Najszybciej uzyskać legalizację pobytu dla obywateli Ukrainy w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy. Na jak długo jest udzielany, czy umożliwia podejmowanie pracy, jakie dokumenty złożyć i opłaty uiścić? Szczegóły poniżej.

Wielu obywateli Ukrainy mieszka i pracuje w Polsce od dawna. Zwykle przebywają tu na poniższej podstawie (choć katalog możliwości jest szerszy):

 1. zezwolenia na pobyt stały,
 2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 3. nadany status uchodźcy,
 4. udzielenie cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
 5. udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Wskutek czwartkowej agresji Rosji na Ukrainę teraz obywatele tego kraju masowo ściągają do Polski swoich bliskich. W jaki sposób mogą zalegalizować pobyt członków swoich rodzin? Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest ubieganie się dla nich o zezwolenie na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt czasowy – kluczowe informacje

 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do maksymalnie 3 lat; istnieje możliwość ubiegania się o kolejne zezwolenia.
 • Osoba posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy (np. małżonek cudzoziemca chcący podjąć pracę), mająca kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” nie jest automatycznie uprawniona do podejmowania legalnej pracy na terytorium RP. Jeśli cudzoziemiec legitymuje się ważną kartą pobytu, to pewne jest jedynie, że jego pobyt w Polsce jest legalny oraz że można powierzyć mu wykonywanie pracy po uzyskaniu dla niego zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, chyba że cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego (np. Mazowieckiego).
 • Jeśli członkowie rodziny cudzoziemca zmierzający do Polski znajdują się jeszcze poza granicami RP, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce oczekujący na swoich bliskich – wymagana jest pisemna zgoda, jednoznaczna z udzieleniem pełnomocnictwa do załatwiania sprawy w imieniu członka rodziny.
 • Dzięki zezwoleniu na pobyt dla małżonka bądź dziecka, uzyskanemu przez cudzoziemca przebywającego w Polsce, członkowie jego rodziny mogą starać się o wizę przyjazdową w Ukrainie, choć obecnie nie jest to wymagane (więcej o tym poniżej).
Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Monika Smulewicz jest do Twojej dyspozycji.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy?

Dokumenty, które należy złożyć, żeby móc rozpocząć postępowanie o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, to:

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wypełnionego zgodnie z pouczeniem), a w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat – tylko 1 egzemplarz wniosku;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie;
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat – tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty wymagane przy uzyskiwaniu zgody na pobyt czasowy

Opłaty, które należy uiścić przy załatwianiu formalności dotyczących uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy wynoszą ok. 400 zł:

 • 340 zł – przy złożeniu wniosku;
 • 50 zł lub 25 zł – za wydanie karty pobytu (kwota obniżona uzależniona jest od sytuacji materialnej, celu pobytu – nauka w szkole ponadpodstawowej lub wyższe oraz wieku małoletniego, który w dniu składania o wydanie bądź wymianę karty nie ukończył 16 lat);
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo.

Informacje z Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczące przekraczania granicy przez obywateli Ukrainy:

 • Wszyscy uchodźcy z Ukrainy zostaną wpuszczeni do Polski (także przekraczający granicę pieszo), również osoby bez dokumentów wjazdowych – wystarczy paszport wewnętrzny/ ew. paszport zagraniczny, akty urodzenia dzieci podróżujących z rodzicami/opiekunami czy dokumentacja medyczna; osoby nieposiadające żadnych dokumentów są wpuszczane na mocy art. 32 ustawy o cudzoziemcach, tj. za zgodą komendanta placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, na okres do 15 dni (po tym czasie zadecydują, czy zostaną w Polsce); dzieci powinny posiadać jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość (akt urodzenia, paszport, legitymację szkolną, książeczkę zdrowia).
 • Osoby bez zapewnionego miejsca pobytu powinny zgłosić się najbliższego punktu recepcyjnego (poniżej lista) – punkty te zapewniają: miejsce na odpoczynek, ciepły posiłek i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, podstawową opiekę medyczną, informacje dot. pobytu w Polsce; rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa!
 • Uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia.
 • Wszystkie osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym zwolnione są z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego testu w kierunku Sars-Cov-2, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. nr 462).
 • Podróżujące z uchodźcami z Ukrainy psy, koty i fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, a pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) – wstęp bez ograniczeń (decyzję podejmie KAS podczas przekraczania granicy).
 • Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje także KAS podczas przekraczania granicy.
 • Obywatelom Ukrainy, którzy już przebywają na terytorium RP i którym kończy się legalny pobyt, uzyskają jego przedłużenie.
 • Infolinia: +48 47 721 75 75, Straż Graniczna: +48 82568 51 19.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Punkty recepcyjne w Polsce

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle​
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
 • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
 • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Punkty informacyjne i infolinie urzędów wojewódzkich

 • Wrocław: Dworzec PKP Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105, infolinia: +48 477 217 575
 • Bydgoszcz: Dworzec Główny PKP, ul. Zygmunta Augusta 7, infolinia (j. ukraiński i rosyjski) pn.-pt. 7:00-22:00: +48 52 349 74 61, +48 52 349 78 02, infolinia całodobowa (j. polski): +48 52 587 27 71
 • Lublin: Dworzec PKP, pl. Dworcowy 1, infolinia 7.00 – 18.00: +48 692 268 717, +48 883 849 598
 • Chełm: Dworzec PKP, ul. Kolejowa 89, infolinia całodobowa: +48 692 476 823
 • Gorzów Wielkopolski, Dworzec PKP (poczekalnia), ul. Dworcowa 1, infolinia: +48 95 785 18 59
 • Zielona Góra, Dworzec PKP (hala główna), infolinia: +48 95 785 18 59
 • Łódź: Dworzec Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony), Dworzec Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony)
 • Kraków: Dworzec Główny PKP (przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych), całodobowa infolinia: +48 12 210 2002, infolinia dla cudzoziemców w sprawie legalizacji pobytu i pracy pn.-pt. 8.00 – 16.00: +48 12 210 2020
 • Warszawa: Dworzec Wschodni (hala główna) ul. Kijowska 20, Dworzec Zachodni (Punkt Obsługi Pasażera) al. Jerozolimskie 142, Pałac Kultury i Nauki (wejście od strony Dworca Centralnego, na dziedzińcu) Plac Defilad 1, infolinia: 987
 • Opole: Dworzec Główny, ul. Krakowska 48
 • Rzeszów: Dworzec PKP/PKS, pl. Dworcowy 1, infolinia: +48 800 100 990
 • Białystok, Dworzec PKP, ul. Kolejowa 9
 • Gdańsk: Tymczasowy Dworzec PKP Gdańsk Główny (obok remontowanego gmachu dworca głównego), ul. Podwale Grodzkie 1, infolinia: +48 734 117 307
 • Katowice: Dworzec PKP (hol główny przy kasach biletowych), plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2, infolinia: +48 32 606 32 32 (pn., śr., czw., pt.: 7.30 – 15.30, wt.: 7.30 – 18.00)
 • Kielce: Dworzec PKS, ul. Czarnowska 12
 • Olsztyn, Dworzec PKP (hol), plac Konstytucji 3 Maja 1
 • Poznań, Dworzec PKP Poznań Główny (poziom 1, na przeciwko kas biletowych PKP), ul. Dworcowa 2, infolinia: +48 61 850 87 77 (w godz. 8-20)
 • Szczecin, Dworzec PKP (hala główna), ul. Krzysztofa Kolumba 2, infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

AUTORZY: Katarzyna Winnicka, Specjalista ds. kadr i płac, Honorata Zakrzewska-Krzyś, Starszy specjalista, Outsourcing kadr i płac

Czytaj więcej o prawnych rozwiązaniach dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy

 1. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku? INSTRUKCJA
 2. Jak zalegalizować pobyt czasowy członków rodzin obywateli Ukrainy?
 3. Projekt specustawy: praca dla uchodźców z Ukrainy dzięki pieczątce w paszporcie?
 4. Pomoc Ukrainie a podatek PIT, CIT i dochodowy
 5. Pomoc dla obywateli Ukrainy a podatek dochodowy i VAT
 6. Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?
 7. Jak obywatel Ukrainy może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?
 8. Specustawa: legalizacja pobytu i pracy uchodźców z Ukrainy
 9. Darowizny na rzecz Ukrainy bez podatku w spółkach ryczałtowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów