fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo łódzkie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 40%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 5.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 0
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 0
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 1
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 14
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 8
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 1

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Kutnowski (miasto Kutno, gmina Kutno, gmina Krzyżanów)
 2. Radomszczański (miasto Radomsko, gmina Radomsko, gmina Dobryszcze, gmina Ładzice)
 3. Sieradzki (miasto Sieradz, gmina Sieradz, gmina Wróblew)
 4. Tomaszowski (miasto Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, gmina Lubochnia)
 5. Wieluński (miasto/gmina Wieluń)
 6. Zduńskowolski (miasto Zduńska Wola, gmina Zduńska Wola, gmina Zapolice, gmina Łask)
 7. Zgierski (miasto Ozorków, gmina Ozorków, gmina Parzęczew, gmina Zgierz)

W sumie miast i gmin: 22.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Łódzkie z niewysokim bezrobociem i wieloma lokalizacjami preferowanymi.

Łódzkie wpisuje się w największą pulę województw o przeciętnej intensywności pomocy oraz czasie na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Łódzkim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 35% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (45% dla przedsiębiorców średnich, 55% – dla mikro i małych) oraz uzyskać decyzję o wsparciu na okres 12 lat. W województwie Łódzkim jest zlokalizowanych 8 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, która jest praktycznie równe średniej krajowej wynoszącej 7,63. Wysoka liczba tych miast korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

W przypadku województwa Łódzkiego atrakcyjność pomocy publicznej w odniesieniu do procentowej stopy bezrobocia jest na poziomie średnim. Stopę wyższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,1%) można zaobserwować w 15 łódzkich powiatach, natomiast w 9 powiatach (w tym w 2 miastach na prawach powiatu) występuje stopa bezrobocie poniżej średniej.

Ważny fragment

Powyższe oznacza, że uzyskanie decyzji o wsparciu w województwie Łódzkim plasuje się na średnim poziomie trudności. Z jednej strony największa liczba powiatów znajduje się w 5 i 6 grupie powiatów z minimalnymi nakładami, z drugiej natomiast Łódzkie posiada 22 miasta i gminy o obniżonym progu kosztów kwalifikowanych.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane