Rozpoczęcie korzystania z ryczałtu od dochodów spółek może nastąpić w dowolnym momencie roku.  Nie trzeba czekać na początek kolejnego roku podatkowego (obrotowego), wynikającego z umowy spółki.

Ryczałt estoński jako korzystniejsza forma opodatkowania

Ryczał od dochodów spółek (zwany dalej: ryczałtem) wprowadzony został do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych już w 2021, jednakże od tego roku uległ znacznemu przeobrażeniu, co przełożyło się na uatrakcyjnienie tego modelu opodatkowania.

Co do zasady ryczałt stanowi, alternatywny względem klasycznego, model opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w ramach którego podstawą opodatkowania nie jest dochód podatkowy, lecz wynik bilansowy. Ponadto, obowiązek podatkowy występuje dopiero, gdy wynik ten podlega wypłacie do wspólników. Dodatkowo efektywne opodatkowanie po stronie spółek, jak i ich wspólników pozostaje na niższym poziomie – w wysokości 20% (dla małych podatników) lub 25% (dla wszystkich pozostałych podatników).

Dodatkowe środki, pieniężne nieprzeznaczone na zapłatę podatku dochodowego, mogą zostać przeznaczone na rozwój i inwestycje. Co istotne, nie występują już limity przychodów, powyżej których należy zapłacić podatek ryczałtowy, ani nie występują minimalne obowiązkowe progi nakładów inwestycyjnych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Estoński CIT
Dowiedz się więcej

Termin rozpoczęcia korzystania z ryczałtu estońskiego

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych. Zatem dla wielu podatników, dla których rok podatkowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym, odpowiedni moment na podjęcie decyzji o wyborze modelu ryczałtowego opodatkowania podatkiem CIT przypada na styczeń.

Chociaż nie są znane oficjalne statystyki jak wielu przedsiębiorców zdecydowało się już od 1 stycznia br. na przejście na model ryczałtowy, zauważamy znaczne zainteresowanie tą formą opodatkowania. Nie oznacza to jednak, że pozostałym podatnikom, którzy rozważają przejście na ryczałt, pozostało czekanie na rozpoczęcie kolejnego roku podatkowego, czyli do 1 stycznia 2023 r. Istnieje bowiem możliwość, by rozpocząć korzystanie z ryczałtu w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

Jak obliczyć estoński CIT?

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Obowiązki związane z rozpoczęciem korzystania z ryczałtu estońskiego

Spółki i wspólnicy zainteresowani rozpoczęciem korzystania z ryczałtu w trakcie roku, powinni dopilnować spełnienia kilku wymogów formalnych, do których należą:

 1. Zgłoszenie decyzji o wyborze ryczałtu do urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca, od którego przechodzą na opodatkowanie ryczałtem – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że do końca maja należy dokonać zgłoszenia;
 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że na koniec kwietnia należy zamknąć księgi rachunkowe spółki;
 3. Dokonanie rozliczenia podatkowego za okres od początku bieżącego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że ostatni rok podatkowy przed opodatkowaniem na zasadach ryczałtu będzie trwał od stycznia do kwietnia;
 4. Dokonanie kalkulacji korekty wstępnej i załączenie jej do rozliczenia rocznego;
 5. Złożenie przez wspólników spółki oświadczenia o posiadanych udziałach w innych spółkach lub podmiotach, z którymi spółka „ryczałtowa” przeprowadza transakcje i w których posiadają oni co najmniej 5% udziału w kapitale, do końca pierwszego miesiąca, od którego spółka rozpoczyna korzystanie z ryczałtu – przykładowo: wejście w ryczałt od maja oznacza, że do końca maja wspólnicy powinni przekazać spółce stosowne oświadczenie;
 6. Dokonanie odpowiednich zmian w treści sprawozdania finansowego za ostatni okres sprzed opodatkowania ryczałtem.

Moment rozpoczęcia korzystania z ryczałtu pozostaje w gestii spółki i zasadniczo może to być dowolny moment w trakcie roku. Należy wówczas pamiętać o spełnieniu kilku wymogów formalnych, leżących, zarówno po stronie spółek, jak i jej wspólników, i wykonanie ich w odpowiednich terminach.

Wideo: Estoński CIT: Dla kogo jest ryczałt od dochodów spółek? Kiedy można z niego skorzystać?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.