Czy w 2024 roku będzie można osiągnąć przychód ok. 38 700 zł rocznie - czyli do 3225 zł miesięcznie - bez zakładania firmy? Czy limit będzie liczony rocznie, zamiast miesięcznie?

Osoby, które prowadzą albo zamierzają prowadzić działalność nierejestrowaną, powinny się przygotować na kolejne zmiany. Od 2024 roku mają zmienić się zasady liczenia limitu przychodów. Nowelizacja przepisów zakłada, że w 2024 r. można będzie osiągnąć około 38 700 zł rocznie bez konieczności zakładania firmy. Limit zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Na czym polega działalność nierejestrowana i jaki jest limit przychodów w 2023 roku?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie jest działalnością gospodarczą sensu stricte (m.in. nie występuje powtarzalność czynności zarobkowych), dlatego nie wymaga rejestracji firmy. Działalności takiej nie można również wykonywać w ramach spółki cywilnej, prowadzić działalności regulowanej (czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji) oraz w okresie ostatnich 60 miesięcy wykonywać działalności gospodarczej (zawieszenie działalności gospodarczej uważane jest za jej niewykonywanie).

Aby ją prowadzić w drugiej połowie 2023 roku, miesięczne przychody z tej działalności w okresie od 1 lipca do 31 grudnia nie mogą przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2023 roku (które obecne wynosi 3600 zł), tj. 2700 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca było to 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (wynoszącego w pierwszej połowie roku 3490 zł) – czyli limit wynosił 1745 zł miesięcznie.

Jaki limit dla działalności nierejestrowanej ma obowiązywać w 2024 roku?

Limit dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku będzie najprawdopodobniej liczony według formuły: 9 x minimalne wynagrodzenie. Obecnie Sejm pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie.

Zgodnie z powyższym, zakładając że od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł, roczny limit w 2024 roku (zależnie czy będzie on liczony na podstawie minimalnego wynagrodzenia z 2023 roku czy minimalnego wynagrodzenia z 2024 roku) wyniesie ok. 38 700 zł. Co jednak najważniejsze, zmieni się mechanizm liczenia tego limitu – z miesięcznego na roczny! Oznacza to, że cały roczny limit przychodu będzie można „zużyć” choćby jednorazowo (np. przy jakimś większym, jednorazowym zleceniu).

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing finansowo-księgowy
Dowiedz się więcej

Jaki jest cel zmian limitu przychodu dla działalności nierejestrowanej?

Z uzasadniania komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (Zmiany ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) wynika, że:

Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty, w których wskazywano, że aktualnie obowiązująca regulacja uniemożliwia prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej wielu osobom (np. rękodzielnikom, rzemieślnikom), które na wytworzenie określonych wyrobów potrzebują więcej czasu aniżeli miesiąc (uzyskując za nie następnie cenę wyższą niż określony aktualnie w ustawie miesięczny limit), czy też takim, które przez dłuższy okres czasu wytwarzają wyroby sprzedawane następnie w krótkim okresie czasu (np. ozdoby świąteczne). Proponowana zmiana przyczyni się do zwiększenia aktywności obywateli pozwalając wielu nowym osobom podejmować legalnie dodatkową działalność zarobkową.

Brak skomplikowanej księgowości

Jedną z zalet prowadzenia działalności nierejestrowanej jest brak obowiązku prowadzenia skomplikowanej i szczegółowej dokumentacji z zakresu księgowości. Niemniej należy mieć na uwadze, że właściciele małych, nieewidencjonowanych firm muszą mieć aktualną, uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Działalność nierejestrowana a status osoby bezrobotnej

Działalność nierejestrowana może być prowadzona na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowa o dzieło, umowa zlecenie lub umowa o pomocy przy zbiorach. Jeśli chodzi o osoby bezrobotne, które chcą prowadzić działalność bez rejestracji, nie mogą tego robić na podstawie umów cywilnoprawnych. Skutkowałoby to utratą statusu osoby bezrobotnej. W takim przypadku mają najczęściej do wyboru umowę sprzedaży.

Ważny fragment

Zmiany w przepisach, które obowiązują od 1 lipca pozwalają bezrobotnym prowadzić działalność bez rejestracji, jeśli przychód z niej osiągany nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia, a nie 75%, jak w przypadku osób zatrudnionych. Przy obecnej stawce minimalnego wynagrodzenia wynoszącej 3600 zł, osoby bezrobotne mogą więc zarobić 1800 zł bez konieczności rejestracji firmy w CEIDG.

Przekroczenie progu 50% spowoduje utratę statusu osoby bezrobotnej, a także statusu osoby ubezpieczonej, co wpłynie na dostęp do opieki medycznej. Bezrobotni muszą zatem uważać, aby nie przekroczyć tego limitu.

AUTORKA: Martyna Strug, Outsourcing finansowo-księgowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów