Ryczałt od dochodów spółek, zwany również ryczałtem estońskim bądź też estońskim CIT, jest relatywnie nową formą opodatkowania, która w miarę istnienia w polskim systemie podatkowym, dynamicznie zyskała na atrakcyjności.

Wielu podatników rozważa rozpoczęcie korzystania z ryczałtu także z początkiem stycznia 2023, z uwagi na zbliżający się koniec roku kalendarzowego.

W jakim terminie złożyć zawiadomienia o ryczałcie estońskim?

Spółki, jako nowi podatnicy ryczałtowi, powinny pamiętać o spełnieniu obowiązku wysłania zawiadomienia o ryczałcie, który składa się na formularzu ZAW-RD, do końca stycznia. Warto mieć na uwadze, że jeżeli spółka nie dopełni tego obowiązku w tym terminie, to może ona złożyć zawiadomienie właściwie w dowolnym momencie roku 2023 i nie musi czekać do 2024 r. [W przypadku chęci rozpoczęcia korzystania z ryczałtu w trakcie rozpoczętego roku obrotowego więcej na ten temat piszemy tutaj]. Trzeba się jednak liczyć z tym, że zawiadomienie złożone np. w lutym będzie oznaczało rozpoczęcie korzystania z ryczałtu nie od 1 stycznia, a od 1 lutego. Nie istnieje również możliwość przywrócenia terminu do złożenia zawiadomienia o ryczałcie, gdyż jest ono obwarowane terminem zawitym. Nie istnieje zatem możliwość złożenia zawiadomienia ze skutkiem wstecznym.

Jak obliczyć estoński CIT?

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

  • Jednoosobowa działaność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna
  • Spółka z. o. o.
  • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Jak skutecznie złożyć zawiadomienie o ryczałcie estońskim?

W zawiadomieniu oprócz danych podatnika wskazuje się okres ryczałtowy trwający 4 kolejne lata podatkowe/ obrotowe, przykładowo 1 stycznia 2023 r – 31 grudnia 2026 r. Przepisy podatkowe nie przewidują możliwości wskazania dłuższego niż 4 lata podatkowe, okresu opodatkowania ryczałtem, gdyż i tak ulega on automatycznemu przedłużeniu na kolejne 4 lata, chyba że podatnik wyrazi chęć rezygnacji z ryczałtu.

Zawiadomienie to nie jest deklaracją, więc nie może ono być podpisane i złożone przez pełnomocnika działającego w oparciu o UPL-1 lub UPL-1P. Może je natomiast złożyć pełnomocnik, któremu zostało ono udzielone na formularzu PPO-1 lub PPS-1.

Od kilku miesięcy istnieje możliwość złożenia ZAW-RD za pośrednictwem e-Deklaracje.

W praktyce i tak najczęściej wybieraną formą pozostaje złożenie formularza osobiście w urzędzie skarbowym bądź wysłanie pocztą.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Estoński CIT
Dowiedz się więcej

Czego należy oczekiwać po złożeniu zawiadomienia o ryczałcie estońskim?

Warto mieć na uwadze, iż organ po otrzymaniu zawiadomienia rozpocznie czynności sprawdzające, mające na celu weryfikację uprawnienia do rozpoczęcia korzystania z ryczałtu i w tym celu może kontaktować się ze spółką z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn organ wyda zawiadomienie o niespełnieniu warunków rozpoczęcia korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, to spółka – po wyeliminowaniu przeszkód ujawnionych w toku czynności sprawdzających organu – może ponownie złożyć zawiadomienie o ryczałcie, bez względu na upływ okresu karencji, trwającego 3 lata podatkowe. Wynika to z faktu, iż pierwotne zawiadomienie było nieskuteczne, a spółka nie nabyła prawa do korzystania z ryczałtu, które następnie utraciła, stąd przepisu o okresie karencji (art. 28l ust. 2 Ustawy CIT) nie ma obowiązku stosować, co potwierdzają wydawane podatkowe interpretacje indywidualne (znak 0111-KDIB1-1.4010.482.2022.1.AW).

Po dwóch istotnych nowelizacjach w ramach tzw. Polskiego Ładu -w latach 2021 i 2022 – liczba podatników wybierających estoński CIT wzrosła z zaledwie kilkuset podmiotów do prawie 8 tysięcy na koniec 2022r. Istotnym czynnikiem było zrezygnowanie z wielu obostrzeń i wyłączeń – jak limit obrotów na poziomie 100 mln PLN rocznie, konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych, wąskie grono form prawnych spółek, które mogły z niego skorzystać.

Aktualnie grono podatników CIT, którzy mogą skorzystać ryczałtu od dochodów spółek jest szerokie i obejmuje, zarówno spółki kapitałowe (spółka z o.o. spółka akcyjna, czy też prosta spółka akcyjna), jak również spółki osobowe (spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Więcej o warunkach, jakie należy spełnić, aby rozpocząć korzystanie z ryczałtu: Estoński CIT: zmiany w przepisach 2022/2023 r. [INFORMATOR]

Zobacz wideo: Estoński CIT: Dla kogo jest ryczałt od dochodów spółek? Kiedy można z niego skorzystać?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.