Treść artykułu

Celem usługi jest kompleksowe wsparcie Klientów  w zakresie generowania oraz weryfikacji spójnego i kompletnego Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej zawierający dane z systemu księgowego podatnika. Przekazywanie JPK organom administracji podatkowej to nowy obowiązek podatników wprowadzony w celu umożliwienia organom szybkiej weryfikacji poprawności deklarowanych kwot przychodu i podatku.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca 2016 r. podatnik zobowiązany jest do przekazywania w formie plików JPK:

 • ewidencji VAT –  co miesiąc, bez wcześniejszego wezwania do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego plik dotyczy,
 • ksiąg podatkowych i dowodów księgowych – na żądanie kontrolujących.

Zakres usługi Jednolity Plik Kontrolny

 • Wdrożenie JPK obejmuje wdrożenie wszystkich lub wybranych struktur JPK (Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe, Magazyny, Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, Faktury VAT, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ewidencja przychodów). Wiąże się to z następującymi działaniami:
  • Identyfikacja systemów i baz danych;
  • Przeprowadzenie audytu w celu identyfikacji różnic w zakresie gromadzonych danych przez podatnika w stosunku do wymogów JPK;
  • Mapowanie danych na wiersze JPK;
  • Generowanie JPK dla wszystkich struktur przy pomocy oprogramowania dostarczonego przez Grant Thornton.
 • Weryfikacja JPK. Dokonujemy wówczas weryfikacji JPK wygenerowanych przez innych dostawców, pod względem poprawności formatu danych oraz jego zgodności ze strukturą zaprezentowaną przez Ministerstwo Finansów. Przeprowadzenie weryfikacji pozwala na stwierdzenie, czy plik przygotowany w danej formie, nie zostanie odrzucony na etapie wysyłania do organu podatkowego. W przypadku, gdy plik zawiera błędy, nasze oprogramowanie wskazuje ich miejsca w strukturze oraz istotę błędu. Efektem przeprowadzonych przez nas prac jest dostarczenie raportu z weryfikacji. Poza weryfikacją techniczną przeprowadzamy także analizę merytoryczną, w szczególności badanie zgodności pliku JPK_VAT z deklaracją VAT i dokumentami źródłowymi.

Przeczytaj więcej o zmianach w JPK_VAT wprowadzonych przez MF >>

Kto podlega obowiązkowi JPK?

Nowe regulacje zobowiązują dużych przedsiębiorców do przekazywania ewidencji VAT w formacie JPK już od lipca 2016 r. Z kolei średni oraz mali przedsiębiorcy zostali zobligowani do przesyłania pliku JPK dla VAT począwszy od stycznia 2017 r. Poza strukturą VAT – przekazywaną bez wezwania organu – podatnicy muszą być przygotowani do przekazania na żądanie organu JPK w zakresie ksiąg rachunkowych, magazynów, faktur oraz wyciągów bankowych.

Sankcje za naruszenie obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Wprowadzenie nowych obowiązków dotyczących generowania JPK nie pociągnęło za sobą zmian w zakresie sankcji za nieprzekazywanie dokumentów organom podatkowym. Ustawodawca nie wprowadził odrębnych przepisów karnych w tym zakresie. Brak jest również szczególnych przepisów, które odniosłyby się do kwestii przekazania JPK w nieprawidłowej formie.  W zakresie nieprzekazania comiesięcznego JPK dla ewidencji VAT zastosowanie może znaleźć art. 80 KKS. Przepis ten reguluje sankcje za naruszenie wymogu składania informacji podatkowej. Za nieprzekazanie w terminie wymaganej informacji podatkowej: 120 stawek dziennych (do 3 mln PLN), za przekazanie nieprawdziwej informacji podatkowej: 240 stawek dziennych (do 6 mln PLN).

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie przygotowania, bądź weryfikacji Jednolitego Pliku Kontrolnego; specjaliści Grant Thornton dysponują wiedzą i narzędziami niezbędnymi do udzielenia wsparcia w tym zakresie (m.in. specjalne oprogramowanie do generowania JPK). W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Pakiet paliwowy do poprawki

Krótko po wprowadzeniu tzw. Pakietu paliwowego, czyli regulacji zmieniającej między innymi przepisy VAT, akcyzowe i prawa energetyczne, ogłoszono wielki sukces – dochody skarbu państwa z tytułu obrotu paliwami wyraźnie wzrosły. Okazało się jednak, że według…

Nowy termin rozliczenia ulgi na złe długi

Ustawodawca, wprowadzając szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. skrócił okres, w którym podatnicy rozliczają VAT w związku z nieuregulowanymi fakturami ze 150 dni do 90.…

Najczęściej czytane