fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo lubelskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe):50%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 15 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 4.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 1
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 1
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 5
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 4
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 5
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 5
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 0

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Biała Podlaska (miasto Biała Podlaska i gmina Biała Podlaska)
 2. Biłgoraj (miasto Biłgoraj i gmina Biłgoraj)
 3. Chełm (miasto Chełm, gminy Chełm, Kamień).
 4. Hrubieszów (miasto Hrubieszów, gmina Hrubieszów)
 5. Krasnystaw (miasto Krasnystaw, gminy Krasnystaw, Siennica Różana)
 6. Kraśnik (miasto Kraśnik gminy Kraśnik, Dzierzkowice, Urzędów)
 7. Radzyń Podlaski (miasto Radzyń Podlaski, gmina Radzyń Podlaski, gmina Czemierniki)
 8. Tomaszów Lubelski (miasto Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski)
 9. Zamość (miasto Zamość, gminy Zamość, gmina Sitno)

W sumie miast i gmin: 25.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: W Lubelskim wejść do Polskiej Strefy Inwestycji na pewno warto.

Lubelskie jest w czwórce województw, w których poziom intensywności pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu jest najwyższy. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w województwie Lubelskim można odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego aż do 50% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (60% dla przedsiębiorców średnich, a nawet do 70% – dla mikro i małych), co zdecydowanie czyni to województwo bardzo atrakcyjnym pod względem wysokości pomocy publicznej. Dodatkowym atutem Lubelskiego jest spora liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (9 przy średniej krajowej 7,63). Jest o tyle znaczące, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

W województwie Lubelskim panuje dużo wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie, co dla inwestorów chcących skorzystać ze zwolnienia z podatku jest dobrą wiadomością – obniża to minimalny wymagany próg wartości inwestycji. Aż 17 powiaty posiadają stopę wyższą od przeciętnej lub równą przeciętnej stopie bezrobocia w kraju, przyjmowanej dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,1%), przy czym jedynie 4 powiatów odnotowuje się poziom bezrobocia niższy niż średnia krajowa.

Ważny fragment

Zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji w województwie Lubelskim jest dużo łatwiejsze niż przeciętnie, na co wpływa wysoki poziom bezrobocia w tym rejonie oraz ilość lokalizacji preferowanych, które wpływają na obniżenie progu wejścia do strefy.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane