynku M&A w Polsce odbywają się pomimo istotnych zawirowań geopolitycznych, jakie wywołuje wojna za naszą wschodnią granicą. Powodów takiej sytuacji można upatrywać w rosnącym znaczeniu strategicznym polskich przedsiębiorstw w Europie, większej dojrzałości gospodarki oraz profesjonalizacji polskiego biznesu, jak również w rosnącej konkurencji na rynku, która napędza rozwój poprzez akwizycje.

Czytaj więcej: Transakcje M&A w 2023 r. – case study

Rośnie aktywność funduszy inwestycyjnych w Polsce

Na polskim rynku fuzji i przejęć to inwestorzy branżowi nadal stanowią zdecydowaną większość podmiotów, które decydują się na zakupy. W 2023 r. ich udział w strukturze inwestorskiej transakcji stanowił, podobne jak w latach ubiegłych, ok. 75%. W dalszej kolejności są to inwestorzy finansowi, którzy odpowiadają średnio za ok. 20% transakcji. Pozostali zainteresowani (ok. 5%) to m.in. inwestorzy indywidualni lub wykupy menedżerskie.

W minionym roku uwagę zwracała zwiększona aktywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na ich celowniku znalazły się przede wszystkim mniejsze transakcje, wynikające z potrzeby restrukturyzacji, znalezienia właściwego sukcesora dla działającego biznesu, chęci wzrostu poprzez przejmowanie konkurencji czy też uzupełnienia swojego biznesu komplementarnymi usługami. Drogie finansowanie w postaci kredytów inwestycyjnych sprawia, że fundusze dłużne stanowią atrakcyjną alternatywę dla kupujących.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Fuzje i przejęcia
Dowiedz się więcej

TMT najbardziej atrakcyjną branżą na rynku fuzji i przejęć

W ostatnich latach największym zainteresowaniem cieszyła się branża TMT, nie inaczej było także w roku 2023. Spośród wszystkich zrealizowanych procesów, aż 85 dotyczyło tego sektora. W dalszej kolejności były to produkty konsumenckie (37 transakcji) oraz medycyna i biotechnologia (35 transakcji).

Ponad 30 procesów transakcyjnych zamknięto również w ramach branży energetycznej, choć liczba ta oznacza blisko 40% spadek w stosunku do roku 2022. Za mniejszą aktywność na tym rynku mogą odpowiadać wygórowane wyceny firm z sektora, przy jednoczesnym słabym ich przygotowaniu do procesu sprzedaży a także zmienność prognoz cen energii, która uniemożliwiała osiągnięcie kompromisu między kupującymi i sprzedającymi.

W efekcie oczy inwestorów coraz częściej kierują się w stronę podmiotów z innych branż, nawet jeśli są one mniej rentowne. Do łask wracają spółki produkcyjne, nieruchomościowe, czy budowlane. Na stabilnym poziomie utrzymuje się liczba realizowanych procesów M&A w przemyśle.

Czytaj więcej: Grant Thornton liderem rankingu Mergermarket w obszarze M&A Financial Advisory w Polsce za 2023 r.

Rynek M&A – perspektywy na 2024 r.

W kolejnych latach na krajowym rynku M&A spodziewamy się utrzymania trendu wzrostowego, ze względu na rosnącą dojrzałość gospodarki, postępujące problemy z brakiem sukcesji oraz coraz szersze grono zagranicznych inwestorów uwzględniających transakcje M&A na polskim rynku w strategii swojego rozwoju. Mając na uwadze, z jednej strony, rosnące znaczenie polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku oraz ich systematyczną profesjonalizację, przy jednocześnie pozytywnej prognozie wzrostu gospodarczego, spadku stóp procentowych czy wypłaty środków z KPO, bez wątpienia należy uznać, że transakcje na polskim rynku powinny być uwzględniane w strategii rozwoju zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów. Jeśli chodzi o sektory, w 2024 r. wyróżniać powinny się branże TMT, OZE oraz firm pochodzących z sektora FMCG i starej ekonomii. Wzmożona aktywność na rynku M&A powinna sprzyjać też wycenom.

RAPORT Rynek fuzji i przejęć w Polsce

Analiza transakcji na krajowym rynku M&A

Edycja II: Luty 2024

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Fuzje i Przejęcia

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Mateusz Biegajło

M&A Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Mateusz Biegajło

M&A Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.