fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo mazowieckie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 25-50%.

 

Okres ważności decyzji o wsparciu: 10-15 lat.

 

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 4-6.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 4
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 4
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 7
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 5
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 6
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 9
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 5

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Ciechanowski (miasto Ciechanów, gmina Ciechanów, gmina Opinogóra Górna)
 2. Gostyniński (miasto Gostynin, gmina Gostynin)
 3. Kozienicki (gmina/miasto Kozienice)
 4. Ostrołęka (miasto Ostrołęka, gmina Rzekuń, gmina Lelis, gmina Olszewo-Borki)
 5. Ostrowski (miasto Ostrów Mazowiecka, gmina Ostrów Mazowiecka, gmina Małkinia Górna)
 6. Pułtuski (gmina/miasto Pułtusk)
 7. Radom (gmina Radom, gmina Wolanów, Zakrzew, Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlina-Letnisko, Gózd, Skaryszew, Kowala)
 8. Sierpecki (miasto Sierpc, gmina Sierpc, gmina Rościszewo)

W sumie miast i gmin: 26.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Mazowieckie z najbardziej zróżnicowanym progiem trudności wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Województwo mazowieckie jest rejonem najbardziej zróżnicowanym pod względem stopnia uprzemysłowienia, gdzie oprócz głównego ośrodka biznesowego jakim jest Warszawa, znajduje się wiele mniej rozwiniętych lokalizacji. W Mazowieckim poziom intensywności pomocy i czasu obowiązywania decyzji o wsparciu nie jest jednakowy. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Mazowieckim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego od 10 % w Warszawie, przez 20% w okręgu Warszawskim zachodnim oraz Żyrardowskim, do 35% w pozostałej części województwa (m.in. w okręgu Płockim czy Ciechanowskim). Wartości intensywności pomocy zwiększają się o 10% dla przedsiębiorców średnich oraz o 20% dla mikro i małych przedsiębiorców. Niewiele pomaga liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (8 przy średniej 7,63). Ich wysoka liczba korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Województwo mazowieckie jest również bardzo zróżnicowane jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, jednak jest to kryterium, dzięki, któremu Mazowieckie w niektórych rejonach zyskuje na atrakcyjności. Co do zasady im wyższy poziom bezrobocia, tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. W tym województwie aż 26 powiatów odnotowuje jego stopę wyższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji 6,1% (w tym Płock, który jest miastem na prawach powiatu), podczas gdy bezrobocie poniżej średniej występuje w 14 powiatach (m.in. w Siedlcach, czy Warszawie, które są miastami na prawach powiatu).

Korzystanie ze zwolnienia na Mazowszu jest jednak ograniczone przepisami szczególnymi, na mocy których do wsparciu nie udziela się na działalność prowadzoną na terenie Województwa Mazowieckiego przez dużego przedsiębiorcę wchodzącą w zakres tej samej klasy działalności, określonej zgodnie z przepisami PKWiU. Zgodnie z tymi przepisami „klasy” oznaczone są symbolami czterocyfrowymi, co oznacza, że jeżeli wytwarzane produkty mieszczą w tym samym grupowaniu czterocyfrowym (np. 11.11) podatnik nie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodów ze sprzedaży produktów mieszczących się w tym samym grupowaniu. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy „duzi” na Mazowszu nie skorzystają ze zwolnienia, chyba że rozpoczynają produkcję towarów zasadniczo innych niż wytwarzane dotychczas. To poważne ograniczenie obniżające atrakcyjność województwa Mazowieckiego.

Ważny fragment

W niektórych regionach województwa Mazowieckiego zdecydowanie poziom trudności wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji jest najwyższy, w szczególności w Warszawie i gminach ościennych, a intensywność pomocy – niewielka (10%). Są jednak lokalizacje, w szczególności na prawym brzegu Wisły, w których uzyskanie decyzji o wsparcie jest łatwiejsze, a to ze względu na wyższą niż przeciętna krajowa stopa bezrobocia. Tam również odzyskać można więcej nakładów (35%).

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane