fbpx

Oszczędności podatkowe stanowią główny atut wyboru opodatkowania podatkiem ryczałtowym dla Spółek. Nie są jednak jedyną korzyścią płynącą z zastosowania tego modelu opodatkowania.

Uproszczenia w prowadzeniu codziennej księgowości dla spółek, które postanowiły o przejściu na model ryczałtowy, obejmują szereg zagadnień, do których zaliczyć można brak konieczności stosowania przepisów szczególnych o m.in.:

Rozważając skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek (zwanego dalej: ryczałtem) warto pochylić się nie tylko nad tym, ile możemy zaoszczędzić na podatku dochodowym, ale nad innymi potencjalnymi korzyściami lub uproszczeniami, z którymi wiąże się ten model opodatkowania.

Podstawowa korzyść modelu ryczałtowego, to oczywiście niższe efektywne opodatkowanie po stronie spółek, jak i ich wspólników – w wysokości 20% (dla małych podatników) lub 25% (dla wszystkich pozostałych podatników) w porównaniu do modelu klasycznego, gdzie łączne opodatkowanie CIT i PIT wynosi ok. 26% (dla małych podatników) bądź ok. 34% (dla wszystkich pozostałych podatników).

Niemniej warto zwrócić uwagę, iż model ryczałtowy pozwana na daleko idące uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, gdyż co do zasady podstawą opodatkowania w ryczałcie jest wynik bilansowy, a nie dochód podatkowy, dla którego należał ustalić wszelkie różnice przejściowe lub trwałe. To jednak nie koniec uproszczeń, na które spółki ryczałtowe mogą liczyć.

Podatek minimalny

Podatek minimalny obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. nie musi być ustalany przez spółki, korzystające z ryczałtu. Wprawdzie szereg podmiotów, które mogą skorzystać z ryczałtu jednocześnie może skorzystać ze zwolnienia ze stosowania przepisów o podatku minimalnym,  jednak spółki, które miałyby potencjalnie problem z podatkiem minimalnym, a spełniają warunki do wejścia w ryczałt, powinny zastanowić się nad zmianą modelu opodatkowania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Stopień skomplikowania przepisów o uldze, a także liczne wątpliwości interpretacyjne, powodują, iż zagadnienie to nie cieszy się szerokim uznaniem i wiele podmiotów, które  mogłyby z  tej opcji skorzystać obniżając podstawę opodatkowania, rezygnuje z niego, aby nie komplikować dodatkowo rozliczeń podatkowych. Z drugiej strony, podmioty zalegające z płatnościami, po stronie których występuje obowiązek zwiększenia podstawy  opodatkowania, już przepisy te są zobowiązane stosować. Przepisy o uldze za złe długi w podatku dochodowym, która obowiązuje od 2019 roku i prawdopodobnie -zgodnie z zapowiedziami – ma się jeszcze zmienić, również nie znajdują zastosowania w modelu ryczałtowym.

Czy do kosztów podatkowych zalicza się płatności na rachunek spoza białej listy

W przypadku płatności powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy niezarejestrowany na tzw. białej liście, kosztem podatkowym nie jest cała wartość transakcji. Od 2023 roku limit ten ma ulec zmniejszeniu do 8.000 zł. Sankcja w postaci braku uznania takiego wydatki za koszt pomniejszający podstawę opodatkowania nie ma jednak miejsca w modelu ryczałtowym.

Ukryte dywidendy

Przepisy, które rozpoczną obowiązywanie od 2023 r. wskazują, iż w 3 przypadkach wydatki ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z zapowiedziami mają one jeszcze ulec zmianie, stąd być może nie warto się jeszcze do nich przywiązywać. Niemniej warto zastanowić się nad ryczałtem, który definitywnie pozwala zapomnieć o tym problemie.

Oprócz wspomnianych powyżej uproszczeń, spółki ryczałtowe mogą liczyć się z tym, że nie są zobowiązane do stosowania np. limitów tzw. cienkiej kapitalizacji, przepisów o braku możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnej.

Model ryczałtowy opodatkowania podatkiem dochodowym cieszy się  dużym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na możliwość znacznych oszczędności podatkowych, ale również na liczne uproszczenia w prowadzeniu codziennej księgowości dla spółki.,.

WIDEO: Estoński CIT. Kto i kiedy może skorzystać?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.