Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, będzie odnosił się do innego zagadnienia istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się to do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Nowy JPK, nowa struktura

Nowa struktura schematu głównego została dość szczegółowo omówiona w wydanej przez MF broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją z dnia 30 czerwca 2020 r. (dalej: Broszura). Struktura ta składa się z następujących elementów:

 • Nagłówek – zawiera m. in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany nowy plik JPK, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego jest składany, data złożenia.
 • Podmiot1 – zawiera dane, które identyfikują podmiot składający nowy plik JPK.
 • Deklaracja – zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.
 • Ewidencja – zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego.

Czytaj więcej: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Opis struktury elementu Nagłówek

Przy wypełnianiu elementu jakim jest Nagłówek należy zwrócić w szczególności uwagę na prawidłowe wypełnienie następujących pól:

 • KodFormularza – pole to przechowuje dwa atrybuty elementu KodFormularza tj. kodSystemowy: JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie albo JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.
 • WariantFormularza – pole to zawiera oznaczenie schematu. Obecnie jest to wartość: 1. Jest to bowiem pierwszy wariant schemy JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • DataWytworzeniaJPK – w tym polu wskazujemy datę i czas sporządzenia JPK_V7M albo JPK_V7K.
 • NazwaSystemu – wskazujemy nazwę systemu informatycznego, z którego przesyłany jest JPK_V7M/JPK_V7K. Jest to pole fakultatywne.
 • CelZlozenia – pole zawiera określenie celu złożenia: 1 – złożenie 2 – korekta.
 • KodUrzedu – oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja i ewidencja.
 • Rok – oznaczenie roku, za który składana jest deklaracja i ewidencja.
 • Miesiąc – oznaczenie miesiąca, za który składana jest deklaracja i ewidencja dla JPK_V7M oraz oznaczenie miesiąca, za który składana jest ewidencja dla JPK_V7K.

Opis struktury elementu Podmiot1

Drugi z elementów struktury schematu głównego, czyli Podmiot1, dzieli się na pola: OsobaFizyczna oraz OsobaNiefizyczna.

Na dane identyfikujące podmiotu będącego osobą fizyczną składają się następujące pola: NIP, ImiePierwsze, Nazwisko, DataUrodzenia, Email i Telefon.

Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiotu niebędącego osobą fizyczną należą: NIP, PelnaNazwa, Email i Telefon.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Opis struktury elementu Ewidencja

Część ewidencyjna nowego pliku JPK jest bardzo obszernym elementem struktury schematu głównego. W tej części należy uwzględnić wszystkie dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego (sprzedaż) jak również podatku naliczonego (zakupy).

Należy w niej uwzględnić między innymi takie pola jak: KodKrajuNadaniaTIN – czyli kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, numer oraz nazwę kontrahenta, numer dowodu oraz datę jego wystawienia, a także TypDokumentu do którego może znaleźć zastosowanie np. kod RO (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający informację o sprzedaży z kas rejestrujących czy kod WEW (dokument wewnętrzny). W tej części również wykazywane są także kody GTU oraz kody procedur (np. TP, MPP).

Opis struktury elementu Deklaracja

Ostatni element schematu głównego nowego pliku JPK zawiera następujące istotne pola na które warto zwrócić szczególną uwagę. Są to następujące pola:

 • Naglowek – zawiera on kod i wariant deklaracji oraz dodatkowo przy JPK_V7K dane dotyczące kwartału, za jaki jest składana część deklaracyjna.
 • PozycjeSzczegolowe – zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wskazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.
 • Pouczenia – zawiera pouczenia podatnika.

Nowa struktura schematu głównego JPK pozostaje wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów struktury, a tym samym narażanie się podatnika na sankcję, ze strony urzędów skarbowych. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.