fbpx

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w tym raporcie. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo wielkopolskie.

AKTUALIZACJA z dnia 21.10.2020 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,1%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2020 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2020 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Więcej na ten temat w naszym artykule „Zmiana warunków wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji”

 

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 25%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 10 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 6.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 0
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 0
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 3
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 1
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 17
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 13

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Gnieźnieński (miasto Gniezno, gmina Gniezno, gmina Niechanowo, gmina Czerniejewo)
 2. Kolski (miasto Koło, gmina Koło, gmina Kościelec, gmina Osiek Mały )
 3. Konin (gmina Konin, gmina Kramsk, gmina Krzymów, gmina Stare Miasto, gmina Golina, gmina Kazimierz Biskupi, gmina Ślesin)
 4. Pilski (gmina Piła, gminy Kaczory, Ujście, Szydłowo, Krajenka, Trzcianka)
 5. Pleszewski (miasto/gmina Pleszew)
 6. Turecki (miasto Turek, gmina Torek)
 7. Złotowski (miasto Złotów, gmina Złotów)

W sumie miast i gmin: 26.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Wielkopolskie z bardzo wysokim progiem wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Wielkopolskie jest jednym z czterech województw o najniższym poziomie intensywności pomocy i czasie obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Wielkopolskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 25% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (35% dla przedsiębiorców średnich, 45% – dla mikro i małych), co jest wartością najczęściej spotykaną w Polsce. Nie pomaga niewielka liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (7 przy średniej 7,63). Ich wysoka liczba korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Przede wszystkim jednak województwo Wielkopolskie traci na dostępności pomocy publicznej, ze względu na dużo niższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. W tym województwie aż 28 powiaty odnotowują jego stopę niższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,1%), w dwóch powiatach stopa bezrobocia jest równa 6,1%, podczas gdy bezrobocie powyżej i równej średniej występuje w zaledwie 6.

Ważny fragment

W Wielkopolsce zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc istotnie trudniejsze niż przeciętnie – ze względu na bardzo niski poziom bezrobocia oraz niewielką liczbę lokalizacji preferowanych.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane