Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Struktura sum kontrolnych – podatek należny

Oznaczenia odnoszące się do struktury sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K zostały omówione w Broszurze. Poniżej prezentujemy oznaczenia wraz z ich krótką charakterystyką:

 • LiczbaWierszySprzedazy – oznacza liczbę wierszy ewidencji w zakresie podatku należnego w okresie, którego dotyczy nowy plik JPK. Jeżeli ewidencja nie zawiera wierszy należy wykazać „0”.
 • PodatekNalezny – oznacza podatek należny według ewidencji w okresie, którego dotyczy nowy plik JPK, obliczony jako suma kwot z pól K_16, K_18, K_20, K_24, K_26, K_28, K_30, K_32, K_33 i K_34 pomniejszony o kwotę z K_35 i K_36, z wyłączeniem faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d Ustawy VAT (do których znajdzie zastosowanie oznaczenie „FP”). Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych elementów, wówczas należy wykazać „0.00”.

Ważny fragment

W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami do których w nowym pliku JPK znajdzie zastosowanie oznaczenie „FP”.

Również w części deklaracyjnej znajduje się pole, w którym należy wykazać sumę podatku należnego:

 • P_38 – Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona kwotę z P_35 i P_36 (pole obowiązkowe).

Struktura sum kontrolnych – podatek naliczony

Oznaczenia odnoszące się do struktury sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K zostały omówione w Broszurze. Poniżej prezentujemy oznaczenia wraz z ich krótką charakterystyką:

 • LiczbaWierszyZakupow – oznacza liczbę wierszy ewidencji zakupu w okresie, którego dotyczy nowy plik JPK. W przypadku wykazania „zerowej” części ewidencyjnej należy wpisać „0”.
 • PodatekNaliczony – oznacza wysokość podatku naliczonego do odliczenia – suma kwot z pól K_41, K_43, K_44, K_45, K_46 i K_47. Jeżeli w ewidencji nie wypełniono żadnego ze wskazanych elementów, wówczas należy wykazać „0.00”.

Również w części deklaracyjnej znajduje się pole, w którym należy wykazać sumę podatku naliczonego:

 • P_48 – Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47 (pole opcjonalne).
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Warto również dodać, że nowa struktura JPK w znaczny sposób skomplikowała podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy np. wymagane oznaczenia kodami powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych symboli i procedur z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Kody JPK pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.