Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w opublikowanym niedawno raporcie. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo kujawsko-pomorskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 40%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 5.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 2
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 8
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 6
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 1
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 1
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 2
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 1
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Chełmiński i gminy graniczące (miasto Chełmno, gmina Chełmno, gmina Kijewo Królewskie, gmina Stolno, gmina Świecie, Gmina Unisław, gmina Pruszcz, gmina Dragacz, gmina Grudziądz)
 2. M. Grudziądz i gminy graniczące (miasto Grudziądz, gmina Grudziądz, gmina Rogóźno, gmina Dragacz, Gmina Radzyń Chełmiński, gmina Gruta, gmina Chełmno, gmina Stolno, gmina Płużnica, gmina Nowe)
 3. Inowrocławski i gminy graniczące (miasto Inowrocław, gmina Inowrocław, gmina Pakość, gmina Janikowo, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Rojewo, gmina Gniewkowo, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Kruszwica, gmina Strzelno)
 4. Nakielski i gminy graniczące (miasto Nakło nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią, gmina Mrocza, gmina Sadki, gmina Kcynia, gmina Szubin, gmina Sicienko, gmina Białe Błota)
 5. Rypiński i gminy graniczące (miasto Rypin, gmina Rypin, gmina Wąpielsk, gmina Brzuze, gmina Rogowo, gmina Skrwilno, gmina Osiek, gmina Świedziebnia)
 6. M. Włocławek i gminy graniczące (miasto Włocławek, gmina Włocławek, gmina Fabianki, gmina Brześć Kujawski, gmina Lubanie, gmina Bobrowniki, gmina Dobrzyń nad Wisłą, gmina Lubraniec, gmina Choceń, gmina Kowal, gmina Baruchowo, gmina Lubień Kujawski)
 7. Świecki i gminy graniczące (miasto Świecice, gmina Świecice, gmina Pruszcz, gmina Bukowiec, gmina Drzycim, gmina Jeżewo, gmina Dragacz, gmina Chełmno)
 8. Lipnowski (gmina Skępe)
 9. Tucholski (gmina Tuchola, gmina Kęsowo)
 10. Sępoleński (gmina Kamień Krajeński)

W sumie miast i gmin: 63

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: Kujawsko-pomorskie z niskim progiem wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji.

Kujawsko-pomorskie jest w grupie najliczniejszej grupie województw ze średnim poziomem intensywności pomocy i czasem obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w kujawsko- pomorskim można odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 40% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (50% dla przedsiębiorców średnich, 60% – dla mikro i małych), co jest wartością najczęściej spotykaną. Na niekorzyść tego województwa wpływa mała liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (6 przy średniej krajowej 7,63). Ma to istotny wpływ na wysokość pomocy, ponieważ w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

Województwo Kujawsko-pomorskie zyskuje jednak w Polskiej Strefie Inwestycji ze względu na dużo wyższe niż przeciętne w skali kraju bezrobocie. Co do zasady, im jego poziom wyższy, tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. W tym województwie aż 20 powiatów posiada stopę wyższą od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (przyjmowanej dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji 6,0%) i jedynie 3 powiaty są na niższym poziomie bezrobocia niż średnia krajowa (miasta na prawach powiatu – Toruń i Bydgoszcz oraz powiat bydgoski).

Ważny fragment

W województwie Kujawsko-pomorskim wysoki poziom bezrobocia (wyższy niż średnia krajowa) pozwala łatwiej niż przeciętnie wejść do Polskiej Strefy Inwestycji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.