Niniejszym wpisem rozpoczynamy cykl 12 artykułów poświęconych Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, będzie odnosił się do innego zagadnienia istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się to do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Jeszcze raz od początku – czyli krótko co to jest JPK?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to format pliku, za pomocą którego podatnicy są obowiązani przekazywać organom podatkowym swoje dane wynikające z ksiąg podatkowych. Celem jego wprowadzenia miało być między innymi:

 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej,
 • usprawnienie kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników,
 • eliminacja papierowych wydruków,
 • dostęp do danych w łatwym do analizy formacie,
 • automatyzacja procesów kontrolnych.

Nie tylko JPK_VAT – funkcjonują też inne struktury

Najbardziej znaną strukturą jest JPK_VAT. Każdy czynny podatnik VAT jest obowiązany do przesyłania jej co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego. Poza strukturą JPK_VAT, funkcjonują także inne struktury, które podatnicy przekazują na wezwanie organów podatkowych:

 1. Księgi rachunkowe (JPK_KR)
 2. Wyciągi bankowe (JPK_WB),
 3. Magazyn (JPK_MAG),
 4. Faktury VAT (JPK_FA),
 5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPiR),
 6. Ewidencja przychodów (JPK_EWP).

Ważny fragment

Zakres czy rodzaj danych, jakie podatnik jest zobowiązany zamieścić w plikach JPK przekazywanych na żądanie, niestety nie wynika z ustaw czy rozporządzeń, a jedynie z wzorca pliku, publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że poszczególne struktury JPK mogą ulegać nagłym zmianom, a podatnicy chcąc się o tym dowiedzieć, powinni na bieżąco śledzić strony BIP. Jedynie zakres danych w JPK dla VAT, w strukturze obowiązującej od 1 października 2020 roku, został uregulowany w ustawie i rozporządzeniu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Historia obowiązków JPK poszczególnych grup podatników

Comiesięczny obowiązek przekazywania danych wynikających z ewidencji VAT jest nałożony:

 • od 1 lipca 2016 r. na dużych przedsiębiorców;
 • od 1 stycznia 2017 r. na małych i średnich przedsiębiorców;
 • od 1 stycznia 2018 r. na mikroprzedsiębiorców

JPK – jak jest od 1 października 2020 r.?

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy są obowiązani do składania nowego pliku JPK (JPK_V7M i JPK_V7K). Ma on zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych wcześniej w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. O tym natomiast jak odnaleźć się w gąszczu nowych regulacji prawnych przeczytasz już za tydzień w naszym kolejnym wpisie: „Regulacje prawne JPK”.

Pomimo, że JPK obowiązuje już od 1 lipca 2016 r., co mogłoby sugerować na ukształtowanie się pewnej praktyki dla podatników, niestety wprowadzane przez ustawodawcę zmiany nie dają podatnikom chwili wytchnienia. W zasadzie cały okres obowiązywania JPK dobitne pokazuje, z jak trudnym nowym „narzędziem” muszą mierzyć się podatnicy. Jak poradzą sobie ze złożeniem nowego pliku JPK, który za październik br. należy złożyć do 25 listopada 2020 r.?

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.