Usługi

Ścieżka SMART – dotacje na B+R dla projektów realizowanych w konsorcjach

Ruszył kolejny konkurs w ramach Ścieżki Smart. Tym razem na dofinansowanie projektów B+R mogą liczyć konsorcja przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą starać się firmy z całego kraju w partnerstwie z organizacjami badawczymi, pozarządowymi lub innymi przedsiębiorstwami.

Ruszył kolejny konkurs w ramach Ścieżki Smart. Tym razem na dofinansowanie projektów B+R mogą liczyć konsorcja przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą starać się firmy z całego kraju w partnerstwie z organizacjami badawczymi, pozarządowymi lub innymi przedsiębiorstwami.


Jak przygotować strategię ESG?

W przypadku każdej organizacji strategia ESG powinna być uszyta „na miarę”, tak aby jej założenia i cele odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby, ale także zasoby i możliwości firmy. Błędnym podejściem byłoby dostosowywanie raportów ESG do założeń dotychczasowej strategii biznesowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana pod kątem obszarów zrównoważonego rozwoju.

W przypadku każdej organizacji strategia ESG powinna być uszyta „na miarę”, tak aby jej założenia i cele odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby, ale także zasoby i możliwości firmy. Błędnym podejściem byłoby dostosowywanie raportów ESG do założeń dotychczasowej strategii biznesowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana pod kątem obszarów zrównoważonego rozwoju.


Polityka cen transferowych – czym jest i dlaczego warto ją przygotować?

Ceny transferowe w ostatnich latach stały się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w ramach strategii podatkowych wielu krajowych przedsiębiorstw, co wynikało z istotnych zmian w polskich regulacjach podatkowych mających na celu ich dostosowanie do standardów globalnych określonych na poziomie OECD.

Ceny transferowe w ostatnich latach stały się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w ramach strategii podatkowych wielu krajowych przedsiębiorstw, co wynikało z istotnych zmian w polskich regulacjach podatkowych mających na celu ich dostosowanie do standardów globalnych określonych na poziomie OECD.


Globalny podatek minimalny – nowe wyzwania dla podatników

Z końcem 2023 r. upływa termin, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zaimplementować do krajowych porządków prawnych przepisy Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (tzw. Dyrektywa Pillar 2).

Z końcem 2023 r. upływa termin, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zaimplementować do krajowych porządków prawnych przepisy Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (tzw. Dyrektywa Pillar 2).


Przesunięcie terminu na wdrożenie e-Doręczeń

W komunikacie wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji 22 listopada 2023 r. pojawiła się istotna dla przedsiębiorców zapowiedź przesunięcia w czasie terminu wdrożenia systemu e-Doręczeń, czyli nowego obowiązku, który miał wejść w życie już 10 grudnia 2023 r.

W komunikacie wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji 22 listopada 2023 r. pojawiła się istotna dla przedsiębiorców zapowiedź przesunięcia w czasie terminu wdrożenia systemu e-Doręczeń, czyli nowego obowiązku, który miał wejść w życie już 10 grudnia 2023 r.


Zwolnienia od podatku minimalnego

Podatek minimalny ma dotknąć podatników CIT, którzy deklarują zdaniem ustawodawcy za mały dochód do opodatkowania lub wykazują stratę podatkową.

Podatek minimalny ma dotknąć podatników CIT, którzy deklarują zdaniem ustawodawcy za mały dochód do opodatkowania lub wykazują stratę podatkową.


Obliczanie podatku minimalnego

Podatek minimalny jest kalkulowany niezależnie od „klasycznego” CIT. Obliczenie podatku minimalnego jest wieloetapowe i może wymagać wprowadzenia nowych narzędzi.

Podatek minimalny jest kalkulowany niezależnie od „klasycznego” CIT. Obliczenie podatku minimalnego jest wieloetapowe i może wymagać wprowadzenia nowych narzędzi.