Przepisy dotyczące schematów podatkowych są wyjątkowo niejasne i od początku rodzą duże wątpliwości m.in. w jakiej roli występuje podatnik oraz jakie transakcje należy raportować. Nasz informator przybliża w pigułce najważniejsze zagadnienia związane z raportowaniem schematów podatkowych w 2024 r.

[Pobierz informator]

Kto musi zgłosić schemat podatkowy?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych. Obowiązek ten nałożony został co do zasady na tzw. Promotorów i w określonych sytuacjach na Wspomagających, którzy udostępniają schematy podatkowe lub udzielają wsparcia lub porady, dotyczącej schematów podatkowych oraz na Korzystających.

Dodatkowo podmioty osiągające przychody lub koszty na poziomie 8 milionów PLN, zobowiązane zostały do wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie identyfikacji schematów podatkowych.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych stanowi dla wielu podmiotów wyzwanie. Niejasne regulacje powodują szereg wątpliwości. Pomocne w interpretacji przepisów mogą być objaśnienia podatkowe, które jednak zostały wydane w 2019 r. i obecnie nie zostały zaktualizowane.

Kontrole schematów podatkowych MDR

Od czasu odwieszenia obowiązku raportowania informacji MDR zauważamy wzmożoną aktywność w zakresie wezwania do uzupełnienia. Zauważalna jest również zmiana praktyki organów podatkowych przy stosowaniu przepisów MDR. Prawidłowe rozpoznanie wystąpienia schematu podatkowego, już na etapie planowanej czynności uchroni przed wysokimi sankcjami.

Regularna analiza występujących uzgodnień oraz okresowe audyty MDR mogą znacznie ograniczyć ryzyko niezaraportowania lub niezłożenia w terminie informacji MDR. Ponadto, wyzwaniem jest również wypełnianie i składanie informacji MDR. Czynność raportowania w praktyce oznacza wypełnienie dość złożonych formularzy z wieloma pytaniami, na które uzyskanie odpowiedzi zazwyczaj nie jest oczywista i sprawia wiele trudności.

Niektóre z wymaganych pól obligują do wskazania całej historii danej transakcji, która nie analizowana na bieżąco pod kątem MDR może być później trudna do przedstawienia. Wątpliwości pojawiają się również przy prawidłowym podpisywaniu informacji i ich wysyłce do Szefa KAS.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Procedura MDR – dlaczego warto ją przygotować?

Procedura MDR ma na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych oraz zabezpieczeniem przedsiębiorstwa przed poniesieniem wysokich sankcji za jej niewdrożenie. Rekomendowane jest posiadanie procedury MDR przez wszystkie podmioty, w których mogą wystąpić schematy podatkowe, natomiast u podmiotów pełniących funkcję Promotora przyjęcie procedury jest obowiązkowe.

Warto mieć również na uwadze, że przepisy MDR nie określają momentu od którego podatnik powinien posiadać procedurę MDR jeśli spełni wymogi do jej posiadania. Procedura ta w takim wypadku jest wymagana „automatycznie”. Warto więc z wyprzedzeniem planować działania związane z jej wdrożeniem.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz RAPORT „Raportowanie schematów podatkowych”

Dostępne są dwie opcje:

  1. Płatna – skontaktuj się z Maciejem Kordalewskim (maciej.kordalewski@pl.gt.com), aby uzyskać więcej szczegółów.
  2. Bezpłatna – w zamian za zaznaczenie zgody w formularzu poniżej, oferujemy możliwość bezpłatnego ściągnięcia raportu. Link do raportu otrzymasz mailem po rejestracji (pamiętaj, by sprawdzić folder Spam). W dowolnym momencie masz prawo cofnąć każdą ze zgód. Szczegóły dotyczące sposobu oraz skutków cofnięcia każdej ze zgód znajdziesz w Polityce Prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skrzynkę mailową, tj.: iod@pl.gt.com. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, na podstawie określonych podstaw i we wskazanych celach:
a. Przesyłania informacji handlowej i/lub nawiązywania kontaktu – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać marketing usług i produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego (jeżeli w formularzu podany został numer telefonu)).
Twoje dane osobowe mogą trafić do podmiotów przetwarzających danych osobowe na nasze zlecenie, tj. przede wszystkim obsługa mailingu oraz dostawców platform, na których umieszczamy wskazany raport. Wyżej wymienieni dostawcy mogą transferować Twoje dane osobowe do tzw. krajów trzecich, tj. poza EOG. Zgodnie z deklaracjami naszych dostawców usług zabezpieczeniem transferu są standardowe klauzule umowne lub odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozostałe informacje o szczegółach przetwarzania, a w tym o odbiorcach danych, okresach przetwarzania, czy też na temat rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych odnajdziesz w Polityce Prywatności.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Maciej Kordalewski

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Maciej Kordalewski

Menedżer, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.