fbpx

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w tym raporcie. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo lubuskie.

AKTUALIZACJA z dnia 04.11.2019 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (5,3%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2019 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 27 września 2019 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Więcej na ten temat w naszym artykule „Zmiana warunków wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji”

 

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 35%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 5.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 0
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 2
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 4
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 2
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 3
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 3

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Międzyrzecki (miasto/gmina Międzyrzecz)
 2. Nowosolski ( miasto Nowa Sól, gmina Nowa Sól, gmina Otyń)
 3. Żagański (miasto Żagań, gmina Żagań, gmina Iłowa)
 4. Żarski (miasto Żary, gmina Żary)

W sumie miast i gmin: 9.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Lubuskie na dobrej pozycji do inwestowania w Polskiej Strefie Inwestycji.

Lubuskie jest województwem przeciętnym jeżeli chodzi o intensywność pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Lubuskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 35% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (45% dla przedsiębiorców średnich, 55% – dla mikro i małych), co jest wartością najczęściej spotykaną w Polsce. Województwo Lubuskie jest województwem małym, w którym zlokalizowanych są jedynie 4 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Wyższa liczba tych miast korzystnie wpływałaby na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Jednak Lubuskie zyskuje na atrakcyjności jeżeli chodzi o pomoc publiczną ze względu wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie, wyróżniając się w tym obszarze na tle innych województw zachodnich. Z punktu widzenia Polskiej Strefy Inwestycji to zaleta; zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Z 14 powiatów, aż 8 odnotowuje jego stopę wyższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (5,3%), co oznacza, że w 6 występuje bezrobocie poniżej średniej krajowej (2 to miasta na prawach powiatu).

Ważny fragment

W Lubuskim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc ułatwione z uwagi na wysokie bezrobocie.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

NIK zaleca kontrole podatkowe w SSE

28 maja 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała komunikat „Strefy niespecjalnie ekonomiczne”, krytycznie oceniający funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wnioski z niego płynące mogą być niepokojące także dla podatników, gdyż zalecane są wzmożone kontrole…

Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa zauważalnie wpływa również na inwestycje realizowane na podstawie decyzji o wsparciu (bądź zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej). Przedsiębiorcy koncentrują się w chwili obecnej na utrzymaniu płynności swoich…

Najczęściej czytane