fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo śląskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

 

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 30%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 6.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 0
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 0
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 0
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 9
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 14
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 7

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Bytom (Bytom, gmina Tarnowskie Góry, Zbrosławice, Radzionków)
 2. Jastrzębie- Zdrój (Jastrzębie Zdrój, Żory, gmina Mszana, gmina Godów, gmina Pawłowice, gminy Golasowice, Pielgrzymowice, Pniówek)
 3. Sosnowiec (miasto Sosnowiec, gmina Czeladź, gmina Będzin, Sławków)
 4. Świętochłowice (miasto Świętochłowice)
 5. Rydułtowy (miasto Rydułtowy, gminy Pszów, Radlin)
 6. Zabrze (miasto Zabrze, gmina Gierałtowice)

W sumie miast i gmin: 22.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że:

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: W Śląskim wejście do Polskiej Strefy Inwestycji to wyzwanie

Śląskie jest jednym z województw, w których intensywność pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu plasuje się na najniższym poziomie. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Śląskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 25% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (35% dla przedsiębiorców średnich, 45% – dla mikro i małych). Na niekorzyść tej lokalizacji przemawia niższa od przeciętnej liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (6 przy średniej 7,63). Ich wysoka liczba korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Z drugiej strony na tej liście znajdują się relatywnie duże ośrodki (w tym miasta na prawach powiatu), co sprawa, że dla zamierzających zlokalizować inwestycję w dużej aglomeracji Śląskie może być dobrym wyborem.

Parametrem niekorzystnym jeżeli chodzi o pomoc publiczną w województwie Śląskim jest również stopa bezrobocia, która jest tutaj zdecydowanie niższa niż przeciętna w skali kraju. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Aż 20 powiatów odnotowuje jego stopę niższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,1%), natomiast w 11 powiatach można zaobserwować bezrobocie powyżej średniej.

Ważny fragment

W Śląskim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc stosunkowo trudne zarówno ze względu na niską stopę bezrobocia, jak i na niewielką ilość lokalizacji preferowanych.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane