fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Rozpoczęcie korzystania z ryczałtu od dochodów spółek może nastąpić w dowolnym momencie roku.  Nie trzeba czekać na początek kolejnego roku podatkowego (obrotowego), wynikającego z umowy spółki.

Ryczał jako korzystniejsza forma opodatkowania

Ryczał od dochodów spółek (zwany dalej: ryczałtem) wprowadzony został do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych już w 2021, jednakże od tego roku uległ znacznemu przeobrażeniu, co przełożyło się na uatrakcyjnienie tego modelu opodatkowania.

Co do zasady ryczałt stanowi, alternatywny względem klasycznego, model opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w ramach którego podstawą opodatkowania nie jest dochód podatkowy, lecz wynik bilansowy. Ponadto, obowiązek podatkowy występuje dopiero, gdy wynik ten podlega wypłacie do wspólników. Dodatkowo efektywne opodatkowanie po stronie spółek, jak i ich wspólników pozostaje na niższym poziomie – w wysokości 20% (dla małych podatników) lub 25% (dla wszystkich pozostałych podatników).

Dodatkowe środki, pieniężne nieprzeznaczone na zapłatę podatku dochodowego, mogą zostać przeznaczone na rozwój i inwestycje. Co istotne, nie występują już limity przychodów, powyżej których należy zapłacić podatek ryczałtowy, ani nie występują minimalne obowiązkowe progi nakładów inwestycyjnych.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Termin rozpoczęcia korzystania z ryczałtu

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych. Zatem dla wielu podatników, dla których rok podatkowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym, odpowiedni moment na podjęcie decyzji o wyborze modelu ryczałtowego opodatkowania podatkiem CIT przypada na styczeń.

Chociaż nie są znane oficjalne statystyki jak wielu przedsiębiorców zdecydowało się już od 1 stycznia br. na przejście na model ryczałtowy, zauważamy znaczne zainteresowanie tą formą opodatkowania. Nie oznacza to jednak, że pozostałym podatnikom, którzy rozważają przejście na ryczałt, pozostało czekanie na rozpoczęcie kolejnego roku podatkowego, czyli do 1 stycznia 2023 r. Istnieje bowiem możliwość, by rozpocząć korzystanie z ryczałtu w dowolnym momencie roku kalendarzowego

Obowiązki związane z rozpoczęciem korzystania z ryczałtu

Spółki i wspólnicy zainteresowani rozpoczęciem korzystania z ryczałtu w trakcie roku, powinni dopilnować spełnienia kilku wymogów formalnych, do których należą:

  1. Zgłoszenie decyzji o wyborze ryczałtu do urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca, od którego przechodzą na opodatkowanie ryczałtem – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że do końca maja należy dokonać zgłoszenia;
  2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że na koniec kwietnia należy zamknąć księgi rachunkowe spółki;
  3. Dokonanie rozliczenia podatkowego za okres od początku bieżącego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że ostatni rok podatkowy przed opodatkowaniem na zasadach ryczałtu będzie trwał od stycznia do kwietnia;
  4. Dokonanie kalkulacji korekty wstępnej i załączenie jej do rozliczenia rocznego;
  5. Złożenie przez wspólników spółki oświadczenia o posiadanych udziałach w innych spółkach lub podmiotach, z którymi spółka „ryczałtowa” przeprowadza transakcje i w których posiadają oni co najmniej 5% udziału w kapitale, do końca pierwszego miesiąca, od którego spółka rozpoczyna korzystanie z ryczałtu – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że do końca maja wspólnicy powinni przekazać spółce stosowne oświadczenie;
  6. Dokonanie odpowiednich zmian w treści sprawozdania finansowego za ostatni okres sprzed opodatkowania ryczałtem.

Moment rozpoczęcia korzystania z ryczałtu pozostaje w gestii spółki i zasadniczo może to być dowolny moment w trakcie roku. Należy wówczas pamiętać o spełnieniu kilku wymogów formalnych, leżących, zarówno po stronie spółek, jak i jej wspólników, i wykonanie ich w odpowiednich terminach.

Zobacz film

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane