Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo opolskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 40%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 5.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 0
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 2
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 5
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 1
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 3
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 1
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Brzeski (miasto Brzeg, gmina Brzeg, gminy Skarbimierz, Lubsza)
 2. Kędzierzyńsko- Kozielski i gminy graniczące (miasto Kędzierzyn- Koźle, gmina Kędzierzyn- Koźle, gminy Bierawa, Reńska Wieś, Leśnica, Ujazd, gmina Cisek, gmina Zdzieszowice)
 3. Kluczborski i gminy graniczące (miasto Kluczbork, gmina Kluczbork, gmina Wołczyn, gmina Byczyna, gmina Lasowice Wielkie, gmina Murów, gmina Gorzów Śląski)
 4. Krapkowicki i gminy graniczące (miasto Krapkowice, gmina Krapkowice, gmina Strzeleczki, gmina Gogolin, gmina Zdzieszowice, gmina Walce, gmina Głogówek, gmina Prószków)
 5. Namysłowski i gminy graniczące (miasto Namysłów, gmina Namysłów, gmina Wilków, gmina Świerczów, gmina Domaszowice, gmina Lubsza)
 6. Nyski i gminy graniczące (miasto Nysa, gmina Nysa, gmina Głuchołazy, gmina Otmuchów, gmina Pakosławice, gmina Łambinowice, gmina Korfantów, gmina Prudnik)
 7. Prudnicki i gminy graniczące (miasto Prudnik, gmina Prudnik, gmina Lubrza, gmina Biała, gmina Głuchołazy, gmina Nysa, gmina Korfantów)
 8. Strzelecki i gminy graniczące (gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, gmina Izbicko, gmina Kolonowskie, gmina Jemielnica, gmina Leśnica, gmina Ujazd, gmina Ozimek, gmina Zdzieszowice)

W sumie miast i gmin: 49.

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: Opolskie z umiarkowanym poziomem trudności wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Opolskie jest jednym z województw o przeciętnej intensywności pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Opolskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 40% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (50% dla przedsiębiorców średnich, 60% – dla mikro i małych), co jest wartością najczęściej spotykaną w Polsce. Pewną korzyścią tej lokalizacji jest liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (8 przy średniej 7,63). Ich wysoka liczba korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Jednak na dostępność pomocy publicznej w województwie Opolskim korzystnie wpływa stopa bezrobocia, która jest w wyższa niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. W 8 powiatach odnotowuje się stopę wyższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,0%), podczas gdy bezrobocie poniżej średniej występuje zaledwie w 4 (w tym w Opolu, które jest miastem na prawach powiatu).

Ważny fragment

W Opolskim zatem zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest nie bardziej trudne niż przeciętnie. Jednak niewątpliwie na korzyść najmniejszego województwa w Polsce wpływa ilość miast i gmin z nimi graniczących, w których próg kosztów kwalifikowanych jest znacznie obniżony.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.