31 marca 2020 w ramach PIN (Pakietu Impulsów Nadzorczych), KNF umożliwił bankom dokonywanie zmian w warunkach finansowania na korzyść klientów korporacyjnych, których zdolność kredytowa się pogorszyła na skutek obecnego kryzysu. Jako przykład została przytoczona możliwość wydłużania okresu finansowania istniejących projektów. Według naszej oceny jest to bardzo dobre posunięcie, które zmniejszy ciężar bieżącej obsługi tych projektów. Nie jest jednak tak proste jak się wydaje. Zwłaszcza w przypadku wieloletnich finansowań, które w dużej części były udzielane pod warunkiem zawarcia określonych transakcji zabezpieczających, głównie ryzyko stopy procentowej.

Co oznacza współistnienie transakcji zabezpieczających?

To oznacza dodatkowe wyzwanie dla banków oraz Klientów, którzy chcieliby skorzystać z dobrodziejstw nowego stanowiska KNF. Wyzwanie, które bez dobrej woli banków może wywołać efekt odwrotny od zamierzonego, czyli pogorszyć sytuację płynnościową Klienta zamiast ją poprawić.

Problem polega na tym, że standardowo, zmiana harmonogramów projektów finansowania, tak jak w przypadku refinansowania kredytów w innych bankach, zwykle oznacza jednoczesne zamknięcie starych oraz otwarcie nowych transakcji zabezpieczających powiązanych z nowym kredytem.

Zamknięcie transakcji zabezpieczającej (np IRS – Interest Rate Swap) oznacza konieczność rozliczenia z bankiem kwoty zamknięcia, której wycena oparta jest na bieżącej wartości przyszłych, niezapłaconych przepływów odsetkowych z IRS. Ta kwota, którą Klient musi zapłacić bankowi jest tym wyższa:

 • im większą marżę bank wziął na Kliencie w momencie zawierania transakcji (co jest zawarte w cenie IRS)
 • im bardziej ceny transakcji IRS spadły na rynku międzybankowym.

Obydwa elementy wyceny działają dziś na niekorzyść Klientów. Marże wkomponowywane w ceny tych transakcji były zwykle znaczące. Efekt rynkowy także nie napawa optymizmem. Zwłaszcza obecnie, kiedy w ostatnich tygodniach ceny na rynku IRS na złotówkę spadły o ponad 50 punktów bazowych, a z perspektywy roku aż o ok. 150 punktów bazowych.

Kwota zamknięcia przykładowej transakcji IRS

Wyobraźmy sobie przykładową transakcje IRS, charakterystyczną dla rynku developerskiego w Polsce. Zawartą np. rok temu, zabezpieczającą ryzyko stopy procentowej 5-letniego kredytu o nominale 50.000.000 PLN, opartą na 1M WIBOR i z marżą banku 45 punktów bazowych. Pytanie ile 1 kwietnia 2020 r. kosztować by miało zamknięcie tej transakcji na bazie wyceny międzybankowej (przy optymistycznym założeniu, że bank nie pobrałby już marzy na zamykaniu transakcji)?

Jak widać na załączonych wydrukach z systemu EIKON, cena takiego IRS w dniu zawarcia rok temu wynosiła 2,50% (w tym 45 punktów bazowych marży). Dziś jego wartość rynkowa wynosi ok.: – PLN 4.500.000 i właśnie tę kwota Klient musiałby zapłacić bankowi za jego zamknięcie. Składa się na nią PLN 1.100.000 marży banku nałożonej w momencie zawarcia transakcji oraz ok. PLN 3.400.000 wynikające ze zmiany wartości rynkowej tej transakcji na skutek znaczącego spadku cen transakcji IRS na rynku międzybankowym.

Wycena przykładowego IRS z 01/04/2019 (źródło EIKON by REFINITIV):

Wycena przykładowego IRS z 01/04/2020 (źródło: EIKON by Refinitiv):

Na przykładzie tej kwoty widać skalę problemu. Widać, że jakiekolwiek standardowe działanie związane z zamykaniem transakcji zabezpieczających, w obecnej sytuacji i w kontekście sugestii KNF, odniosłoby odwrotny skutek od zamierzonego. Znacząco pogorszyłby sytuację płynnościową Klientów.

Czy jest jakieś wyjście?

Nasuwają się trzy rozwiązania, które z jednej strony zagwarantowałyby dostosowanie zabezpieczenia do nowego harmonogramu i struktury nominału kredytu, z drugiej – uchroniłyby Klientów przed koniecznością wypłat kwot zamknięcia transakcji IRS.

Wszystkie wymagają niestandardowego podejścia banków, któremu jak sądzimy, sprzyja obecna sytuacja kryzysowa.

Pierwsze rozwiązanie, to jednoczesne zamknięcie starego IRS i zawarcie nowego, z zawyżoną ceną wynikającą z dodatniej wyceny NPV równej kwocie zamknięcia starego IRS. Skutkowało by to „przeniesieniem” efektu starej ceny IRS na nowy IRS.. W tym przypadku nowy zrestrukturyzowany kredyt byłby zabezpieczony jedną stała stopa procentową w trakcie całego jego życia.

Drugie rozwiązanie, możliwe jedynie w przypadku, gdy nominał starego IRS nie będzie przewyższał nominału nowego, zrestrukturyzowanego kredytu. Polega na niezamykaniu starej transakcji IRS, a jedynie zawarciu dodatkowej nowej transakcji IRS tzw. forward starting, rozpoczynającej się w dniu wygaśnięcia starej transakcji oraz kończącej się w dniu zapadalności nowego wydłużonego kredytu. W takim wypadku nowy zrestrukturyzowany kredyt byłby zabezpieczony dwoma stałymi stopami procentowymi w trakcie jego życia:  starą (wynikająca z ceny starego IRS) – do dnia zapadalności pierwotnego kredytu, nową (wynikającą z ceny nowego IRS forward starting) – na pozostały okres finansowania.

Trzecie rozwiązanie, to połączenie obydwu poprzednich. W przypadku, gdyby się okazało, że nominał starego IRS przewyższałby nominał nowego zrestrukturyzowanego kredytu, można by zrobić dwie rzeczy. Zamknąć stary IRS częściowo tak, żeby jego zredukowany nominał nie przekraczał struktury nominału nowego kredytu. Zawrzeć nowy IRS forward starting z okresem takim samym jak w drugiej propozycji, ale po zawyżonej cenie wynikającej z jego dodatniej wyceny, równej kwocie częściowego zamknięcia pierwotnego IRS. W tym przypadku nowy kredyt także będzie zabezpieczony dwoma stałymi stopami procentowymi.

Którą z trzech możliwości wybrać? Odpowiedź będzie zależeć od uwarunkowań rynkowych oraz rozmów z bankiem. Przed przystąpieniem do tego procesu na pewno warto wyposażyć się w profesjonalne wsparcie doradcy, który nie tyle zaprezentuje wady i zalety każdego z tych rozwiązań, ale wpłynie na to, żeby kwoty zamykania starych transakcji oraz wyceny nowych nie zawierały kolejnych marż sprzedażowych banków. Na koniec, warto dodać, że każda zmiana warunków kredytu lub jego zabezpieczeń będzie nieść ze sobą konieczność dokonania korekty wycen oraz dokumentacji związanych z rachunkowością zabezpieczeń, o ile dany przedsiębiorca taką prowadzi.

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.