Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo pomorskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 30%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 6.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 1
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 3
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 4
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 6
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 1
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 4
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów:

 1. Bytowski (miasto Bytów, gmina Bytów, gmina Lipnica, gmina Studzienice, gmina Parchowo, gmina Czarna Dąbrówka, gmina Borzytuchom, gmina Tuchomie)
 2. Malborski i gminy graniczące (miasto Malbork, gmina Malbork, gmina Stare Pole, gmina Miłoradz, gmina Lichnowy, gmina Nowy Staw, gmina Sztum, gmina Stary Targ)
 3. Słupsk i gminy graniczące (miasto Słupsk, gmina Słupsk, gmina Kobylnica, gmina Ustka, gmina Smołdzino, gmina Główczyce, gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska)
 4. Chojnicki i gminy graniczące (miasto Chojnice, gmina Chojnice, gmina Konarzyny, gmina Brusy, gmina Czersk, gmina Lipnica, gmina Człuchów)
 5. Lęborski (miasto Lębork, gmina Lębork, gmina Nowa Wieś Lęborska, gmina Cewice)
 6. Kwidzyński (gmina Sadlinki)
 7. Nowodworski (gmina Nowy Dwór Gdański)
 8. Człuchowski (gmina Czarne, gmina Rzeczenica)

W sumie miast i gmin: 38.

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: Pomorskie o przeciętnym poziomie trudności wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Intensywność pomocy w województwie pomorskim (część wartości inwestycji jaką możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego) to do 30% wydatków (40% dla przedsiębiorców średnich, 50% – dla mikro i małych). Znacznie niższa od przeciętnej liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (3 przy średniej 7,63) negatywnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że właśnie w tych lokalizacjach oraz w powiatach, gdzie bezrobocie przekracza 250% średniej krajowej, najłatwiej o wejście do Polskiej Strefy Inwestycji.

Bezrobocie w regionie waha się od 2-4% (w Trójmieście i powiecie Kartuskim) do 14% (powiat Nowodworski). W tym rejonie 15 powiatów odnotowuje jego stopę wyższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,0%), podczas gdy bezrobocie poniżej średniej występuje w 5 (w tym w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a więc 3 miastach na prawach powiatu).

Ważny fragment

W Pomorskim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc przeciętnie trudne – z uwagi na przewagę liczby powiatów o bezrobociu powyżej średniej, ale, z drugiej strony, mało lokalizacji „preferowanych”.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.