fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo warmińsko-mazurskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

 

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 50%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 15 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 4.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych)

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 4
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 5
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 7
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 2
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 0
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 2
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 0

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów:

 1. Bartoszycki (miasto Bartoszyce, gmina Bartoszyce)
 2. Braniewski (miasto Braniewo, gmina Braniewo)
 3. Działdowski (miasto Działdowo, gmina Działdowo)
 4. Elbląg (miasto Elbląg, gmina Elbląg, gmina Milejewo, gmina Tolkmicko)
 5. Ełcki (miasto Ełk, gmina Ełk)
 6. Giżycki (miasto Giżycko, gmina Giżycko)
 7. Kętrzyński (miasto Kętrzyn, gmina Kętrzyn)
 8. Lidzbarski (miasto Lidzbark Warmiński, gmina Lidzbark Warmiński)
 9. Mrągowski (miasto Mrągowo, gmina Mrągowo)
 10. Olecki (miasto Olecko, gmina Olecko)
 11. Piski (miasto/gmina Pisz)
 12. Szczycieński (miasto Szczytno, gmina Szczytno).

W sumie miast i gmin: 25.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Warmińsko-mazurskie nadspodziewanie atrakcyjne w Polskiej Strefie Inwestycji.

Warmińsko-mazurskie w przedmiocie intensywności pomocy i czasu obowiązywania decyzji o wsparciu prezentuje jedno z najwyższych wartości w Polsce. Intensywność pomocy (część wartości inwestycji jaką możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego) wynosi do 50% wydatków (60% dla przedsiębiorców średnich, 70% – dla mikro i małych). Znacznie wyższa od przeciętnej liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (12 przy średniej 7,63) bardzo pozytywnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że właśnie w tych lokalizacjach oraz w powiatach, gdzie bezrobocie przekracza 250% średniej krajowej, najłatwiej o wejście do Polskiej Strefy Inwestycji.

Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zdecydowanie wpływa na atrakcyjność korzystania z pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Aż 18 regionów odnotowuje stopę wyższą niż średnia krajowa (6,1%), i tylko w 2 powiatach (w tym w Olsztynie) stopa bezrobocia jest poniżej średniej.

Ważny fragment

W Warmińsko-mazurskim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc zdecydowanie łatwiejsze niż w wielu innych rejonach Polski – z uwagi na dużą ilość miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gmin graniczących z nimi, a także z uwagi na poziom bezrobocia powyżej średniej.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane