Dzięki rządowemu programowi Cyberbezpieczny Samorząd, polskie gminy, powiaty i województwa zyskują bezprecedensowe wsparcie w walce z cyberatakami. Ponad 2000 jednostek z całego kraju otrzyma dofinansowanie sięgające nawet 850 000 złotych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego. Łączna pula środków sięga imponujących 1,5 miliarda złotych, co czyni ten projekt największym tego typu przedsięwzięciem w historii Polski.

Inwestycje w Trzech Kluczowych Obszarach

Wnioski o granty złożone przez samorządy zakładają realizację działań w 3 kluczowych obszarach mających wpływ na cyberbezpieczeństwo:

1. organizacyjny (ok. 183 mln zł)

 • opracowanie i wdrożenie procedury
 • audyty, certyfikaty
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) itp.

2. kompetencyjny (ok. 105 mln zł)

 • szkolenia pracowników.
 • budowanie świadomości cyberzagrożeń

3. techniczny (ok. 1,2 mld zł)

 • zakup nowoczesnej infrastruktury sprzętowej
 • oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe

Ze wsparcia skorzystają urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie i jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw. Czas realizacji grantu wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r. Dofinansowanie będzie wypłacane w 3 transzach (30 proc. – 30 proc. – 40 proc.).

Obszar organizacyjny

Dokumentacja oraz procedury

  1. opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi stworzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI),
  2. analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), stworzenie lub aktualizacja procesów i dokumentacji takich obszarów jak obsługa incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowanie kryptografii i szyfrowania, kontrola dostępu, bezpieczeństwo pracy zdalnej, używanie urządzeń mobilnych, itp.
  3. audyt SZBI,
  4. audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów,
  5. (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Program „Cyberbezpieczny Samorząd”
Dowiedz się więcej

Obszar kompetencyjny

 Szkolenia

  1. podstawowe szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
  2. szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  3. szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego,
  4. szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

Obszar techniczny

Systemy, narzędzia, oprogramowanie, sprzęt

 1. wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta,
 2. wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
 3. wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 4. usługi wsparcia realizowane przez ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych,
 5. testy i badania bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa, oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.
Tomasz Janas

Partner, Outsourcing IT Grant Thornton

Cyberzagrożenia stają się coraz bardziej zaawansowane i powszechne. Inwestycje w cyberbezpieczeństwo są nie tylko koniecznością, ale także gwarancją ochrony danych i zapewnienia ciągłości działania administracji samorządowej. Dzięki projektowi Cyberbezpieczny Samorząd, polskie jednostki samorządowe mają szansę znacząco podnieść swoje standardy bezpieczeństwa cyfrowego, chroniąc tym samym mieszkańców oraz swoje operacje.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojemu samorządowi wzmocnić cyberbezpieczeństwo!

 

Autorka: Paulina Wójcik, Specjalistka ds. sprzedaży, Outsourcing IT

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Program „Cyberbezpieczny Samorząd”

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Wsparcie dla samorządów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów