fbpx

Treść artykułu

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej zawierający dane z systemu księgowego podatnika. Przekazywanie JPK organom administracji podatkowej to nowy obowiązek podatników wprowadzony w celu umożliwienia organom szybkiej weryfikacji poprawności deklarowanych kwot przychodu i podatku.

Od stycznia 2018 roku do przekazywania JPK_VAT zobowiązani są wszyscy czynni podatnicy VAT (tj. również spółki osobowe zatrudniające do 10 osób). JPK_VAT należy wysłać obowiązkowo do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wraz z lipcem 2018 roku został również rozszerzony zakres podmiotów które muszą przygotować tzw. JPK na żądanie. Od lipca, do przesłania plików takich jak JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIP, JPK_EWP, JPK_WB bądź JPK_KR zobligowane są mikro oraz średnie przedsiębiorstwa (wcześniej tylko duże).

Natomiast największą zmianą odnoszącą się do struktur w Jednolitym Pliku Kontrolnym jest obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego. Obowiązek ten został wprowadzony z dniem 1 października 2018 r.

Zakres usługi Jednolity Plik Kontrolny

Wdrożenie JPK

Obejmuje wdrożenie wszystkich lub wybranych struktur JPK (Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe, Magazyny, Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, Faktury VAT, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ewidencja przychodów, Sprawozdania finansowe). Wiąże się to z następującymi działaniami:

  • Identyfikacja systemów i baz danych;
  • Przeprowadzenie audytu w celu identyfikacji różnic w zakresie gromadzonych danych przez podatnika w stosunku do wymogów JPK;
  • Mapowanie danych na wiersze JPK;
  • Generowanie JPK dla wszystkich struktur przy pomocy oprogramowania autorskiego Grant Thornton.

Weryfikacja JPK

W ramach tego wariantu usługi dokonujemy weryfikacji JPK wygenerowanych przez innych dostawców, pod względem poprawności formatu danych oraz jego zgodności ze strukturą zaprezentowaną przez Ministerstwo Finansów. Przeprowadzenie weryfikacji pozwala na stwierdzenie, czy plik przygotowany w danej formie nie zostanie odrzucony na etapie wysyłania do organu podatkowego. W przypadku, gdy plik zawiera błędy, nasze oprogramowanie wskazuje ich miejsca w strukturze oraz istotę błędu. Efektem przeprowadzonych przez nas prac jest dostarczenie raportu z weryfikacji. Poza weryfikacją techniczną przeprowadzamy także analizę merytoryczną, w szczególności badanie zgodności plików z dokumentami źródłowymi.

JPK_SF

w ramach tego wariantu przygotowujemy sprawozdanie podatnika, zgodnie z wymaganiami, które weszły w życie od października 2018 roku. Na podstawie danych udostępnionych przez Klienta, nasi specjaliści są w stanie sporządzić sprawozdanie finansowe w formacie JPK zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Sankcje za naruszenie obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Wprowadzenie nowych obowiązków dotyczących generowania JPK nie pociągnęło za sobą zmian w zakresie sankcji za nieprzekazywanie dokumentów organom podatkowym. Ustawodawca nie wprowadził odrębnych przepisów karnych w tym zakresie. Brak jest również szczególnych przepisów, które odniosłyby się do kwestii przekazania JPK w nieprawidłowej formie. W zakresie nieprzekazania comiesięcznego JPK dla ewidencji VAT zastosowanie może znaleźć art. 80 KKS. Przepis ten reguluje sankcje za naruszenie wymogu składania informacji podatkowej.

Ważne

Za nieprzekazanie w terminie wymaganej informacji podatkowej: 120 stawek dziennych (do 3 mln PLN), za przekazanie nieprawdziwej informacji podatkowej: 240 stawek dziennych (do 6 mln PLN).

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie przygotowania, bądź weryfikacji Jednolitego Pliku Kontrolnego; specjaliści Grant Thornton dysponują wiedzą i narzędziami niezbędnymi do udzielenia wsparcia w tym zakresie (m.in. specjalne oprogramowanie do generowania oraz audytu JPK). W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Inne artykuły z kategorii: Jednolity Plik Kontrolny – generowanie i weryfikacja Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane