fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo podkarpackie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 50%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 15 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 4.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 3
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 5
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 4
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 4
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 2
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 5
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 0

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Dębicki (miasto Dębica, gmina Dębica, gmina Żyraków, gmina Czarna)
 2. Jarosławski (miasto Jarosław, gmina Jarosław, gmina Wiązownica, gmina Pawłosiów)
 3. Jasielski (miasto Jasło, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Brzyska, gmina Tarnowiec)
 4. Krosno (gmina Krosno, gmina Wojaszówka, gmina Jedlicze, gmina Chorkówka, gmina Miejsce Piastowe, gmina Korczyna, gmina Krościenko Wyżne)
 5. Mielecki (miasto Mielec, gmina Mielec, gmina Tuszów Narodowy, gmina Przecław)
 6. Niżański (miasto/gmina Nisko)
 7. Przemyśl (gmina Przemyśl, gmina Żurawica, gmina Medyka, gmina Krasiczyn)
 8. Przeworski (miasto Przeworsk, gmina Przeworsk, gmina Gać, gmina Zarzecze)
 9. Sanocki (miasto Sanok, gmina Sanok, gmina Zagórz)
 10. Stalowowolski (gmina Stalowa Wola, gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany, Przemyśl nad Sanem)
 11. Tarnobrzeg (gmina Tarnobrzeg, gmina Gorzyce, gmina Grębów, gmina Nowa Dęba, gmina Baranów Sandomierski, gmina Samborzec, gmina Dwikozy)

W sumie miast i gmin: 48.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Podkarpackie najłatwiejszą drogą wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Województwo podkarpackie to jedno z czterech województw, w których poziom intensywność pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu jest najwyższy. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Podkarpackim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego aż do 50% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (60% dla przedsiębiorców średnich, 70% – dla mikro i małych). Województwo posiada 10 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, co przy średniej krajowej wynoszącej 7,63, jest dobrym wynikiem. Wysoka liczba tych miast zwiększa atrakcyjność rejonu, ze względu na obniżony poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Nawet bardziej niż ich obecność w województwie Podkarpackim skorzystanie ze zwolnienia ułatwia wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Stopę wyższą niż przeciętna lub równą przyjmowanej dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,1%) zauważamy w 19 powiatach, a bezrobocie poniżej średniej występuje tylko w 4 (w tym w Rzeszowie, które jest miastem na prawach powiatu).

Ważny fragment

W województwie podkarpackim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest najłatwiejsze w Polsce, co jest wynikiem wysokiego bezrobocia i stosunkowo dużej liczby lokalizacji preferowanych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane