Wybuch wojny i bezpośredni wpływ tego zdarzenia na sprawozdawczość w roku ubiegłym był ograniczony.

Zdarzenia te były kwalifikowane jako tzw. zdarzenia po dniu bilansowym, które nie miały charakteru korygującego, czyli prościej rzecz ujmując nie powinny prowadzić np. do odpisywania aktywów spółek zaangażowanych w Rosji czy na Ukrainie. W bieżącym roku wojna i jej skutki są już zdarzeniami tegorocznymi i powinny być ujęte w sprawozdawczości.

Obserwując otoczenie makroekonomiczne identyfikujemy kilka elementów mogących mieć wpływ na sprawozdawczość finansową. Zdarzenia, których doświadczamy i biznesowo i osobiście takie jak wpływ wojny za nasza wschodnią granicą na działalność podmiotów gospodarczych jest oczywisty. Wybuch wojny i bezpośredni wpływ tego zdarzenia na sprawozdawczość w roku ubiegłym był ograniczony. Zdarzenia te były kwalifikowane jako tzw. zdarzenia po dniu bilansowym, które nie miały charakteru korygującego, czyli prościej rzecz ujmując nie powinny prowadzić np. do odpisywania aktywów spółek zaangażowanych w Rosji czy na Ukrainie. W bieżącym roku wojna i jej skutki są już zdarzeniami tegorocznymi i powinny być ujęte w sprawozdawczości.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Audyt
Dowiedz się więcej

Wpływ sytuacji wojennej może mieć następujący wpływ na sprawozdawczość między innymi w postaci:

  • utraty kontroli nad podmiotami zależnymi lub stowarzyszonymi prowadzącymi działalność w Rosji lub Ukrainie, które do tej pory były konsolidowane w sprawozdaniach skonsolidowanych,
  • wyceny utraty wartości aktywów zaangażowanych w działanie na rynkach rosyjskim i ukraińskim,
  • konieczności zastosowania nowych, zwykle podwyższonych stóp dyskontowych wynikających zarówno z podwyższonych w związku z sytuacja makroekonomiczną tzw. stóp wolnych od ryzyka, jak i również części składowych dotyczących ryzyk specyficznych,
  • wreszcie kwestia kontynuacji działalności podmiotów dotychczas mocno uzależnionych od rynków, na których teraz nie będą mogły realizować działalności lub zmuszone do jej istotnego ograniczenia.

Ponadto, przystępując do sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2022, należy zastanowić się, czy regulacje krajowe będące na przykład reakcją na kryzys energetyczny mogą mieć wpływ na wycenę poszczególnych aktywów czy zobowiązań albo ich potencjalny wpływ na założenia prognoz wykorzystywanych choćby do wycen wartości lub testów na utratę wartości. Wspomnieć należy na przykład regulacje ograniczające ceny energii elektrycznej czy gazu dla poszczególnych grup odbiorców.

Podane wyżej przykłady nie stanowią oczywiście zamkniętego katalogu potencjalnych zagadnień, na które wpływ mogą mieć zmieniające się otoczenie makroekonomiczne. Podkreślić należy jednak, że każdy z podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe musi zadać sobie pytanie, jakie jeszcze obszary mogą być „dotknięte” zmianami otoczenia i odpowiednio je w sprawozdaniach finansowych uwzględnić.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Audyt

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Specjalizacje

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.