Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Nowe oznaczenia procedur

Nowe oznaczenia odnoszące się do procedur zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oraz omówione w broszurze informacyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją.

Pola procedur wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól odpowiadających symbolom: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Co istotne, w przypadku procedur mowa jest o „dokumencie”, a nie o fakturze, jak ma to miejsce przy oznaczeniach GTU. Zatem oznaczenia procedur należy stosować także do dokumentów innych niż faktury (np. dokumenty wewnętrzne).

Co oznaczają poszczególne symbole procedur?

Poniżej prezentujemy poszczególne symbole procedur JPK wraz z ich krótką charakterystyką:

 • SW – oznacza dostawę w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (art. 23 Ustawy VAT).
 • EE – oznacza świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (art. 28k Ustawy VAT).
 • TP – stosuje się do istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych (art. 11a ust 1 pkt 5 Ustawy CIT oraz art. 23m ust. 1 pkt 5 Ustawy PIT).
 • TT_WNT – oznacza wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (dział XII rozdział 8 Ustawy VAT)
 • TT_D – oznacza dostawę towarów poza terytorium kraju dokonaną przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (dział XII rozdział 8 Ustawy VAT).
 • MR_T – oznacza świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży (art. 119 Ustawy VAT).
 • MR_UZ – oznacza dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży (art. 120 Ustawy VAT).
 • I_42 – oznacza wewnątrzwspólnotową dostawę towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • I_63 – oznacza wewnątrzwspólnotową dostawę towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 • B_SPV – oznacza transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu (art. 8a ust. 1 Ustawy VAT).
 • B_SPV_DOSTAWA – oznacza dostawę towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (art. 8a ust. 4 ustawy VAT).
 • B_MPV_PROWIZJA – oznacza świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia (art. 8b ust. 2 Ustawy VAT.)
 • MPP – oznacza transakcję objętą obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy VAT. Warto zauważyć, że w przypadku tego symbolu procedury należy każdorazowo przeanalizować czy do konkretnej transakcji faktycznie znajduje zastosowanie obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności. Tylko bowiem obligatoryjny MPP należy wykazać w nowym pliku JPK.

[Webinar: JPK po zmianach od 1 X 2020 r. – nowe wyzwanie dla przedsiębiorców, czwartek, 21 stycznia, godz. 10.00-11.30 – ZAPISY]

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Warto również dodać, że ustawodawca określając wymóg dokonywania oznaczeń poszczególnymi symbolami procedur w nowym pliku JPK, w znaczny sposób skomplikował podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych symboli procedur z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule:

Czytaj więcej: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Nowe symbole procedur pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.