We wrześniu 2023 r. weszła w życie istotna nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych dotycząca procesów reorganizacyjnych, które w tak znaczący sposób nie były modyfikowane od ponad 20 lat. Dzięki zmianie katalog dostępnych form podziału spółki rozszerzył się o podział spółki przez wyodrębnienie.

Jedną z najczęstszych przyczyn podziałów spółek oraz transakcji aportowych jest chęć dywersyfikacji ryzyk, w tym dążenie do oddzielenia bardziej ryzykownych obszarów działalności od tych, które charakteryzują się większą stabilnością i bezpieczeństwem. Genezą mogą być również potrzeby związane z pozyskaniem finansowania, realizacją wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami, większą przejrzystością struktury i przepływów finansowych, zmianami na płaszczyźnie zarządczej, czy też zwyczajnie jest to naturalny efekt rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych.

Chcąc wyodrębnić część biznesu z danej spółki, zachowując jednak nad nim kontrolę, dotychczas trzeba było kierować uwagę w stronę transakcji aportowych. Tymczasem, z uwagi brak zasady sukcesji towarzyszącej aportom, nie zawsze było to rozwiązanie opłacalne i możliwe do wdrożenia. Rozwiązaniem minimalizującym ograniczenia napotykane przy realizacji transakcji aportowych może być nowy sposób podziału, jakim jest podział przez wyodrębnienie.

Co się w praktyce pod tym kryje? Jakie są konsekwencje realizacji takiego procesu? W jakich okolicznościach może być to atrakcyjne rozwiązanie? Zapraszamy do lektury Purpurowego Informatora.

Raport Podział przez wyodrębnienie przewodnik po nowej formule podziału spółki

Czym jest podział przez wyodrębnienie? Jakie są jego skutki? Czy i kiedy warto realizować taki proces?

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.