Trwają prace nad uszczegółowieniem pakietu Tarczy Antykryzysowej. Dla przedsiębiorców będących kredytobiorcami rysują się dwie drogi możliwości skorzystania z narzędzi pomocowych.

Rozwiązanie 1. Działania uzgodnione z bankami, z kluczowym głosem banków komercyjnych

Pierwsza grupa, to uzgodnione z bankami działania, w których jednak gros głosu będzie należało do banków komercyjnych. Wśród nich – przedłużenie kredytów obrotowych na kolejny okres na podstawie danych finansowych za 2019 rok, stymulowane przez obietnicę korzystniejszego liczenia rezerw bankowych na kredyty przez nadzór finansowy. Orientacyjnie około 150 mld złotych to wartość kredytów podlegających „łatwiejszemu” przedłużeniu. Ale to ciągle nie są kredyty na ratowanie przedsiębiorstw. Dalej, zwiększenie procentu gwarancji de minimis, jaką BGK zabezpieczać może kredyty bankowe. Nadal jednak 20% ryzyka wziąć ma na siebie bank komercyjny. Czy banki zdecydują się na akcję finansowania przedsiębiorstw w trudnej sytuacji? Wątpię w to.

Rozwiązanie 2. Działania za pośrednictwem agend rządowych – Agencji Rozwoju Przemysłu i PFR

Druga grupa środków pomocowych to te stawiane za pośrednictwem agend rządowych – Agencji Rozwoju Przemysłu i PFR. ARP zajmie się rozdziałem pomocy dla branży transportowej – na cel przejęcia leasingów przez założoną w zeszłym roku spółkę ARP Leasing przeznaczono kwotę 1,7 mld złotych. Oprócz tego ARP będzie realizowało zadania Ministra Rozwoju na podstawie powstającej właśnie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, która jest częścią pakietu antykryzysowego. PFR wspierać ma przedsiębiorstwa dokapitalizowaniem, co wydawałoby się bardzo cenną formą pomocy, na razie jednak brak szczegółów.

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Projektowana ustawa oparta jest na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących tzw. polityki nowej szansy. Jest ona z definicji przeznaczona jedynie dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich będących w trudnej sytuacji finansowej, których wsparcie może być drogą dla uniknięcia likwidacji, szczególnie przedsiębiorstw spełniających ważną rolę dla społeczności lokalnej, swojej branży itp. Program polityki nowej szansy był formułowany z założenia dla bardzo ograniczonego grona przedsiębiorstw. Być może dlatego na obecnym etapie wartość deklarowanej pomocy jest szczątkowa (120 mln złotych rocznie w skali całego kraju, przez 10 lat). Pandemia SARS-CoV-2 sprawi niewątpliwie, że wiele firm stanie w obliczu bankructwa, a potrzeba będzie pomocy o wiele większej, niż znikome środki przeznaczone w tej ustawie.

Tarcza Antykryzysowa nie dla każdego?

Spójrzmy jednak, niezależnie od wielkości projektowanej pomocy, co muszą zrobić przedsiębiorstwa by z niej skorzystać. Przedsiębiorstwo musi udowodnić swoją trudną sytuację. Nie może należeć do grupy kapitałowej (z wyjątkami) ani działać w sektorze ze strukturalną nadprodukcją. Nie może działać w górnictwie, hutnictwie, przetwórstwie stali i sektorze finansowym. Pomoc przeznaczona jest zasadniczo na:

 • Pomoc na ratowanie to pomoc tymczasowa, dzięki której przedsiębiorca „kupuje czas” na zdecydowanie, czy możliwa jest jego restrukturyzacja czy też powinien przystąpić do likwidacji.
 • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne ma na celu zapobieżenie trudnościom społecznym lub przezwyciężenie niedoskonałości rynku, przy czym zakłócenie rynku poprzez udzielenie pomocy będzie mniej niekorzystne, niż upadek przedsiębiorstwa dla lokalnej społeczności, branży itp. Przedsiębiorca ma stworzyć uproszczony lub pełny plan restrukturyzacji, albo plan likwidacji.
 • Pomoc na restrukturyzację ma na celu przeprowadzenie planu restrukturyzacji, który przedsiębiorca ma uprzednio sam opracować.

Nadmierna biurokracja i dodatkowe ryzyko

Uzyskanie pomocy jest uzależnione od przedstawienia bardzo dużej ilości dokumentów, studiów, planów i prognoz, przedsiębiorca ma złożyć je razem z wnioskiem o pomoc (uprzednio), lub następczo, po przyznaniu pomocy.

Przedsiębiorca musi przekazać dokumenty rejestrowe, dane finansowe za ostatnie 2 lata, opis działalności, informacje na temat zatrudnienia, stworzyć opis trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej się znalazł, dokonać analizy swojej sytuacji ekonomicznej w ciągu ostatnich 2 lat, wytłumaczyć się z pomocy, jaką ewentualnie już otrzymał, przestawić opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych, opis rynku, na którym działa, wskazać trudności własne oraz rynku, którym ma zapobiec restrukturyzacja. Dalej, przedstawić ma plany rozwiązania problemów (wraz z alternatywą jeżeli rzeczonej pomocy by nie otrzymał), plan wdrażania pomocy, prognozę swojej sytuacji ekonomicznej na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pomoc na ratowanie, a nawet swoje perspektywy finansowe na nadchodzące 5 lat (w przypadku restrukturyzacji).

Kolejny demotywujący warunek pomocy to przedstawienie zabezpieczenia o wartości co najmniej 50% pomocy w postaci hipoteki, zastawu, cesji wierzytelności i weksla in blanco, a w przypadku skorzystania z pomocy na restrukturyzację, zapewnienie udziału własnego w kosztach restrukturyzacji. Pomoc jest zwrotna, także w przypadku braku możliwości zwrotu, następuje egzekucja z zabezpieczenia.

Według autorów pomocą może być również rezygnacja z kar finansowych nałożonych na przedsiębiorstwo. Wspaniałomyślność ustawodawcy nie zna granic.

Rozumiejąc kontekst prawny i historyczny projektu ustawy trzeba powiedzieć, że ilość wymagań dokumentacyjnych związanych z samym złożeniem wniosku pewnie będzie barierą dla przedsiębiorców, którzy nagle znaleźli się w kryzysowej sytuacji płynnościowej, a także stanęli przed widmem niemożności uzyskania stabilnych wpływów przez niedający się w tym momencie przewidzieć okres czasu. Projekt ustawy w obecnym brzmieniu nie jest więc adekwatnym sposobem pomocy przedsiębiorcom w tym momencie – niestety.

W krajach dotkniętych pandemią, aby powrócić do „normalności” nie obejdzie się bez bezpośredniej, bezzwrotnej pomocy w formie zastrzyku gotówki. I to pomocy udzielonej szybko. Inaczej wiele przedsiębiorstw bardzo szybko znajdzie się „na tarczy”.

WSPÓŁAUTOR: Filip Szewczyk – Associate Partner

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.