Aktualnie wiele spółek cywilnych zmienia formę prawną i przekształca się w spółki z o.o., komandytowe czy też w proste spółki akcyjne. Przed przystąpieniem do procesu przekształcenia, warto mieć świadomość ile czasu trwa proces przekształcenia, a także jakie koszty wiążą się z jego przeprowadzeniem.

Chcesz przekształcić spółkę cywilną? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Karolina Kulińska-Polak, tel. +48 723 777 993,

Przekształcenie spółki cywilnej

Spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego np. spółkę z o.o. czy spółkę komandytową. O przebiegu procesu przekształcenia więcej piszemy w artykule: Przekształcenie spółki cywilnej – jak przebiega proces? Długość trwania procesu, a także jego koszty będą zależały od tego, w jaką formę prawną spółka cywilna będzie przekształcana i jaki zakres czynności będzie potrzebny w trakcie konkretnego procesu przekształcenia.

Koszty notarialne i sądowe

W procesie przekształcenia spółki cywilnej, za wyjątkiem przekształcenia w spółkę jawną w trybie uproszczonym, istotnym wydatkiem są koszty notarialne. Uchwała o przekształceniu spółki cywilnej powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Taksa notarialna wynosi z reguły od kilkuset do kilku tysięcy złotych i zależy od wartości czynności, przy czym nie może być wyższa niż 10.000 zł. Do kosztów związanych z aktem o przekształceniu należy również doliczyć koszt wypisów notarialnych, który wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Przy przekształceniu może być również konieczność uiszczenia PCC, jeżeli wkłady do spółki (lub ustalony kapitał zakładowy czy kapitał akcyjny) nie były w tym zakresie opodatkowane.

Kolejną kategorię kosztów związanych z przekształceniem stanowią koszty sądowe. Przy składaniu wniosku o wpis przekształcenia, konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 600 zł, na którą składa się opłata sądowa w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, do zapłaty będzie również opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Jeżeli spółka cywilna jest przekształcana w spółkę akcyjną, to wtedy do kosztów procesu przekształcenia należy doliczyć opłatę sądowa za wniosek o wyznaczenie biegłego, która wynosi 300 zł. W takiej sytuacji dodatkowym kosztem będzie również koszt sporządzenia opinii przez biegłego. Koszt ten zależy od wielkości spółki i ustaleń z biegłym, przy czym minimalnie będzie to kilka tysięcy złotych.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne
Dowiedz się więcej

Inne koszty związane z procesem

Prócz wskazanych wyżej kosztów, w procesie mogą pojawić się dodatkowe koszty obsługi księgowej związane m.in. z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia. W zależności od zakresu działalności spółki, może być konieczne także uiszczenie opłat związanych z aktualizacją danych w rejestrach, np. w księgach wieczystych.

Dodatkowo, jeśli spółka w procesie przekształcenia korzysta z doradztwa prawnego czy podatkowego, należy uwzględnić również wynagrodzenia doradców. Koszty wynagrodzenia prawników i doradców podatkowych specjalizujących się w reorganizacjach spółek są uzależnione od zakresu doradztwa, rodzaju przekształcenia i stopnia złożoności procesu.

 Czas trwania przekształcenia spółki cywilnej

Ważny fragment

Czas trwania przekształcenia spółki cywilnej w znacznej mierze zależy od formy prawnej, w jaką spółka ma być przekształcona.

Przy założeniu sprawnego działania osób zaangażowanych w proces oraz sądu rejestrowego, przekształcenie trwa od ok. 1,5 miesiąca (przy procesach uproszczonych) do ok. 4 miesięcy (w przypadku przekształcenie w spółkę akcyjną).

W każdym przypadku na przebieg procesu wpływa istotnie czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy przez sąd rejestrowy, który wynosi średnio ok. 4 tygodni, przy czym zależy od obłożenia sądu oraz kompletności złożonego wniosku.

Długość procesu zależy również od wielu innych czynników, np. czasu potrzebnego na analizy przedwdrożeniowe czy na uzyskanie odpowiednich zgód lub decyzji, które mogą być wymagane przez przepisy szczególne.

Purpurowy Informator Spółka cywilna – dlaczego tracisz działając w tej formie prawnej?

Zyskaj dzięki przekształceniu – prawne i podatkowe korzyści przekształcenia spółki cywilnej

Pobierz

Czas i koszty przekształcenia spółki cywilnej są zależne od wielu czynników. Przed przystąpieniem do procesu warto dobrze go zaplanować i przemyśleć, co pozwoli na ograniczenie czasu jego trwania i zoptymalizowanie kosztów z nim związanych.

AUTOR: Alicja Paluszewska, Stażystka w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton, Karolina Kulińska-Polak, Senior Associate w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Sprawdź cykl artykułów „Przekształcenie spółki cywilnej”

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.