W przypadku spółek cywilnych, które działają już na rynku od jakiegoś czasu, podjęcie decyzji o zmianie formy prawnej jest naturalnym krokiem w rozwoju biznesu. W aktualnych uwarunkowaniach prawnych, jako kierunek przekształcenia najczęściej jest wybierana spółka z o.o. Po podjęciu decyzji o zmianie formy prawnej, przygotowania do przekształcenia warto rozpocząć od kilku kroków, które opisujemy poniżej.

Chcesz przekształcić spółkę cywilną? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Karolina Kulińska-Polak, tel. +48 723 777 993,

Zaplanuj proces przekształcenia, określ ramy czasowe

Przebieg procesu przekształcenia regulowany jest przez Kodeks spółek handlowych. O tym jak wygląda proces przekształcenia więcej piszemy w artykule Przekształcenie spółki cywilnej – jak wygląda proces?

Należy jednak pamiętać, że z perspektywy spółki cywilnej proces przekształcenia to nie tylko realizacja formalnej procedury opisanej w przepisach. W zależności od skali działalności, branży i innych uwarunkowań w toku procesu lub w związku z procesem może być konieczne uwzględnienie w harmonogramie również innych czynności, które wpływają na przebieg procesu. Mogą być to np. wymogi związane z finansowaniem, wewnętrznymi systemami czy umowami lub decyzjami, których stroną są wspólnicy spółki cywilnej.

Na tym etapie warto również określić ramy czasowe procesu, aby uwzględniając zakładany termin finalizacji, odpowiednio rozplanować działania w czasie.

Przeanalizuj umowy, decyzje

Przed wdrożeniem procesu konieczne jest przyjrzenie się wnętrzu spółki. Istotnym elementem takiej analizy są np. umowy, których stroną jest spółka (jej wspólnicy). Co do zasady proces przekształcenia nie wpływa na zawarte umowy. Umowy mogą jednak nakładać na spółkę określone obowiązki w związku z procesem, jak np. zawiadomienie o dokonanym/planowanym procesie, a nawet obowiązek uzyskania zgody. Takie zapisy znajdują się często w umowach zawieranych z bankami, ubezpieczycielami czy umowach dotyczących dotacji. Więcej na ten temat piszemy w artykule Planujesz przekształcenie spółki cywilnej? Sprawdź decyzje i umowy!

Z uwagi na specyfikę działalności spółki, kluczowe dla spółki mogą być określone decyzje administracyjne, licencje, koncesje. Zidentyfikowanie tych decyzji i ustalenie zakresu działań związanych z ich ewentualną aktualizacją pozwoli na stosunkowe szybkie dokonanie zmian po przekształceniu lub też ustalenie, ze takie zmiany nie będą potrzebne i spółka przekształcona może od razu korzystać z decyzji wydanych na rzecz wspólników spółki cywilnej.

Google News

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Przekształcenie spółki
Dowiedz się więcej

Sprawdź czy nie ma nieruchomości rolnych

Jeżeli w ramach spółki cywilnej wspólnicy są właścicielami nieruchomości, konieczna jest analiza tych nieruchomości pod kątem tego, czy są to nieruchomości rolne w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustalenie, że nieruchomość jest rolna powoduje konieczność dochowania określonych wymogów wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w pewien sposób ogranicza rozporządzanie nieruchomością czy niekiedy udziałami w spółce z o.o. Jeżeli nieruchomość jest kluczowa dla działalności spółki, ryzyko związane z jej rolnym charakterem powinno być uwzględnione i rozważone przed przystąpieniem do procesu przekształcenia.

Ustal podstawowe założenia do umowy spółki

Umowy spółek cywilnych często regulują tylko podstawowe zapisy dotyczące tej formy prawnej. Spółka z o.o. jest nieco bardziej sformalizowana, a regulacje jej dotyczące, nawet jak nie znajdą się w treści umowy, wynikają bezpośrednio z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Przeniesienie relacji i uprawnień wspólników spółki cywilnej na grunt spółki z o.o. wymaga świadomego podejścia do niektórych zagadnień, jak np. ustalenie większości głosów koniecznych do podjęcia uchwał. Podobnych zagadnień jest kilka i wymagają one rozważenia przed przystąpieniem do tworzenia dokumentacji wymaganej w procesie przekształcenia.

Pomyśl o formie opodatkowania po przekształceniu

W związku z przekształceniem warto rozważyć skorzystanie ze stosunkowo nowego modelu opodatkowania tzw. estońskiego CIT (ryczałt estoński). W przypadku tej formy opodatkowania podatek płacony jest tylko wtedy, kiedy spółka wypłaca na rzecz wspólników zyski.

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

  • Jednoosobowa działaność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna
  • Spółka z. o. o.
  • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Decyzja w zakresie formy opodatkowania może być oczywiście podjęta dopiero po dokonaniu przekształcenia. Jeżeli jednak celem reorganizacji jest również skorzystanie z estońskiego CIT, wtedy z uwagi na wymogi związane z tą formą opodatkowania, może być konieczność podjęcia dodatkowych działań w trakcie procesu lub bezpośrednio po nim, np. wyeliminowania ze spółki powstałej w wyniku przekształcenia wspólników niebędących osobami fizycznymi.

Purpurowy Informator Spółka cywilna – dlaczego tracisz działając w tej formie prawnej?

Zyskaj dzięki przekształceniu – prawne i podatkowe korzyści przekształcenia spółki cywilnej

Czytaj więcej

Dobrze przeprowadzone przekształcenie spółki cywilnej wymaga uwzględnienia i koordynacji wielu elementów prawnych, podatkowych i księgowych. Alternatywą jest skorzystanie z profesjonalnego doradcy, który zada odpowiednie pytania, stworzy harmonogram działań, wypunktuje zagadnienia, które będą ważne w toku procesu i sprawnie przeprowadzi spółkę przez cały proces przekształcenia.

Sprawdź cykl artykułów „Przekształcenie spółki cywilnej”

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie spółki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.