W roku 2022 w Ustawie PIT wprowadzonych zostało wiele zmian i poprawek, które miały znaczący wpływ na sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników. Pracodawcy musieli w pierwszej kolejności dostosować się do zmian w związku z Polskim Ładem 1.0, następnie do ustawy wprowadzającej tzw. „rolowanie zaliczek” i końcowo do zmian w związku z Polskim Ładem 2.0. Sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników różnił się w każdym z wyżej wymienionych „systemów”.

Występowały też indywidualne przypadki, np. ze względu na brak złożonej informacji PIT-2 przez danego pracownika, możliwość złożenia licznych wniosków, na podstawie których pracodawca stosował odstępstwa od zasad ogólnych, czy też ze względu na korzystanie z preferencji podatkowych wprowadzonych wraz z początkiem roku.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Czym jest Audyt PIT i ZUS?

Audyt PIT i ZUS to kompleksowe badanie prawidłowości naliczania wynagrodzeń  w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Celem audytu jest zdiagnozowanie i ograniczenie lub wyeliminowania nieprawidłowości oraz związanych z nimi potencjalnych sankcji. Audyt przeprowadzany jest na podstawie próby dokumentów źródłowych (m.in. umowy o pracę, listy płac, regulaminy wynagradzania, oświadczenia złożone przez pracowników), a także zdarzeń, które mogły mieć wpływ na powstanie lub zakres obowiązku podatkowego.

Co obejmuje Audyt PIT i ZUS?

Zakres audytu PIT i ZUS może być dowolnie modyfikowany, w zależności od potrzeb Klienta. Jego zakres obejmuje weryfikację np.:

 • miesięcznych list płac dla poszczególnych przypadków, pod kątem naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w 2022 roku;
 • poszczególnych elementów wynagrodzeń i dodatków przysługujących pracownikom na podstawie wewnętrznych regulaminów wynagradzania;
 • oświadczeń składanych przez pracowników (m.in. w celu zastosowania ulg podatkowych);
 • kosztów uzyskania przychodów;
 • stosowanych zwolnień PIT i ZUS pod kątem prawidłowości rozliczeń oraz potencjalnych ryzyk;
 • form zatrudnienia oraz stosowanych preferencji z uwzględnieniem podwyższonych kosztów autorskich (50% KUP);
 • umów o współpracy (umowy B2B) pod kątem prawidłowości rozliczeń oraz potencjalnych ryzyk;
 • poprawności delegowania pracowników za granicę – elementy wynagrodzeń, charakter wyjazdu (podróż służbowa/oddelegowanie) wraz z obowiązkiem składkowym;
 • pracy zdalnej w kontekście opodatkowania i oskładkowania świadczeń otrzymywanych przez pracowników (np. ekwiwalent za Internet);
 • programów motywacyjnych (jeżeli zostały wprowadzone) oraz prawidłowość rozliczania wynagrodzenia otrzymywanego w ramach tych programów.

Jakie są korzyści z Audytu PIT i ZUS?

Mając na uwadze powyższe, usługa Audytu PIT i ZUS jest kompleksowym narzędziem, służącym do weryfikacji poprawności rozliczania wynagrodzenia pracowników.

Wynikiem audytu jest raport, w którym opisana jest metodologia przeprowadzonego audytu wraz z podsumowaniem nieprawidłowości. W raporcie przedstawione są rekomendacje, jakie zmiany należy wprowadzić, aby rozliczenia wynagrodzeń były prawidłowe.

Elementem usługi jest  spotkanie z Klientem w celu omówienia wyników analizy, które zostaną przedstawione w raporcie.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

W trosce o najwyższą jakość usług, prace w zakresie Audytu PIT i ZUS realizowane są przez doświadczony zespół doradców podatkowych, radców prawnych i biegłych rewidentów Grant Thornton.

Zachęcamy do kontaktu!

Zapraszamy do lektury naszych artykułów o tematyce PIT i ZUS, które mogą okazać się pomocne w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowników:

 1. Obniżka PIT z 17% do 12%: osoby na skali podatkowej zapłacą niższe podatki
 2. Polski Ład a składka zdrowotna. Kalkulacja: podatek liniowy i skala podatkowa
 3. Kontrakt menedżerski łączony z B2B – skutki podatkowe PIT i ZUS
 4. Polski Ład – nowa skala podatkowa?
 5. Polski Ład, czyli zmiany podatkowe a wynagrodzenia w 2022 roku. Informator dla pracowników

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.