Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Elementy struktury deklaracji

Oznaczenia odnoszące się do struktury deklaracji w podatku VAT dla JPK_V7M i JPK_V7K zostały omówione w Broszurze. Struktura deklaracji składa się z następujących elementów: Naglowek, PozycjeSzczegolowe oraz Pouczenia. Poniżej prezentujemy wybrane oznaczenia wraz z ich krótką charakterystyką:

1. Naglowek – pole to zawiera kod i wariant deklaracji oraz dodatkowo przy JPK_V7K dane dotyczące kwartału, za jaki jest składana część deklaracyjna.

2. PozycjeSzczegolowe – pole to zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wskazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Ważny fragment

W deklaracji nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy VAT (do których znajdzie zastosowanie oznaczenie FP).

Przykładami PozycjiSzczegolowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K są następujące pola:

 • P_10 – jest to zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku – wykazana w K_10 (cześć ewidencyjna). Jest to pole opcjonalne. W przypadku braku – pole pozostaje puste.
 • P_11 – jest to zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju – wykazana w K_11 (część ewidencyjna). Jest to pole opcjonalne. W przypadku braku – pole pozostaje puste.
 • P_40 – jest to zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – wykazana w K_40 (część ewidencyjna). Jest to pole opcjonalne. W przypadku braku – pole pozostaje puste.
 • P_41 – jest to zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – wykazana w K_41 (część ewidencyjna). Jest to pole opcjonalne. W przypadku braku – pole pozostaje puste.
 • P_42 – jest to zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K_42 (część ewidencyjna). Jest to pole opcjonalne. W przypadku braku – pole pozostaje puste.
 • P_43 Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K_43 (część ewidencyjna). Jest to pole opcjonalne. W przypadku braku – pole pozostaje puste.
 • P_49 – jest to kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego. Jest to pole opcjonalne. W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w P_49 podaje się wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki. W przypadku braku – pole pozostaje puste.
 • P_51 – jest to wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Jest to pole obowiązkowe. W przypadku braku – w polu należy wykazać „0”.

3. Pouczenia – pole to zawiera pouczenia podatnika. Należy wskazać „1” w polu Pouczenie. Oznacza to potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację pouczeń.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Warto również dodać, że nowa struktura JPK w znaczny sposób skomplikowała podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy np. wymagane oznaczenia kodami powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych oznaczeń z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Kody JPK pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów deklaracji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.