Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo podkarpackie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 50%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 15 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 4.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 3
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 5
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 4
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 4
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 2
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 5
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 0
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Dębicki i gminy graniczące (miasto Dębica, gmina Dębica, gmina Żyraków, gmina Czarna, gmina Brzostek, gmina Pilzno, gmina Ropczyce, gmina Ostrów, gmina Przecław)
 2. Jarosławski i gminy graniczące (miasto Jarosław, gmina Jarosław, gmina Wiązownica, gmina Pawłosiów, gmina Chłopice, gmina Radymno, gmina Laszki, gmina Przeworsk, gmina Tryńcza, gmina Sieniawa)
 3. Jasielski i gminy graniczące (miasto Jasło, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Brzyska, gmina Tarnowiec, gmina Dębowiec, gmina Skołyszyn, gmina Frysztak, gmina Jedlicze, gmina Wojaszówka)
 4. Krosno i gminy graniczące (miasto Krosno, gmina Wojaszówka, gmina Jedlicze, gmina Chorkówka, gmina Miejsce Piastowe, gmina Korczyna, gmina Krościenko Wyżne)
 5. Mielecki i gminy graniczące (miasto Mielec, gmina Mielec, gmina Tuszów Narodowy, gmina Przecław, gmina Radomyśl Wielki, gmina Wadowice Górne, gmina Czermin, gmina Borowa, gmina Gawłuszowice, gmina Cmolas, gmina Niwiska)
 6. Niżański i gminy graniczące (miasto Nisko, gmina Nisko, gmina Jeżowe, gmina Rudnik nad Sanem, gmina Ulanów, gmina Jarocin, gmina Harasiuki, gmina Krzeszów, gmina Bojanów, gmina Pysznica, gmina Stalowa Wola)
 7. Przemyśl i gminy graniczące (miasto Przemyśl, gmina Przemyśl, gmina Żurawica, gmina Medyka, gmina Krasiczyn, gmina Fredropol, gmina Krzywcza)
 8. Przeworski i gminy graniczące (miasto Przeworsk, gmina Przeworsk, gmina Gać, gmina Zarzecze, gmina Kańczuga, gmina Tryńcza, gmina Pawłosiów, gmina Wiązownica, gmina Białobrzegi, gmina Łańcut)
 9. Sanocki i gminy graniczące (miasto Sanok, gmina Sanok, gmina Zagórz, gmina Bukowsko, gmina Zarszyn, gmina Tyrawa Wołoska, gmina Lesko, gmina Brzozów, gmina Dydnia, gmina Bircza)
 10. Stalowowolski i gminy graniczące (gmina Stalowa Wola, gmina Stalowa Wola, gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany, Przemyśl nad Sanem, gmina Nisko, gmina Grębów)
 11. Tarnobrzeg i gminy graniczące ( miasto Tarnobrzeg, gmina Gorzyce, gmina Grębów, gmina Nowa Dęba, gmina Baranów Sandomierski)
 12. Leżajski (gmina Kuryłówka)
 13. Lubaczowski (gmina Narol)

W sumie miast i gmin: 89.

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: Podkarpackie najłatwiejszą drogą wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Województwo podkarpackie to jedno z pięciu województw, w których poziom intensywność pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu jest najwyższy. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Podkarpackim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego aż do 50% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (60% dla przedsiębiorców średnich, 70% – dla mikro i małych). Województwo posiada 10 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, co przy średniej krajowej wynoszącej 7,63, jest dobrym wynikiem. Wysoka liczba tych miast zwiększa atrakcyjność rejonu, ze względu na obniżony poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Nawet bardziej niż ich obecność w województwie Podkarpackim skorzystanie ze zwolnienia ułatwia wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Stopę wyższą niż przeciętna lub równą przyjmowanej dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,0%) zauważamy w 20 powiatach, a bezrobocie poniżej średniej występuje tylko w 5 (w tym w Krośnie i w Rzeszowie, które są miastami na prawach powiatu).

Ważny fragment

W województwie podkarpackim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest najłatwiejsze w Polsce, co jest wynikiem wysokiego bezrobocia i stosunkowo dużej liczby lokalizacji preferowanych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.