Od 2019 r. cała Polska jest jedną specjalną strefą ekonomiczną – Polską Strefą Inwestycji, o czym opowiedzieliśmy w jednym z naszych raportów. Teraz prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dla każdego z województw. W tym artykule omawiamy województwo małopolskie.

AKTUALIZACJA z dnia 14.04.2022 r.

Niniejszy cykl artykułów został zaktualizowany w oparciu o obecnie obowiązującą przeciętną stopę bezrobocia w Polsce (6,0%), ogłoszoną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku. W związku z jej aktualizacją , od dnia 28 września 2021 r. „próg wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji dla wielu lokalizacji uległ zmianie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść przedsiębiorców.

Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu

Intensywność pomocy (ile % wydatków można odzyskać jako zwolnienia podatkowe): 40%.

Okres ważności decyzji o wsparciu: 12 lat.

Warunki wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji

Punktów koniecznych za kryterium jakościowe: 5.

Liczba powiatów z minimalnymi nakładami (bez lokalizacji preferowanych):

 1. dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN: 0
 2. dla dużych przedsiębiorców 15 mln PLN, dla średnich – 3 mln PLN, dla małych – 750 000 PLN, dla mikro – 300 000 PLN: 0
 3. dla dużych przedsiębiorców 20 mln PLN, dla średnich – 4 mln PLN, dla małych – 1 mln PLN, dla mikro – 400 000 PLN: 1
 4. dla dużych przedsiębiorców 40 mln PLN, dla średnich – 8 mln PLN, dla małych – 2 mln PLN, dla mikro – 800 000 PLN: 2
 5. dla dużych przedsiębiorców 60 mln PLN, dla średnich – 12 mln PLN, dla małych – 3 mln PLN, dla mikro – 1,2 mln PLN: 7
 6. dla dużych przedsiębiorców 80 mln PLN, dla średnich – 16 mln PLN, dla małych – 4 mln PLN, dla mikro – 1,6 mln PLN: 9
 7. dla dużych przedsiębiorców 100 mln PLN, dla średnich – 20 mln PLN, dla małych – 5 mln PLN, dla mikro – 2 mln PLN: 1
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Lokalizacje preferowane

Minimalne nakłady dla dużych przedsiębiorców 10 mln PLN, dla średnich – 2 mln PLN, dla małych – 500 000 PLN, dla mikro – 200 000 PLN, niezależnie od powiatów):

 1. Chrzanowski (miasto/gmina Chrzanów, gmina Libiąż, gmina Babice, gmina Alwernia, gmina Trzebinia)
 2. Gorlicki i gminy graniczące (miasto Gorlice, gmina Gorlice, gmina Sękowa, gmina Ropa, gmina Uście Gorlickie, gmina Lipinki, gmina Biecz, gmina Moszczenica, gmina Łużna, gmina Grybów)
 3. Nowotarski i gminy graniczące (miasto Nowy Targ, gmina Nowy Targ, gmina Szaflary, gmina Rabka Zdrój, gmina Raba Wyżna, gmina Czarny Dunajec, gmina Łapsze Niżne, gmina Czorsztyn, gmina Ochotnica Dolna, gmina Niedźwiedź, gmina Kamienica, gmina Bukowina Tatrzańska)
 4. Nowy Sącz i gminy graniczące (miasto Nowy Sącz, gminy Chełmiec, Kamionka Wielka, Nawojowa, Stary Sącz, Podegrodzie)
 5. Tarnów i gminy graniczące (miasto Tarnów, gminy Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, Żabno, Wierzchosławice, gmina Tuchów, gmina Pleśna, gmina Wojnicz)
 6. Tatrzański (miasto Zakopane, gmina Poronin, Gmina Kościelisko)

W sumie miast i gmin: 45.

Preferencyjne warunki (najniższa wymagana wartość inwestycji) przysługują inwestycjom położonym w:

 1. mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, lub
 2. gminie, na terenie której położone jest takie miasto, lub
 3. gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest takie miasto, lub takim miastem.

Komentarz: Małopolskie z wysokim współczynnikiem trudności wejścia do Polskiej Strefie Inwestycji

Małopolskie jest województwem przeciętnym jeżeli chodzi o intensywność pomocy i czas obowiązywania decyzji o wsparciu. Wchodząc do Polskiej Strefy Inwestycji w województwie Małopolskim możemy odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 40% wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (50% dla przedsiębiorców średnich, 60% – dla mikro i małych), co jest wartością najczęściej spotykaną w Polsce. Na niekorzyść tej lokalizacji przemawia niższa od przeciętnej liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (6 przy średniej 7,63). Ich wysoka liczba korzystnie wpływa na atrakcyjność regionu z uwagi na to, że w miastach tych oraz gminach graniczących z nimi obowiązuje najniższy poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji – taki, jak dla powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% przeciętnej.

O wysokim poziomie trudności skorzystania ze zwolnienia podatkowego w województwie Małopolskim decyduje przede wszystkim duża liczba powiatów, w których wskaźnik bezrobocia jest niższy niż przeciętna krajowa stopa. Zasadą jest, że im jego poziom wyższy – tym niższa wysokość minimalnych kosztów przedsięwzięcia, jakie trzeba ponieść, aby móc wnioskować o decyzję o wsparciu nowej inwestycji. W Małopolsce 9 powiatów odnotowuje stopę wyższą niż przeciętna przyjmowana dla celów wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (6,0%), a aż w 13 powiatach występuje bezrobocie poniżej średniej.

Ważny fragment

W województwie Małopolskim zatem zdobycie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest przedsięwzięciem dosyć wymagającym ze względu na dużą liczbę powiatów z wysokimi minimalnymi nakładami inwestycji oraz stosunkowo niewielką ilość miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.