W 2022 roku audytorzy aż w 78% przypadków nie mieli zastrzeżeń do sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW. Sygnalizowane ryzyko utraty płynności przez spółki spadło do zaledwie kilku procent – wynika z badania Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Sezon audytorski 2022 okazał się korzystny dla spółek giełdowych. Ich sprawozdania finansowe były przez biegłych rewidentów ocenione wyjątkowo dobrze. Audytorzy rekordowo rzadko zgłaszali zastrzeżenia do rocznych raportów. „Czystą” opinię, a więc bez żadnych uwag, otrzymało aż 78% spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. To o 4 pkt proc. więcej niż przed rokiem i 18 pkt proc. więcej niż przed dwoma laty. Wyraźnie widać, że ryzyko wpływu pandemii na ryzyko finansowe spółek oraz ich zdolność do rzetelnego prezentowania danych finansowych, wygasło, a nowe ryzyko – związane z wojną w Ukrainie i wysoką inflacją – jeszcze nie miało wpływu na wyniki audytu.

Co ciekawe, w minionym roku wynagrodzenia audytorów (mimo wysokiej inflacji) wzrosły tylko o 4%, choć objęte badaniem przychody spółek poszły w górę średnio o 17 proc. Oznacza to, że relatywne ceny audytu wręcz spadły – o 11 proc. Warto jednak zauważyć, że ceny audytów przeprowadzonych w zeszłym roku ustalane były w roku poprzednim, w trakcie zawierania umów, a więc przed wybuchem inflacji. Wzrost kosztów audytu dla spółek giełdowych będzie więc widoczny dopiero w przyszłorocznej edycji raportu.

Wykres. Średnie wynagrodzenie audytora spółki notowanej na Rynku Głównym GPW (w tys. zł netto) przypadające na 1 mld zł przychodów spółki

srednie-wynagrodzenie-audytora-wykres-GT

Co istotne, jak pokazujemy w raporcie, koszt audytu jest bardziej uzależniony od wielkości audytora niż wielkości badanej spółki. Cena audytu prowadzonego przez tzw. wielką czwórkę jest około 2-krotnie wyższa niż usługi audytora średniej wielkości (nawet po uwzględnieniu wielkości przychodów spółek). Prawdopodobnie wynika to głównie z różnic w postrzeganiu poszczególnych marek.

Jan Letkiewicz

Wiceprezes, Partner zarządzający, Audyt, Grant Thornton

Choć w ubiegłym roku ceny audytu niemal stały w miejscu, to jest to cisza przed burzą. Presja kosztowa na pewno naszej branży nie ominie, głównie ze względu na niedostępność wykwalifikowanej kadry w powiązaniu z czynnikami inflacyjnymi. Na zwiększenie cen będzie wpływał też wzrost pracochłonności projektów, wynikający z ciągle zwiększających się wymogów i oczekiwań regulatorów, a także znaczny koszt wdrożenia i utrzymania systemów wewnętrznej kontroli jakości, opartych na szacunku ryzyka.

Raport: Audyt spółek giełdowych w Polsce

Rynek biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Audyt

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.