Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo świętokrzyskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 50%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 15 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 4.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 1
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 2
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 2
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 1
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 6
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 2
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 0
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Buski i gminy graniczące (miasto Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, gmina Gnojno, gmina Stopnica, gmina Solec-Zdrój, gmina Nowy Korczyn, gmina Wiślica, gmina Pińczów, gmina Chmielnik)
 2. Jędrzejowski (miasto Jędrzejów, gmina Jędrzejów, gmina Sobków, gmina Imielno, gmina Wodzisław, gmina Nagłowice, gmina Oksa, gmina Małogoszcz)
 3. Konecki i gminy graniczące (miasto Końskie, gmina Końskie, gmina Ruda Maleniecka, gmina Radoszyce, gmina Smyków, gmina Stąporków, gmina Gowarczów)
 4. Ostrowiecki (miasto Ostrowiec Świętokrzyski, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, gmina Kunów, Bodzechów)
 5. Sandomierski i gminy graniczące (miasto Sandomierz, gmina Sandomierz, gmina Samborzec, Obrazów, Dwikozy, gmina Wilczyce, gmina Łoniów, gmina Koprzywnica)
 6. Skarżyski i gminy graniczące (miasto Skarżysko-Kamienna, gmina Suchedniów, Bliżyn, Skarżysko-Kościelne, Mirzec, gmina Łączna, Wąchock)
 7. Starachowicki (miasto Starachowice, gmina Starachowice, gminy Pawłów, Brody Iłżeckie, Wąchock)
 8. Staszowski i gminy graniczące (miasto Staszów, gmina Staszów, gmina Bogoria, gmina Osiek, gmina Rytwiany, gmina Szydłów, gmina Tuczępy, gmina Raków, gmina Klimontów)

W sumie miast i gmin: 56.

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: Świętokrzyskie z dobrym dostępem do Polskiej Strefy Inwestycji.

Świętokrzyskie jest województwem bardzo atrakcyjnym jeżeli chodzi o intensywność pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Świętokrzyskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 50% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (60% dla przedsiębiorców średnich,70% – dla mikro i małych), co jest wartością najatrakcyjniejszą z możliwych.

W tej lokalizacji występuje minimalnie wyższa od przeciętnej liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (8 przy średniej 7,63). Ich wysoka liczba korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Na atrakcyjność inwestowania w województwie Świętokrzyskim wpływa wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Aż 12 powiatów odnotowuje jego stopę wyższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,0%), podczas gdy bezrobocie poniżej średniej występuje w zaledwie 2 (w tym w Kielcach, które są miastem na prawach powiatu).

Ważny fragment

W Świętokrzyskim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc stosunkowo łatwe, na co wpływa wysoka stopa bezrobocia.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.