Pracując jako Stażysta, będziesz uczestniczył(a) w realizacji bieżących zadań zespołu, takich jak: rejestracja dokumentów finansowych, kompletowanie dokumentów dla klienta, praca ze sprawozdaniami finansowymi oraz bazami danych, prace administracyjne i wiele innych.
Stwarzamy możliwość odbycia stażu w nowoczesnej kancelarii prawnej, wyspecjalizowanej w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie tworzenia i reorganizacji biznesu (tworzenie, przekształcanie, łączenie, dzielenie i likwidowanie spółek), fuzji i przejęć, innego rodzaju transakcji oraz bieżącej…
Praktykant(ka) będzie uczestniczył(a) w realizacji różnorodnych zadań w zakresie wsparcia biznesu, takich jak: obsługa klientów, organizacja spotkań, rejestracja poczty, edycja dokumentów, administrowanie projektami w wewnętrznym systemie i wiele innych.