Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce coraz szybciej, a jego konsekwencje dotykają nie tylko naszego zdrowia, ale oddziałują już również bardzo mocno na polską gospodarkę. W środę poznaliśmy zarys programu ratunkowego dla polskich przedsiębiorstw, który został opakowany przez Rząd w Tarczę Antykryzysową. Cały czas czekamy na szczegóły proponowanych rozwiązań, jednak już teraz spora część obietnic może budzić spore wątpliwości. Nie dość, że proponowane działania mogą okazać się niewystarczające by ratować bieżącą płynność przedsiębiorstw, to w perspektywie kolejnych miesięcy mogą zatopić firmy, którym udało się przetrwać te pierwsze najtrudniejsze miesiące.

Utrzymanie płynności firmy – główny cel Tarczy Antykryzysowej

Głównym celem Tarczy Antykryzysowej jest obrona miejsc pracy oraz utrzymanie płynności przedsiębiorstw. Mimo, iż na pierwszy rzut oka kwota wsparcia ze strony Państwa robi wrażenie to w rzeczywistości suma 212 mld PLN może okazać się niewystarczająca. Tym bardziej, że tak naprawdę środki, które trafią bezpośrednio do przedsiębiorców będą kilkakrotnie niższe, niż wspomniana kwota. Około 70 mld PLN mają stanowić oferowane przez NBP instrumenty finansowe, podtrzymujące płynność banków komercyjnych. Będą to najprawdopodobniej pożyczki, które – o ile w ogóle zostaną wykorzystane przez banki – będą musiały zostać spłacone. Podobna kwota ma zostać przeznaczona na rozmaitego rodzaju gwarancje, pożyczki czy odroczenia płatności skarbowych, które prędzej czy później i tak będą musiały zostać zwrócone do budżetu Państwa. Staną się one kosztem dopiero gdy firma faktycznie zbankrutuje. Fundusz inwestycji publicznych szacowany na około 30 mld PLN ma zostać uruchomiony przy współpracy z samorządami. Po odjęciu 7,5 mld PLN, które mają być przeznaczone na bieżącą walkę z wirusem i wsparcie dla sieci szpitali zakaźnych okazuje się, że realnie na bieżące wsparcie dla przedsiębiorców przeznaczone zostanie około 30 mld PLN. To kwota znacznie mniejsza niż powtarzane wielokrotnie w mediach 212 mld PLN.

Forma wsparcia, która ostatecznie zostanie zaproponowana przedsiębiorcom będzie miała zatem kluczowe znaczenie nie tylko dla bieżącej sytuacji przedsiębiorstw w momencie ich ratowania przed utratą bieżącej płynności. Te firmy, którym uda się przetrwać najbliższe kilka tygodni będą musiały w perspektywie kolejnych miesięcy oddać znaczną część wsparcia, które dostaną teraz w ramach Tarczy Antykryzysowej. Co więcej, każdy dzień opóźnienia w udostępnieniu wsparcia dla biznesu, a nawet sama niepewność co do jego formy powoduje, że kolejne firmy będą wpadać w coraz większe tarapaty. Pomoc potrzebna jest tu i teraz. Trzeba jednak pamiętać o długoterminowych konsekwencjach.

W tym kontekście proponowane przez rząd rozwiązania wydają się niewystarczające i mało skuteczne.

Odroczenie płatności składek ZUS

Jest to tylko odsunięcie problemu w czasie. Przedsiębiorcy, którzy w chwili obecnej utracą płynność mogą zawiesić na okres 3 miesięcy płatność składek do ZUS. Propozycja ta jest jednak rozwiązaniem problemu wyłącznie dla firm, które są generalnie w dobrej kondycji finansowej i po kilku miesiącach będą mogły wrócić do normalnej działalności. Wówczas z zysków w kolejnych miesiącach będą mogły zapłacić odroczone składki. Sytuacja jest jednak dużo bardziej problematyczna w przypadku mikroprzedsiębiorstw lub większych firm, których powrót do stabilności będzie wymagał znacznie więcej czasu. W tym przypadku nawet rozłożenie zaległych składek na raty może okazać się zbyt dużym obciążeniem. Małe salony kosmetyczne, fryzjerskie czy inne zakłady usługowe nie będą bowiem nagle od lipca w stanie obsłużyć dwa razy więcej klientów by móc zapłacić podwójną składkę na ZUS. W tym przypadku jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaję się umorzenie składek ZUS za okres, w którym firmy nie były w stanie prowadzić normalnej działalności. Ewentualnie rozłożenie zaległych składek na bardzo długi okres tak, by dodatkowe raty nie stanowiły istotnego obciążenia w pierwszych miesiącach, kiedy gospodarka i mali przedsiębiorcy będą próbowali wstać z kolan po obecnym kryzysie.

Co więcej, kolejnym problemem związanym z odroczeniem płatności składek jest nadmierna biurokracja. Uzyskanie decyzji o wstrzymaniu poboru składek wymaga bowiem złożenia wniosku, który zawiera nie tylko dane dotyczące prowadzonej przez nas działalności, ale również danych o wartości majątku oraz prywatnych zobowiązań.

Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli polskiego rządu, jest jeszcze za wcześnie by mówić o automatycznym umorzeniu składek na ZUS, gdyż przewiduje się, że gospodarka w drugiej połowie roku będzie w dużo lepszej kondycji. Stanowisko to jest jednak nazbyt optymistyczne, gdyż większość branż mozolnie będzie odbudowywać się przez kilkanaście kolejnych miesięcy – wszystko zależy od tego jak długo potrwa obecny zastój.

Współfinansowanie pensji pracowników

Współfinansowanie pensji pracowników do wysokości 40% średniego wynagrodzenia w gospodarce. Przedsiębiorstwa, które utraciły 25% przychodów w ciągu ostatnich 30 dni lub 15% w ciągu dwóch miesięcy mogą ograniczyć wymiar etatu pracownika do 0,8. Wówczas 40% dotychczasowej pensji, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, zostanie pokryte z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (około 1 900 PLN).

Mimo, iż program ten wydaje się bardzo korzystny, to z uwagi na brak szczegółów budzi on jednak szereg wątpliwości. W chwili obecnej nie wiadomo jak długo przedsiębiorca będzie mógł korzystać z tego rozwiązania. Czy w przypadku gdy w marcu obroty będą niższe niż w lutym o 30% to wsparcie to będzie dotyczyło wypłaty wynagrodzeń tylko za jeden miesiąc? Czy w kolejnych miesiącach by można było skorzystać ze wsparcia Państwa również trzeba będzie wykazać spadek przychodów względem poprzedniego miesiąca?

Kolejną komplikacją może być sezonowość sprzedaży i wyraźne wahania w ciągu roku. Dla wielu firm szczególnie w branży handlowej i usługowej styczeń i luty są wyraźnie słabsze niż pozostałe miesiące w ciągu roku. Po wydatkach związanych ze świątecznymi zakupami oraz grudniowymi wyprzedażami wielu klientów odkłada na początku roku zakupy na kolejne miesiące. W związku z tym wyniki części przedsiębiorstw mogą nie spaść w marcu aż o 25% względem lutego, gdyż sprzedaż w styczniu i lutym mogła już być na bardzo niskim poziomie w porównaniu z przeciętnym poziomem w ciągu roku. Tym samym mimo trzech kolejnych miesięcy ze sprzedażą na poziomie poniżej poziomie poniżej progu rentowności może się zdarzyć że przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze wsparcia Państwa.

Co więcej by móc skorzystać z tego punktu Tarczy Antykryzysowej musi być spełniony jeszcze jeden warunek. Wsparciem zostaną objęte tylko firmy, które wygenerują w tym okresie stratę. Oznacza to, że firmy które będą balansowały na granicy rentowności mogą nie zostać objęte programem pomocowym. Zatem właściciele firm, które wyjdą na zero będą musieli przeżyć cały miesiąc bez możliwości pozyskania wsparcia finansowego. A sytuacja taka może potrwać kilka miesięcy. Czy na pewno taki był zamysł tego programu?

Wsteczne rozliczenie straty podatkowej

Wsteczne rozliczenie straty podatkowej (PIT, CIT) osiągniętej w 2020 roku z wynikiem uzyskanym w 2019 roku powinno pozwolić wielu firmom na uzyskanie zwrotu części podatku zapłaconego za miniony rok. Z tej opcji będą mogły skorzystać firmy, które w 2020 roku osiągną przychody niższe o co najmniej 50% niż w roku poprzednim. Strata możliwa do rozliczenia została ograniczona do 5 mln PLN. Problem jest jednak w tym, że to czy przychody były niższe niż 50% będzie wiadomo dopiero po zakończeniu bieżącego roku. Tym samym możliwość rozliczenia straty za 2020 rok będzie dostępna dopiero przy rozliczaniu kolejnego roku obrotowego. Przedsiębiorcy będą mogli zatem skorzystać z tego wsparcia w 2021 roku. Pytanie tylko, które firmy będą w stanie przetrwać kilkanaście miesięcy czekając na zwrot podatku z 2019 generując obrót o połowę niższy niż rok wcześniej. Czy będzie możliwe wcześniejsze skorzystanie z tego wsparcia?

Bezzwrotne pożyczki do wysokości 5 000 PLN dla mikroprzedsiębiorstw

To rozwiązanie będzie dostępne dla firm które zatrudniają do 9 osób. Warunkiem otrzymania takiej pożyczki jest jednak gwarancja zatrudnienia dla całego zespołu przez okres sześciu miesięcy od momentu otrzymania wsparcia. Niestety rozwiązanie to będzie prawdopodobnie dotyczyło tylko firm, które zatrudniają pracowników na umowach o pracę. Zatem trzeba się z tym liczyć, że małe przedsiębiorstwa, które mają współpracowników, a nie osoby zatrudnione na stałe nie będą mogły skorzystać z tego punktu Tarczy Antykryzysowej. Proponowane pożyczki ze strony Państwa nie są zatem tak naprawdę bezzwrotne i nie będą mogły z nich skorzystać wszystkie mikroprzedsiębiorstwa. Jest także pytanie, czy będą mogli z niej skorzystać mikroprzedsiębiorcy, będący na samozatrudnieniu?

Wsparcie dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych

Wsparcie to ma przybrać formę tymczasowego świadczenia. W tym momencie przewiduje się, że do osób zatrudnionych w ten sposób trafi 80% minimalnego wynagrodzenia czyli ok 2 000 PLN brutto przez okres najbliższych 2 miesięcy. W tym przypadku dla wielu osób zatrudnionych na umowach zlecenie bardzo ważne będzie sprawne uruchomienie tych środków. W większości przypadków osoby te nie posiadają istotnych oszczędności, zatem wsparcie to może okazać się niezbędne by mieć jakiekolwiek środki do życia. W związku z tym, że wiele firm zawiesiło swoją działalność już w pierwszym tygodniu marca to pensje osób na umowach cywilnoprawnych w marcu będą bardzo niskie. Środki te muszą zatem zostać wypłacone jak najszybciej. Co więcej zapowiedź, że świadczenie to ma być wypłacane tylko przez 2 miesiące najprawdopodobniej będzie niewystarczające patrząc na fakt, że przewidywania co do okresu walki z koronawirusem są znacznie mniej optymistyczne.

Wspófinansowanie postojowego

Wspófinansowanie postojowego  w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorstwa, które zostały zmuszone do całkowitego zaprzestania działalności są w chwili obecnej w bardzo trudnej sytuacji. Brak jakichkolwiek przychodów nie zwalnia firm z konieczności ponoszenia bieżących kosztów utrzymania. Zgodnie z propozycją zawartą w Tarczy Antykryzysowej pracownik mimo nie wykonywania pracy w okresie postoju ma otrzymać przynajmniej pensję minimalną czyli 2 650 PLN brutto. Połowę z tej kwoty sfinansuje Państwo, jednak pozostała część cały czas będzie obciążać budżet przedsiębiorstwa. Właściciele firm, które zatrudniają 100 osób będą musieli co miesiąc wykładać z własnej kieszeni ponad 150 tys. PLN uwzględniając w tym również koszty podatkowe po stronie pracodawcy. Niewiele firm będzie w stanie wytrwać na rynku przez dłuższy okres w takiej sytuacji bez masowych zwolnień. Propozycja Państwa jest w tym momencie realnym wsparciem, jednak w dłuższej perspektywie czasu bez dalej idących rozwiązań będzie niewystarczająca. Co więcej, podobnie jak w przypadku pozostałych propozycji uruchomienie tego wsparcia musi odbyć się bez zbędnej zwłoki. W innym przypadku nawet największe firmy bez możliwości prowadzenia działalności szybko utracą płynność finansową.

Przesunięcie płatności za media

Przesunięcie płatności za media pozostaje w gestii dostawców a nie jest bezpośrednim wsparciem rządu w tych trudnych czasach. Jednym z punktów Tarczy Antykryzysowej jest również odroczenie i rozłożenie na raty rachunków za dostawy prądu, gazu czy wody. Obietnice rządu są w tym przypadku jednak jedynie rekomendacją dla firm dostarczających media. W związku z tym, że są to niezależne przedsiębiorstwa (mimo częściowego udziału Skarbu Państwa) to decyzja o udzieleniu wsparcia dla odbiorców mediów będzie również podyktowana rachunkiem ekonomicznym i dobrą wolą dostawców. Ewentualna pomoc będzie zatem miała charakter współpracy między przedsiębiorcami w celu stabilizacji gospodarki, a nie bezpośredniego wsparcia rządu dla biznesu. Wstępne deklaracje PGNiG w tym zakresie nie są jednak gwarancją, że faktycznie przedsiębiorcy będą mogli w prosty sposób skorzystać z tego wsparcia. Niemniej jednak odroczenie płatności w czasie może być dużą pomocą dla wielu przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że zobowiązania odłożone w czasie prędzej czy później należy uregulować. Nie jest w tym momencie również jasne czy wydłużenie terminu zapłaty rachunków nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami w postaci odsetek. Jeśli tak, to może w tym miejscu Państwo mogłoby wesprzeć bezpośrednio przedsiębiorców?

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe  mogą w istotny sposób odciążyć wielu przedsiębiorców. Zgodnie z deklaracjami rządu po konsultacjach ze Związkiem Banków Polskich przedsiębiorcy mają mieć możliwość odroczenia bieżących rat kredytowych i leasingowych do 6 miesięcy tak, by w tych najbardziej newralgicznych tygodniach móc przeznaczyć posiadane środki finansowe na obronę miejsc pracy i utrzymanie płynności. Każdy bank ma jednak dowolność w stosowaniu tych rekomendacji i kształtowaniu rozwiązań dla klientów. W większości przypadków najbardziej korzystne dla przedsiębiorców wydaje się wydłużenie umów kredytowych o okres w którym będą korzystać ze wspomnianych wakacji. Zachowanie dotychczasowych terminów obowiązywania umów i podniesienie rat kredytowych po okresie zawieszenia spłat może mieć bowiem te same negatywne konsekwencje co odroczenie płatności składek ZUS. Przedsiębiorcy, którzy po okresie karencji zmuszeni zostaną do płacenia wyższych rat mogą sobie nie poradzić z wyższymi obciążeniami, tym bardziej, że po okresie istotnego zawirowania na rynku będą dopiero powoli wracać do normalności. Co więcej, wakacje kredytowe dotyczą najczęściej odroczenia płatności raty kapitałowej, natomiast rata odsetkowa musi być płacona w terminie. Niestety oznacza to, że kredytobiorcy i tak będą musieli znaleźć w najbliższych tygodniach środki finansowe na zapłatę odsetek. Odroczenie całej raty jest również możliwe jednak jest to przeważnie rozwiązanie droższe. Tym samym warto sprawdzać czy tak naprawdę oferowana w chwili obecnej pomoc banków będzie możliwa do udźwignięcia w kolejnych miesiącach.

Ułatwienie dostępu do kredytów

Ułatwienie dostępu do kredytów będzie możliwe dzięki zwiększeniu limitu gwarancji de minimis, utworzeniu Funduszu Gwarancji Płynnościowych oraz uruchomieniu systemu dopłat do oprocentowania kredytów. By zachować płynność wielu przedsiębiorców będzie próbowało ratować się zaciągając dodatkowe zobowiązania. Dzięki systemowi dopłat do oprocentowania z BGK oraz ułatwieniu dostępu do gwarancji bankowych jest szansa, że część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z dodatkowego finansowania. Takie wsparcie może okazać się bardzo istotne w celu utrzymania stabilności rynku. Trzeba jednak działać szybko by nowe środki były dostępne dla firm jak najszybciej. Każdy kolejny dzień może przybliżać polską gospodarkę do całkowitego zerwania łańcucha płatności i regulowania zobowiązań.

Wsparcie dla branży transportowej

Wsparcie dla branży transportowej dzięki udostępnieniu preferencyjnych leasingów operacyjnych oraz pożyczek obrotowych przez ARP. Plany w tym zakresie wyglądają obiecująco. Możliwość skorzystania z leasingu operacyjnego z nawet 12-miesięczną karencją w spłacie i wydłużonym okresem spłaty, pożyczki obrotowe udzielane w celu sfinansowania wypłat wynagrodzeń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pożyczki obrotowe na finansowanie luk w kapitale obrotowym mogą w istotny sposób pomóc branży transportowej stanąć na nogach. Trzymajmy kciuki by obietnice w tym zakresie faktycznie zostały wprowadzone w życie. Miejmy także nadzieję, że przeznaczone na ten cel 1,7 mld PLN okażą się wystarczające by tchnąć na nowo ducha w przedsiębiorstwa transportowe.

Tarcza Antykryzysowa powinna być realnym wsparciem dla przedsiębiorców. Jednak po głębszej analizie na bazie aktualnego stanu wiedzy ciężko powiedzieć czy planowane działania będą wystarczające. Obawy budzi przede wszystkim trwałość tej pomocy. Może się okazać, że działania podejmowane w chwili obecnej odbiją się dużo szerszym echem w przyszłości. Niestety wiele przedsiębiorstw może sobie z tym w dłuższej perspektywie nie poradzić. Poczekajmy jednak na szczegóły, które powinniśmy poznać w przeciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin. Może wówczas łatwiej będzie wykrzesać z siebie odrobinę więcej optymizmu.

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.