Usługi

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do lat 8 – najważniejsze informacje

Co oznacza elastyczna organizacja pracy i kto może z niej skorzystać? Jak skutecznie wnioskować o ten przywilej i czy pracodawca może się nie zgodzić na elastyczną organizację pracy?

Co oznacza elastyczna organizacja pracy i kto może z niej skorzystać? Jak skutecznie wnioskować o ten przywilej i czy pracodawca może się nie zgodzić na elastyczną organizację pracy?


Jak zgłosić noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego i o czym pamiętać?

W związku z narodzinami dziecka rodzice muszą się zmierzyć z kilkoma formalnościami. Jedną z nich jest konieczność zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Poniżej kluczowe informacje dotyczące tego obowiązku.

W związku z narodzinami dziecka rodzice muszą się zmierzyć z kilkoma formalnościami. Jedną z nich jest konieczność zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Poniżej kluczowe informacje dotyczące tego obowiązku.


Ochrona stosunku pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem

Rodzice wracający do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego albo wychowawczego, mają zapewnioną ochronę na mocy przepisów Kodeksu pracy. Należą do nich przede wszystkim prawo do powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko oraz ochrona przed zwolnieniem. Co warto na ten temat wiedzieć?

Rodzice wracający do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego albo wychowawczego, mają zapewnioną ochronę na mocy przepisów Kodeksu pracy. Należą do nich przede wszystkim prawo do powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko oraz ochrona przed zwolnieniem. Co warto na ten temat wiedzieć?


Praca podczas urlopów związanych z rodzicielstwem – macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego

Czy można pracować w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem – macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego? Jak wygląda możliwość uzyskania dodatkowego przychodu u pracodawcy udzielającego urlopu, a jak u innego?

Czy można pracować w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem – macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego? Jak wygląda możliwość uzyskania dodatkowego przychodu u pracodawcy udzielającego urlopu, a jak u innego?


Urlop macierzyński i urlop zaległy po powrocie z macierzyńskiego – wszystko co musisz wiedzieć

W przypadku narodzin dziecka pierwszorzędną kwestią staje się opieka nad noworodkiem. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące czasu trwania pierwszego urlopu związanego z rodzicielstwem – urlopu macierzyńskiego.

W przypadku narodzin dziecka pierwszorzędną kwestią staje się opieka nad noworodkiem. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące czasu trwania pierwszego urlopu związanego z rodzicielstwem – urlopu macierzyńskiego.


Urlop ojcowski w bieżącym roku – kluczowe informacje

Kto jest uprawniony do skorzystania z urlopu ojcowskiego, w jakim wymiarze, na jakich zasadach? Czy urlop ojcowski jest płatny i co się w nim ostatnio zmieniło? Jak wnioskować o urlop ojcowski?

Kto jest uprawniony do skorzystania z urlopu ojcowskiego, w jakim wymiarze, na jakich zasadach? Czy urlop ojcowski jest płatny i co się w nim ostatnio zmieniło? Jak wnioskować o urlop ojcowski?


Urlop okolicznościowy z okazji narodzin dziecka – najważniejsze informacje

Komu przysługuje urlop okolicznościowy związany z narodzinami dziecka? Ile dni wolnego można wziąć z okazji narodzin potomstwa i czy są one odpłatne? Jak o taki urlop wnioskować?

Komu przysługuje urlop okolicznościowy związany z narodzinami dziecka? Ile dni wolnego można wziąć z okazji narodzin potomstwa i czy są one odpłatne? Jak o taki urlop wnioskować?


Urlop wychowawczy – komu i na jakich zasadach obecnie przysługuje?

Jaki staż pracy uprawnia do skorzystania z urlopu wychowawczego? Czy urlop ten jest płatny? Na jaki okres jest udzielany i czy można go podzielić na części? Jak wnioskować o urlop wychowawczy i czy można pracować w czasie jego trwania? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Jaki staż pracy uprawnia do skorzystania z urlopu wychowawczego? Czy urlop ten jest płatny? Na jaki okres jest udzielany i czy można go podzielić na części? Jak wnioskować o urlop wychowawczy i czy można pracować w czasie jego trwania? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.