fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w opublikowanym niedawno raporcie. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo kujawsko-pomorskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 40%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 5.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 2
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 8
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 6
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 1
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 1
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 2
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 1

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Chełmiński (miasto Chełmno, gmina Chełmno, gmina Kijewo Królewskie, gmina Stolno, gmina Świecie)
 2. Grudziądz (miasto Grudziądz, gmina Grudziądz, gmina Rogóźno, gmina Dragacz)
 3. Inowrocławski (miasto Inowrocław, gmina Inowrocław, gmina Pakość)
 4. Nakielski (miasto/gmina Nakło nad Notecią)
 5. Rypiński (miasto Rypin, gmina Rypin)
 6. Włocławski (miasto Włocławek, gmina Włocławek, gmina Fabianki, gmina Brześć Kujawski, gmina Lubanie, gmina Bobrowniki, gmina Dobrzyń nad Wisłą)

W sumie miast i gmin: 22.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęcia gminy graniczącej z miastem średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze przyjęto, że

 1. W przypadku miast na prawach powiatu lub gmin miejskich, preferencja obowiązuje dla powiatu/gminy miejskiej i wszystkich gmin graniczących z nią.
 2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich preferencja obowiązuje tylko dla tej gminy.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Komentarz: Kujawsko-pomorskie z niskim progiem wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Kujawsko-pomorskie jest w grupie najliczniejszej grupie województw ze średnim poziomem intensywności pomocy i czasem obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w kujawsko- pomorskim można odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 35% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (45% dla przedsiębiorców średnich, 55% – dla mikro i małych), co jest wartością najczęściej spotykaną. Na niekorzyść tego województwa wpływa mała liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (6 przy średniej krajowej 7,63). Ma to istotny wpływ na wysokość pomocy, ponieważ w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Województwo Kujawsko-pomorskie zyskuje jednak w Polskiej Strefie Inwestycji ze względu na dużo wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Co do zasady, im jego poziom wyższy, tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. W tym województwie aż 18 powiaty posiadają stopę wyższą od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (przyjmowanej dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji 6,1%) i jedynie 3 powiaty są na niższym poziomie bezrobocia niż średnia krajowa (miasta na prawach powiatu – Toruń i Bydgoszcz oraz powiat bydgoski).

Ważny fragment

W województwie Kujawsko-pomorskim wysoki poziom bezrobocia (wyższy niż średnia krajowa) pozwala łatwiej niż przeciętnie wejść do Polskiej Strefy Inwestycji.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane