Aktualnie spółka cywilna nie jest popularną formą prowadzenia biznesu. Wiele podmiotów jednak od lat funkcjonuje w tej formie prawnej, często nie mając świadomości jakie korzyści finansowe może im przynieść przekształcenie, a także czym się kierować przy wyborze kierunku przekształcenia.

Dlaczego warto przekształcić spółkę cywilną?

Przekształcenie spółki cywilnej pozwala na kontynuację przez spółkę przekształconą praw i obowiązków stanowiących majątek wspólny wspólników spółki cywilnej. Decyzja o przekształceniu spółki cywilnej często podyktowana jest chęcią skorzystania z innego modelu opodatkowania (szczególnie z estońskiego CIT), o czym piszemy w artykule Przedsiębiorca jednoosobowy, spółka cywilna albo jawna na estońskim CIT? Powodem przekształcenia bywa również chęć ograniczenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z prowadzoną przez wspólników spółki cywilnej działalnością, a także potrzeba zaplanowania sukcesji biznesu, co w ramach spółki cywilnej jest mocno utrudnione.

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Sposoby przekształcenia spółki cywilnej

Mimo, że spółka cywilna nie jest spółką w klasycznym tego słowa znaczeniu, a jedynie umową między wspólnikami, możliwe jest jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego, np. spółkę jawną, spółkę komandytową czy spółkę z o.o.

Przebieg procesu przekształcenia spółki cywilnej zależy od tego, w jaką spółkę będzie ona przekształcana. Inne zasady obowiązują w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, a inne w razie przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę niż spółka jawna. Dodatkowo w przypadku niektórych typów przekształceń, można skorzystać z dodatkowych uproszczeń procedury. Ze względu na przebieg procesu przekształcenia, możemy wyróżnić:

 1. Przekształcenie spółki cywilnej w jawną,
 2. Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę niż jawna (bez uproszczeń),
 3. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę osobową (uproszczone),
 4. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową (uproszczone).

Przekształcenie w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną jest stosunkowo szybkim i prostym procesem. Wspólnicy muszą dostosować umowę do przepisów o umowie spółki jawnej i zgłosić przekształcenie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne
Dowiedz się więcej

Przekształcenie w spółkę inną niż spółka jawna

Nieco bardziej sformalizowany i dłuższy jest proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę inną niż spółka jawna. Aktualnie często wybieranym przez wspólników spółek cywilnych kierunkiem przekształcenia jest przekształcenie w spółkę z o.o. Taki proces trwa z reguły około 3 miesięcy, a w trybie nawet krócej tj. około 2 miesięcy.

Pierwszym etapem jest przygotowanie planu przekształcenia wraz za załącznikami tj. z projektem uchwały o przekształceniu, projektem umowy/statutu spółki przekształconej oraz sprawozdaniem finansowym dla celów przekształcenia. W przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną, plan przekształcenia musi byś poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

Kolejnym krokiem, z którego w niektórych sytuacjach można zrezygnować, jest dwukrotne zawiadomienie wspólników spółki cywilnej o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki.

Następnie wspólnicy muszą podjąć uchwałę o przekształceniu, w której jest zawarta m.in. treść umowy spółki przekształconej i wskazane są podmioty reprezentujące spółkę. Po podjęciu uchwały, konieczne jest złożenie do rejestru przedsiębiorców KRS wniosku o rejestrację przekształcenia. Spółka przekształcona powstaje w momencie jej wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Możliwe uproszczenia procesu

W pewnych sytuacjach możliwe jest skorzystanie z dodatkowych uproszczeń, co pozwala na skrócenie całej procedury przekształcenia. Uproszczenia występują zarówno w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową (np. spółkę z o.o.), jak i w spółkę osobową (np. spółkę komandytową). Uproszczenia występują wtedy, jeżeli sprawy spółki cywilnej prowadzą wszyscy wspólnicy, co w praktyce jest dość częstą sytuacją.

W trybie uproszczonym nie ma potrzeby sporządzania planu przekształcenia. Konieczne jest przygotowanie tylko projektu umowy i uchwały, a przy przekształceniu w spółkę kapitałową również sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia. W tym trybie nie ma obowiązku zawiadamiania wspólników o planowanym przekształceniu.

Proces przekształcenia to nie tylko procedura

Ważny fragment

W procesie przekształcenia, obok sprawnego przeprowadzenia formalnej procedury, trzeba uwzględnić również inne elementy wynikające z przepisów szczególnych, umów, których spółka jest stroną, czy też decyzji wydanych na jej rzecz.

Przykładowo, przed procesem warto przeanalizować czy w ramach spółki cywilnej wspólnicy nie są właścicielami żadnych nieruchomości rolnych w rozumieniu stosownych przepisów, co może mieć wpływ na przebieg i czas trwania procesu przekształcenia.

W przypadku spółek cywilnych, szczególnie tych, które od lat działają w tej formie prawnej, podjęcie decyzji o przekształceniu powinno być poprzedzone analizą tego, jaka forma prawna będzie najkorzystniejsza pod kątem obciążeń finansowych wspólników i pozwoli jednocześnie na zrealizowania innych założeń oraz planów wspólników. Dlatego warto skonsultować się z doświadczonym doradcą, który przedstawi korzyści płynące z przekształcenia dla prowadzonej działalności i jej wspólników.

AUTORKI: Alicja Paluszewska, Stażystka w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton, Karolina Kulińska-Polak, Senior Associate w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Karolina Kulińska-Polak

Senior Associate

Skontaktuj się

Karolina Kulińska-Polak

Senior Associate

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.