Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo podlaskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 50%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 15 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 4.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 3
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 2
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 1
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 7
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 3
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 0
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Augustowski (miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska, gmina Bargłów Kościelny, gmina Sztabin, gmina Nowinka)
 2. Bielski i gminy graniczące (miasto Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, gmina Wyszki, gmina Brańsk, gmina Boćki, gmina Orla, gmina Czyże, gmina Narew, gmina Zabłudów, gmina Juchnowiec Kościelny)
 3. Grajewski i gminy graniczące (miasto Grajewo, gmina Grajewo, Gmina Szczuczyn, gmina Wąsosz, gmina Radziłów, gmina Rajgród, gmina Goniądz)
 4. Hajnowski (miasto Hajnówka, gmina Hajnówka, gmina Dubicze Cerkiewne, gmina Czyże, gmina Narew, gmina Narewka, gmina Białowieża)
 5. Łomża i gminy graniczące (miasto Łomża, gmina Łomża, gmina Piątnica, gmina Śniadowo, gmina Miastkowo, gmina Nowogród, gmina Wizna, gmina Mały Płock, gmina Zambrów, gmina Rutki)
 6. Sokólski i gminy graniczące (miasto Sokółka, gmina Sokółka, gmina Szudziałowo, gmina Kuźnica, gmina Sidra, gmina Janów, gmina Czarna Białostocka, gmina Supraśl)
 7. Zambrowski i gminy graniczące (miasto Zambrów, gmina Zambrów, gmina Szumowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Rutki, gmina Śniadowo, gmina Łomża, gmina Wysokie Mazowieckie, gmina Czyżew)
 8. Suwalski (gmina Filipów, gmina Bakałarzewo)

W sumie miast i gmin: 53.

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: Podlaskie z wysokim poziomem zwolnienia z podatku w Polskiej Strefie Inwestycji

Podlaskie jest jednym z 5 województw, w których poziom intensywności pomocy najwyższy, a czas obowiązywania decyzji o wsparciu najdłuższy. Inwestując z województwie Podlaskim można odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego aż do 50% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (średni przedsiębiorcy do 60 %, a mikro i małych do 70 %), co zdecydowanie czyni to województwo bardzo atrakcyjnym pod względem pomocy publicznej. Województwo podlaskie jest na średnim pułapie, jeżeli chodzi o liczbę miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze- w rejonie znajduje się 7 takich lokalizacji, przy średniej krajowej 7,63. Wpływa to na korzyść danego rejonie, ponieważ w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Województwo Podlaskie zyskuje na atrakcyjności w Polskiej Strefie Inwestycji jeżeli chodzi o wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy, tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. W województwie aż w 11 powiatach występuje stopa wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju wynoszącej 6,0%, przy czym w 6 powiatach odnotowują poziom bezrobocia niższy niż średnia.

Ważny fragment

Zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji w województwie Podlaskim jest zatem stosunkowo łatwe, co związane jest głównie z wysokim poziomem bezrobocia.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.