Ponad 60% dużych i średnich firm w Polsce deklaruje, że działa w oparciu o przygotowaną wieloletnią strategię. Jednak jedynie 50% badanych podmiotów ma strategię, którą zakomunikowała pracownikom, a tylko 1/3 dodatkowo przygotowała strategię w formie oficjalnego dokumentu, który łatwo zweryfikować – wynika z badania Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Strategia przedsiębiorstwa, stworzona przez właściciela firmy oraz osoby zarządzające, powinna być najważniejszym narzędziem wyznaczającym kierunki rozwoju biznesu, porządkującym priorytety oraz procesy, dzięki którym realne staje się osiągnięcie założonych celów biznesowych, finansowych i organizacyjnych.

Jej utworzenie powinna poprzedzić dogłębna diagnoza i ocena wyzwań, jakie stoją przed firmą, oraz problemów, które blokują jej potencjał. Niezbędna jest także analiza otoczenia gospodarczego i biznesowego oraz wnętrza organizacji. Aby strategia pozostała efektywna, jej założenia należy na bieżąco monitorować i weryfikować, a ewentualne zmiany komunikować kadrze menedżerskiej oraz kluczowym interesariuszom.

Dobrochna Ciosek

Senior Menedżer, Business Consulting

Z tym, że strategia jest potrzebna, zgodzą się wszyscy przedsiębiorcy. Wokół budowania strategii narosło jednak wiele wyobrażeń, które sprawiają, że proces ten wydaje się dla wielu zbyt skomplikowany i dlatego często porzucają go już na początku drogi. Tymczasem już sam proces budowy strategii adresuje wiele częstych bolączek i wyzwań - udrażnia komunikację, wzmacnia współpracę i łamie „silosy” organizacyjne, uelastycznia struktury poprzez inicjowanie interdyscyplinarnych projektów i zespołów. A co najważniejsze, jednoczy i angażuje ludzi wokół wspólnych, wreszcie jasnych, uzgodnionych i zaakceptowanych oraz mierzalnych celów.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak do tworzenia oraz komunikowania planów strategicznych podchodzą osoby kierujące dużymi i średnimi firmami w Polsce. Niestety wyniki badań nie napawają optymizmem okazuje się bowiem, że odpowiednio przygotowana i wdrożona strategia należy do rzadkości.

RAPORT: Biznes bez kompasu

Czy polskie przedsiębiorstwa działają w oparciu o strategie rozwoju?

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Konsulting biznesowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.