Pracując jako Stażysta, będziesz wspomagał(a) zespół księgowy w bieżących zadaniach, m.in: dekretowanie faktur, księgowanie dokumentów finansowych, wystawianie not korygujących i wiele innych.
Pracując jako Stażysta, będziesz uczestniczył(a) w realizacji bieżących zadań zespołu, takich jak: rejestracja dokumentów finansowych, kompletowanie dokumentów dla klienta, praca ze sprawozdaniami finansowymi oraz bazami danych, prace administracyjne i wiele innych.