Z ogromną satysfakcją informujemy, że doradcy finansowi Grant Thornton zostali sklasyfikowani na 1. miejscu w Polsce w raporcie Mergermarket „Global & Regional M&A League Tables 2023 – Financial Advisors” pod względem liczby zrealizowanych transakcji fuzji i przejęć w 2023 r.

Liczba transakcji uwzględnionych przez Mergermarket pozwoliła także na uzyskanie przez Grant Thornton 6. pozycji w ramach całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Rafał Śmigórski

Partner Grant Thornton

Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięć naszego zespołu finansowego Deal Advisory. Dzięki konsekwencji i wzmożonej aktywności, ale przede wszystkim zaufaniu, jakim obdarzyli nas Klienci, mogliśmy doradzać w imponującej liczbie przeprowadzonych transakcji, co zaowocowało zaszczytnym 1. miejscem w prestiżowym rankingu Mergermarket „Global & Regional M&A League Tables 2023 – Financial Advisors” w Polsce. Nasz dynamiczny rozwój, gromadzone przez lata doświadczenie w różnorodnych branżach i sektorach, a także szeroki zakres wsparcia oferowanego Klientom, stanowią solidną podstawę do optymistycznego spojrzenia w przyszłość.

W nadchodzących miesiącach celem Grant Thornton będzie kontynuacja rozwoju oraz potwierdzenie wysokiej skuteczności w procesach transakcyjnych, przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu usług dostępnych dla Klientów w obszarze M&A.

Dariusz Gałązka

Partner Grant Thornton

W 2024 r. wprowadzimy do oferty usługi z zakresu Transaction Forensics, które pozwolą naszym Klientom na zwiększenie bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji, a co za tym idzie – rozwoju ich biznesu. Wierzymy, że nasza ambicja przyczyni się do dalszego umacniania pozycji Grant Thornton na rynku, a wieloletnie doświadczenie transakcyjne pozwoli sprostać wyzwaniom jakie niesie przyszłość.

W 2023 roku eksperci Grant Thornton z zespołów: M&A, Kancelarii Prawnej, TAS oraz Corporate Finance wzięli udział w blisko 30 sfinalizowanych transakcjach fuzji i przejęć, w których pełnili rolę doradców finansowych, prawnych oraz podatkowych.

 

 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu Fuzje i Przejęcia
Dowiedz się więcej