Co do zasady spółki korzystające z opodatkowania według ryczałtu od dochodów spółek, zostały zobowiązane do bieżącego  opodatkowania wszelkich darowizn według właściwej dla nich stawki ryczałtowej (10% lub 20%). Ministerstwo Finansów przychyliło się jednak do wniosku przedsiębiorców i zwolniło częściowo darowizny celowe na pomoc Ukrainie z opodatkowania w okresie od 24 lutego do końca roku.

Wybór ryczałtu od dochodów spółek zasadniczo oznacza rezygnację z prawa do ulg i odliczeń. Z kolei w modelu klasycznym opodatkowania podatkiem dochodowym podatnicy mogą odliczyć koszt wytworzenia lub cenę nabycia darowanych rzeczy lub praw. Dodatkowo zgodnie z ustawą specjalną z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, stanowią koszt uzyskania przychodów.

Czytaj więcej: Pomoc Ukrainie a podatek PIT, CIT i dochodowy

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Darowizna w spółce ryczałtowej

Odmienne zasady obowiązują w modelu ryczałtowym, gdzie każda darowizna przekazana przez spółkę traktowana jest jako zdarzenie generujące opodatkowanie ryczałtem z terminem zapłaty podatku ryczałtowego do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Problem, który narasta od 24 lutego br. i dotyczy darowizn przekazywanych na pomoc obywatelom Ukrainy, właśnie znalazł swoje rozwiązanie w treści rozporządzenia z dn. 18 marca br. (Dz. U. poz. 641).Wprowadza ono możliwość odstąpienia od opodatkowania ryczałtem darowizny w wartości wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw (lub z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia) będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, o ile są przekazywane:

  • organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy),
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Warto zwrócić uwagę, iż świadczenie pomocy bezpośredniej na rzecz obywateli Ukrainy w dalszym ciągu będzie opodatkowane podatkiem ryczałtowym.

Cieszy pozytywny odzew ze strony Ministerstwa Finansów na głosy przedsiębiorców. Spółki ryczałtowe, które zdecydują się na świadczenie pomocy obywatelom Ukrainy, za pośrednictwem wskazanych organizacji, mogą liczyć na brak „sankcji” w postaci konieczności zapłaty podatku ryczałtowego od takich darowizn. W dalszym ciągu jednak świadczenie pomocy bezpośredniej będzie traktowane jako wydatek niezwiązany z działalnością podatnika ryczałtu i wówczas wystąpi konieczność odprowadzenia podatku ryczałtowego.

CYKL ARTYKUŁÓW Estoński CIT

Czy estoński CIT się opłaca? Czy można rozpocząć korzystanie z ryczałtu estońskiego w trakcie roku? Jakie problemy z rozliczeniami podatkowymi w CIT można wyeliminować przechodząc na ryczałt estoński? Jak będzie wyglądało wdrożenie tego modelu opodatkowania w 2023 r.?

Przeczytaj

WIDEO: Estoński CIT. Kto i kiedy może skorzystać?

Estoński CIT: Dla kogo jest ryczałt od dochodów spółek? Kiedy można z niego skorzystać?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.