W ostatnich dniach z dumą obserwujemy, jak wielu polskich przedsiębiorców niesie pomoc obywatelom Ukrainy z czysto humanitarnych pobudek.

Niestety system podatkowy aktualnie nie ma względu na okoliczności, w jakich odbywa się nieodpłatne świadczenie usług, a budżet państwa zasilą z tego tytułu wpływy z podatku dochodowego i VAT. Chyba, że prawodawca zdecyduje się na wprowadzenie zmian podatkowych i prawnych.

Mimo, że okoliczności z jakimi mamy do czynienia są wyjątkowe, to w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług – w świetle obecnie obowiązujących przepisów – nie znajdziemy korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców.

 

Nieodpłatne świadczenia usług a podatek dochodowy

Na dziś, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi, w zakresie podatków dochodowych (kosztów, ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług), musimy wykazać, że działania takie miały związek z uzyskaniem przychodów lub też zabezpieczeniem lub utrzymaniem źródła przychodów.

Rozwiązaniem mogłoby być odwołanie do działań związanych z CSR, ale także w tym przypadku natrafiamy na wiele problemów. Konieczne jest wówczas m.in. udokumentowanie ponoszonych wydatków oraz wskazanie, jakie cele przedsiębiorstwo realizuje w ramach CSR i jaki mają one związek ze strategią firmy (czyli np. jak wpływają na przychody). Stąd wydaje się, że rozwiązaniem w pełni bezpiecznym byłoby wyłączenie tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Nieodpłatne świadczenia usług a podatek VAT

Jeszcze bardziej restrykcyjnie wygląda to w zakresie podatku VAT. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik nie ma prawa odliczyć VAT od wydatków niezwiązanych z działalnością opodatkowaną VAT (nawet w ramach CSR). Do tego należy dołożyć konieczność naliczenia podatku VAT od nieodpłatnych świadczeń, jeżeli organ uzna że świadczenia nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a zaspokajają potrzeby indywidualne świadczeniobiorcy.

Oczywiście przedsiębiorcy, którzy dzisiaj podejmują działania wspierające obywateli Ukrainy, nie patrzą przez pryzmat korzyści, a rozwiązania podatkowe nie stanowią przeszkody dla ogromnej pomocy, jaka płynie z wielu miejsc Polski. Pozostaje mieć nadzieję, że prawodawca zdecyduje się na ogłoszenie rozwiązań prawnych, które dadzą możliwość uzyskania preferencji podatkowych w tym zakresie, bądź też dodatkowe wpływy podatkowe do budżetu, zostaną wykorzystane do wsparcia tych, którzy są ofiarami działań wojennych.

O komunikat w tej sprawie zaapelowaliśmy do Ministerstwa Finansów:

Czytaj więcej o prawnych rozwiązaniach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy

  1. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku? INSTRUKCJA
  2. Jak zalegalizować pobyt czasowy członków rodzin obywateli Ukrainy?
  3. Projekt specustawy: praca dla uchodźców z Ukrainy dzięki pieczątce w paszporcie?
  4. Pomoc Ukrainie a podatek PIT, CIT i dochodowy
  5. Pomoc dla obywateli Ukrainy a podatek dochodowy i VAT
  6. Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?
  7. Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?
  8. Specustawa: legalizacja pobytu i pracy uchodźców z Ukrainy
  9. Darowizny na rzecz Ukrainy bez podatku w spółkach ryczałtowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.