fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo dolnośląskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 20-25%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 10 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 6.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 1
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 3
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 5
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 4
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 6
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 7
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 2

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Bolesławiecki (miasto Bolesławiec, gmina Bolesławiec)
 2. Dzierżoniowski (miasto/gmina Bielawa, miasto Dzierżoniów, gmina Dzierżoniów, gmina Pieszyce, gmina Nowa Ruda)
 3. Jelenia Góra (miasto/gmina Jelenia Góra, gmina Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Piechowice, Stara Kamienica)
 4. Jaworski (miasto/gmina Jawor, gmina Mściwojów, Paszowice, Męcinka)
 5. Kamiennogórski (miasto Kamienna Góra, gmina Kamienna Góra, gmina Czarny Bór)
 6. Kłodzki (miasto Kłodzko, gmina Kłodzko)
 7. Lubański (miasto Lubań, gmina Lubań, gmina Siekierczyn, gmina Platerówka)
 8. Świdnicki (Świdnica miasto, gminy Świdnica, Jaworzyna Śląska)
 9. Nowa Ruda (miasto Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda, Radków)
 10. Wałbrzych (miasto Wałbrzych, gminy Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, Mieroszów, Jedlina-Zdrój, Walim, Świebodzice)
 11. Ząbkowicki (miasto/gmina Ząbkowice Śląskie)
 12. Zgorzelecki (miasto Zgorzelec, gmina Zgorzelec)
 13. Złotoryjski (miasto Złotoryja, gmina Złotoryja)

W sumie miast i gmin: 46

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Dolnośląskie z dużą ilością lokalizacji preferowanych i zaskakująco niskim progiem trudności wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Dolnośląskie jest jednym z województw o najniższym poziomie intensywności pomocy i czasie obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Dolnośląskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 25% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (35% dla przedsiębiorców średnich, 45% – dla mikro i małych), co jest jedną z niższych wartości w Polsce.

Na korzyść tej lokalizacji jednak przemawia wysoka liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (14 przy średniej 7,63). Oznacza to, że w tych miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Dodatkowo, aż 20 powiatów odnotowuje jego stopę wyższą niż przeciętna, bądź równą przeciętnej przyjmowanej dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji, tj. 6,1% (w tym w jednym mieście na prawach powiatu), podczas gdy bezrobocie poniżej średniej występuje w 8 (z których 2 to miasta na prawach powiatu). Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji.

Ważny fragment

W województwie Dolnośląskim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc całkiem łatwe, szczególnie ze względu na ilość miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gmin z nimi graniczących.  

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane