Poniżej prezentujemy ostatni wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, odnosił się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczyniły się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Rodzaje struktur JPK na żądanie

Poszczególne struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

JPK na żądanie obejmuje 7 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi – JPK_FA_RR,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Kto jest obowiązany do przekazywania JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. obowiązani do przekazania JPK na żądanie są wszyscy podatnicy prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe w formie elektronicznej.

Od 1 września 2019 r. zgodnie z wprowadzeniem regulacji dotyczących funkcjonowania elektronicznych faktur VAT RR, również rolnicy ryczałtowi mogą przekazywać dane zgodnie ze strukturą JPK_FA_RR.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

W jakich okolicznościach żądanie JPK jest uzasadnione?

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK podczas przeprowadzania:

 • kontroli podatkowej,
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • postępowania podatkowego.

Organ podatkowy może żądać JPK zarówno od podatnika jak również od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Termin na przekazanie JPK na żądanie

Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda przekazania jednej/kilku z ww. struktur JPK, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na ich przekazanie. Dokładny termin zostanie określony w wezwaniu. W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność osoby odpowiedzialnej) podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie tego terminu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Sankcje za nieprzekazanie JPK na żądanie

Nieprzekazanie JPK na żądanie w terminie może doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. W praktyce o kwalifikacji czynu jako przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego może decydować to, czy podatnik całkowicie zlekceważył obowiązek przekazania danych w formacie JPK i nie podjął żadnych działań aby je przekazać bądź uchyla się od tego obowiązku, czy też podjął takie działania, ale nie zdążył przekazać JPK we wskazanym terminie.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych.

Co więcej jeśli podatnik nie przekaże JPK w wyznaczonym terminie (określonym w wezwaniu) może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.  Kara porządkowa może zostać również nałożona na osobę, której podatnik zlecił prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (np. biura rachunkowe).

Warto również dodać, że struktury JPK na żądanie w znaczny sposób skomplikowały podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy np. wymagane oznaczenia powinny znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych oznaczeń z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Struktury JPK na żądanie pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że wydane w tym zakresie broszury informacyjne nie wyjaśniają w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów struktur na żądanie, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem struktur JPK na żądanie, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.