fbpx

Treść artykułu

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, iż sytuacja na rynkach zmienia się w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność podjęcia działań mających na celu przegląd, ocenę, renegocjacje, a nawet rozwiązanie niektórych umów. Nadto, nadzwyczajne okoliczności rodzą dylematy, jak prawidłowo sporządzać umowy odporne na skutki pandemii.

Rozwiązaniem dla przedsiębiorców może okazać się podjęcie następujących działań:

 

Dokonanie przeglądu i oceny postanowień istotnych umów

Zarówno tych już zawartych, jak i projektów umów, których zawarcie jest planowane w przyszłości, pod kątem możliwych konsekwencji ich niewykonania lub nienależytego wykonania oraz możliwości ograniczenia tych konsekwencji.

Podjęcie rozmów z kontrahentami w celu negocjacji i renegocjacji warunków współpracy

Przy uwzględnieniu nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19.

Zakres wsparcia obejmuje:

1. Ocenę danej umowy lub jej projektu w szczególności w zakresie:

  • odpowiedzialności za jej naruszenie lub niewykonanie i możliwości uniknięcia tej odpowiedzialności w związku z pandemią;
  • działań, które powinny zostać podjęte w celu uniknięcia lub ograniczenia odpowiedzialności za naruszenie lub niewykonanie umowy,
  • możliwości rozwiązania umowy.

2. Wsparcie w toczących się lub rozpoczynających się procesach negocjacji umów, zmierzające do wypracowania rozwiązań pozwalających na ograniczenie ryzyka prawnego związanego ze skutkami pandemii,

3. Wsparcie w procesie renegocjacji zawartych już umów i warunków współpracy z Państwa kontrahentami w celu wypracowania rozwiązań uwzględniających nadzwyczajne okoliczności i umożliwiających kontynuowanie współpracy w nowych warunkach.

Kiedy możemy zacząć?

Zespół Grant Thornton składa się z doświadczonych specjalistów, w tym prawników, radców prawnych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, którzy zostali wyposażeni w narzędzia informatyczne pozwalające na pełną i płynną realizację usług w trybie pracy zdalnej, w tym także na odbywanie telekonferencji oraz wideokonferencji, także z osobami spoza naszej organizacji. Tym samym jesteśmy gotowi do bieżącego reagowania na Państwa potrzeby i realizacji powierzonych nam zadań w sposób niezakłócony przez aktualne okoliczności, spowodowane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19.

Nasz zespół na bieżąco monitoruje i omawia sytuację związaną ze skutkami pandemii, w celu jak najlepszego dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i zapewnienia Państwu odpowiedniego wsparcia i należytego poziomu usług w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle Tarczy Antykryzysowej

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane