Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo śląskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 30%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 6.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 0
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 0
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 0
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 9
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 14
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 7
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Bytom i gminy graniczące (Bytom, gmina Tarnowskie Góry, Zbrosławice, Radzionków, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Piekary Śląskie)
 2. Jastrzębie- Zdrój i gminy graniczące (Jastrzębie Zdrój, Żory, gmina Mszana, gmina Godów, gmina Pawłowice, gmina Zebrzydowice, gmina Jankowice)
 3. Sosnowiec i gminy graniczące (miasto Sosnowiec, gmina Czeladź, gmina Będzin, Sławków, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Dąbrowa Górnicza)
 4. Świętochłowice i gminy graniczące (miasto Świętochłowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom)
 5. Wodzisławski i gminy graniczące (miasto/gmina Rydułtowy, gminy Pszów, Radlin, Rybnik, gmina Jejkowice, gmina Gaszowice, gmina Kornowac)
 6. Zabrze i gminy graniczące (miasto Zabrze, gmina Gierałtowice, Ruda Śląska, Bytom, Gliwice, Zbrosławice)
 7. Piekary Śląskie i gminy graniczące (Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Bytom, gmina Bobrowniki, gmina Wojkowice, Radzionków, gmina Świerklaniec)
 8. Siemianowice Śląskie i gminy graniczące (Siemianowice Śląskie, Katowice, Chorzów, Piekary Śląskie, gmina Wojkowice, gmina Będzin, gmina Czeladź)
 9. Zawierciański i gminy graniczące (miasto/gmina Zawiercie, Gmina Poręba, gmina Łazy, gmina Ogrodzieniec, gmina Kroszyce, gmina Włodowice, gmina Myszków)
 10. Częstochowski (gmina Kruszyna)
 11. Gliwicki (gmina Rudziniec, gmina Wielowieś, gmina Toszek)

W sumie miast i gmin: 49.

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: W Śląskim wejście do Polskiej Strefy Inwestycji to wyzwanie

Śląskie jest jednym z województw, w których intensywność pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu plasuje się na najniższym poziomie. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w Śląskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 30% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (40% dla przedsiębiorców średnich, 50% – dla mikro i małych). Na niekorzyść tej lokalizacji przemawia niższa od przeciętnej liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (6 przy średniej 7,63). Ich wysoka liczba korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Z drugiej strony na tej liście znajdują się relatywnie duże ośrodki (w tym miasta na prawach powiatu), co sprawa, że dla zamierzających zlokalizować inwestycję w dużej aglomeracji Śląskie może być dobrym wyborem.

Parametrem niekorzystnym jeżeli chodzi o pomoc publiczną w województwie Śląskim jest również stopa bezrobocia, która jest tutaj zdecydowanie niższa niż przeciętna w skali kraju. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Aż 18 powiatów odnotowuje jego stopę niższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,0%), natomiast w 13 powiatach można zaobserwować bezrobocie powyżej średniej.

Ważny fragment

W Śląskim zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest więc stosunkowo trudne zarówno ze względu na niską stopę bezrobocia, jak i na niewielką ilość lokalizacji preferowanych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.