Oszczędności podatkowe stanowią główny atut wyboru opodatkowania podatkiem ryczałtowym dla Spółek. Nie są jednak jedyną korzyścią płynącą z zastosowania tego modelu opodatkowania.

Korzyści z wprowadzenia estońskiego CIT

Uproszczenia w prowadzeniu codziennej księgowości dla spółek, które postanowiły o przejściu na model ryczałtowy, obejmują szereg zagadnień, do których zaliczyć można brak konieczności stosowania przepisów szczególnych o m.in.:

 • podatku minimalnym,
 • uldze za złe długi w podatku dochodowym,
 • wydatkach niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, gdy płatność poszła na rachunek spoza białej listy,
 • ukrytej dywidendzie.

Rozważając skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek (zwanego dalej: ryczałtem) warto pochylić się nie tylko nad tym, ile możemy zaoszczędzić na podatku dochodowym, ale nad innymi potencjalnymi korzyściami lub uproszczeniami, z którymi wiąże się ten model opodatkowania.

Podstawowa korzyść modelu ryczałtowego, to oczywiście niższe efektywne opodatkowanie po stronie spółek, jak i ich wspólników – w wysokości 20% (dla małych podatników) lub 25% (dla wszystkich pozostałych podatników) w porównaniu do modelu klasycznego, gdzie łączne opodatkowanie CIT i PIT wynosi ok. 26% (dla małych podatników) bądź ok. 34% (dla wszystkich pozostałych podatników).

Niemniej warto zwrócić uwagę, iż model ryczałtowy pozwana na daleko idące uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, gdyż co do zasady podstawą opodatkowania w ryczałcie jest wynik bilansowy, a nie dochód podatkowy, dla którego należał ustalić wszelkie różnice przejściowe lub trwałe. To jednak nie koniec uproszczeń, na które spółki ryczałtowe mogą liczyć.

Jak obliczyć estoński CIT?

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Podatek minimalny a estoński CIT

Podatek minimalny obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. nie musi być ustalany przez spółki, korzystające z ryczałtu (potwierdził to dyrektor KIS w piśmie z dnia 14.11.2023 r. 0114-KDIP2-2.4010.501.2023.1.ASK). Wprawdzie szereg podmiotów, które mogą skorzystać z ryczałtu jednocześnie może skorzystać ze zwolnienia ze stosowania przepisów o podatku minimalnym,  jednak spółki, które miałyby potencjalnie problem z podatkiem minimalnym, a spełniają warunki do wejścia w ryczałt, powinny zastanowić się nad zmianą modelu opodatkowania.

Ulga za złe długi w podatku dochodowym a estoński CIT

Stopień skomplikowania przepisów o uldze, a także liczne wątpliwości interpretacyjne, powodują, iż zagadnienie to nie cieszy się szerokim uznaniem i wiele podmiotów, które  mogłyby z tej opcji skorzystać obniżając podstawę opodatkowania, rezygnuje z niego, aby nie komplikować dodatkowo rozliczeń podatkowych. Z drugiej strony, podmioty zalegające z płatnościami, po stronie których występuje obowiązek zwiększenia podstawy  opodatkowania, już przepisy te są zobowiązane stosować. Przepisy o uldze za złe długi w podatku dochodowym, która obowiązuje od 2019 roku i prawdopodobnie -zgodnie z zapowiedziami – ma się jeszcze zmienić, również nie znajdują zastosowania w modelu ryczałtowym.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Estoński CIT
Dowiedz się więcej

Czy do kosztów podatkowych zalicza się płatności na rachunek spoza białej listy

W przypadku płatności powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy niezarejestrowany na tzw. białej liście, kosztem podatkowym nie jest cała wartość transakcji. Od 2023 roku limit ten ma ulec zmniejszeniu do 8.000 zł. Sankcja w postaci braku uznania takiego wydatki za koszt pomniejszający podstawę opodatkowania nie ma jednak miejsca w modelu ryczałtowym.

Oprócz wspomnianych powyżej uproszczeń, spółki ryczałtowe mogą liczyć się z tym, że nie są zobowiązane do stosowania np. limitów tzw. cienkiej kapitalizacji, przepisów o braku możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnej.

Model ryczałtowy opodatkowania podatkiem dochodowym cieszy się  dużym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na możliwość znacznych oszczędności podatkowych, ale również na liczne uproszczenia w prowadzeniu codziennej księgowości dla spółki.

Wideo: Estoński CIT. Kto i kiedy może skorzystać?

Estoński CIT: Dla kogo jest ryczałt od dochodów spółek? Kiedy można z niego skorzystać?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.