Sezon świąteczny już w pełni – większość firm rozsyła właśnie lub już rozesłała świąteczne życzenia swoim klientom i kontrahentom. Czy zgodnie z RODO?

RODO i marketing to tematyka, która często łączy się ze sobą. Mowa tu szczególnie o realizacji działań marketingowych drogą elektroniczną – np. takich, jak newsletter. W okresie okołoświątecznym temat jest dodatkowo „rozszerzany” o wysyłkę tzw. kartek świątecznych do klientów i kontrahentów. Poruszaną tematykę podzielimy zatem na trzy części, tj.: działania marketingowe drogą tradycyjną, drogą elektroniczną oraz wysyłka kartek świątecznych w relacjach biznesowych. Zapraszam do lektury.

 

RODO a marketing drogą tradycyjną

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że RODO nie zabrania działań marketingowych i wskazuje na możliwość ich realizacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Powyższe jest opisane m.in. w motywie 47 preambuły RODO. Czytamy w niej, że

za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 

Mamy zatem sytuację, w której unijny ustawodawca zezwala nam na działania marketingowe w stosunku np. do naszych klientów, o ile na podstawie rozsądnych przesłanek mogą oni spodziewać się takiego przetwarzania. Jak jednak za moment (poniżej) się przekonamy, ustawodawstwo krajowy ogranicza marketingowe formy przetwarzania – dlatego też działanie „bez zgody” (np. klienta) możemy realizować tylko w obszarze działań marketingowych nieelektronicznych. Reasumując – wysyłka katalogu reklamowego pocztą tradycyjną może być realizowana w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych osobowych (outsourcing IOD)
Dowiedz się więcej

RODO a marketing drogą elektroniczną

Realizując umowę z klientem czy kontrahentem nie możemy do niego wysyłać np. newslettera bez zabezpieczenia osobnej podstawy prawnej. Ograniczenia te w tym przypadku wynikają z ustawodawstwa krajowego. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zakaz wysyłki niezamówionej informacji handlowej do osób fizycznych. Z kolei Prawo telekomunikacyjne zakazuje działań względem abonenta i/lub użytkownika końcowego, co należy interpretować także jako obostrzenia względem osób prawnych. Jest to ważna kwestia, ponieważ często można spotkać się z twierdzeniem, że wysyłka informacji handlowej na e-maile „bezosobowe”, tj. np. biuro@abc.abc jest dozwolona bez zgody. Warto więc być świadomym, że nie tylko RODO określa nasze uprawnienia w tym obszarze.

W przypadku marketingu elektronicznego mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której ustawodawca krajowy uzależnił tego typu działania (np. wysyłkę SMS-ów czy e-maili) od zgody użytkownika. Zatem oprócz realizacji umowy, musimy zadbać o zebranie zgód na działania marketingowe od naszych klientów, bądź kontrahentów. Nie jesteśmy upoważnieni do wysyłki treści marketingowych „z automatu”.

RODO a wysyłka kartek świątecznych do klientów i kontrahentów

Jak do powyższego ma się marketing świąteczny, tj. wysyłka tzw. kartek świątecznych do naszych klientów i kontrahentów, która ma na celu utrzymanie relacji i promocję wizerunku? W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić, czy kartka świąteczna jest treścią marketingową. Pamiętajmy, że za informację handlową należy uznać każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, której dystrybucja ma przynieść efekt handlowy. Zatem łatwo tutaj o nadinterpretację i szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pytamy adresata o zgodę na otrzymanie kartki świątecznej.

W tej sprawie wypowiadał się także PUODO. Zatem, o ile każda czynność administratora danych osobowych powinna być przemyślana, o tyle wysyłka kartek świątecznych (nawet tych elektronicznych) być może powinna się odbywać na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – a jest nim w tym przypadku, jak wskazuje PUODO, utrzymanie relacji biznesowych z klientami i kontrahentami.

Korzystając jednak z prawnie uzasadnionego interesu, pamiętajmy o wspominanym już motywie 47 preambuły RODO, tj. zasadzie, że odbiorca musi spodziewać się korespondencji na podstawie rozsądnych przesłanek. Zatem rzeczywiście musi to być nasz kontrahent czy klient. Nie może być to losowo wybrana osoba, z którą chcielibyśmy w ten sposób nawiązać relację biznesową. Taka osoba bowiem, na podstawie rozsądnych przesłanek, z całą pewnością nie spodziewa się podobnych działań z naszej strony.

Pamiętajmy, że kartki świąteczne, to przede wszystkim element tradycji, który w sferze biznesu, ma przede wszystkim podtrzymać relację, a nie promować produkty i stwarzać nam zbędne problemy.

AUTOR: Kacper Rączkowiak

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych osobowych (outsourcing IOD)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.